EELT Theatercollectief

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Ondernemerschap

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Tilburg | Noord-Brabant
Sluit 1 mei 2022


Omschrijving Vacature

 

page1image8797008

Vacature lid Raad van Toezicht

 • 20 uur per jaar: 4 vergaderingen +
 • 2 representatie/netwerkmomenten Per juli 2022
 • Onbezoldigd
 • Sluitingsdatum 1 mei 2022

EELT Theatercollectief zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht omdat – gehouden aan het rooster van aftreden – een van de leden aftreedt. Bovenal zoeken we iemand met een actief netwerk van ondernemers, die enthousiast is voor de doelstelling van EELT, zijn/haar netwerk wil inzetten en samen met de collega RvT leden proactief wil toezien op en bijdragen aan de ontwikkeling van de stichting met ingang van juli 2022.

EELT is een theatercollectief van professionals uit muziek, theater, film, beeldende kunst en educatie. EELT is leverancier van creatieve energie. EELT maakt met amateurkunstenaars en specifieke doelgroepen poëtische producties over die dingen in ons leven waar we ‘eelt op onze ziel’ van krijgen of juist kwijtraken, de momenten waar verschillende ideeën of gevoelens elkaar schurend ontmoeten. Daar ontstaat nieuwe schoonheid en begrip. EELT Theatercollectief brengt kunst en cultuur op niet-vanzelfsprekende locaties, diep in de haarvaten van stad of regio in heel Noord- Brabant. Iedereen kan meedoen met EELT. In de op maat gemaakte producties van EELT Theatercollectief staan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energietransitie, sportief gedrag, gezond eten, waardering voor de eigen leefomgeving/erfgoed en inclusie centraal. Daarom wordt bij elke productie gewerkt met partners uit bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties of zorg. EELT werkt graag in meerjarige samenwerkingen en bouwt dus verder met bestaande partners aan huidige activiteiten. En om de komende jaren haar missie en visie te verwezenlijken gaat EELT zich door ontwikkelen met nieuwe projecten en partnerships. Maatschappelijke, personele en professionele ontwikkelingen zijn daarbij inspirerende uitdagingen. EELT Theatercollectief bestaat bijna 13 jaar, Monique Zijp is artistiek leider en directeur van het collectief. De Raad van Toezicht staat EELT bij in een divers samengesteld palet van ondersteuning, netwerk, advies en toezicht. EELT valt onder Stichting Industriestrand. en ontvangt vierjarige ondersteuning voor amateurkunst van provincie Noord-Brabant.

 

Wie zoeken we?

Vanwege de variatie in de opbouw van de Raad van Toezicht hebben we vooral belangstelling voor een persoon onder de 40 jaar.
De Raad van Toezicht van EELT bestaat op dit moment uit 4 leden. De raad houdt toezicht en adviseert de directeur die de stichting bestuurt. Zij ondersteunt het collectief en zet haar netwerk in om bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelen van de Stichting. De raad vergadert tenminste 4 maal per jaar. De stichting past de richtlijnen toe van de Governance Code Cultuur.

 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:

 • De doelstelling van de stichting onderschrijft en actieve bijdrage wil leveren aan het vergroten van de cultuurparticipatie en talentontwikkeling die EELT nastreeft.
 • Een teamplayer is die plezier heeft in samenwerken in een divers samengesteld gezelschap.
 • Tijd heeft om: tenminste 4 keer per jaar een avond te vergaderen, 1 á 2 keer per jaar een representatie/netwerkmoment voor EELT Theatercollectief te bezoeken én mede toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting gedurende een periode van minimaal 4 jaar.
 • De directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.
 • In staat is om ten opzichte van de andere leden van de RvT en de directie onafhankelijk, constructief en kritisch stelling te nemen.
 • Geen tegenstrijdig belang heeft op het moment van benoeming.
 • Ervaring heeft met organisaties die gefinancierd worden met subsidies en fondsen of bereidheid om zich dit eigen te maken.
 • Actief netwerkt voor EELT Theatercollectief in maatschappelijke en bedrijfscontexten waar EELT projecten op hun plaats zijn.

 

Het beoogde lid van Raad van Toezicht heeft de volgende eigenschappen:

 • Ervaring met ondernemerschap en het opstarten van succesvolle initiatieven in de sectoren waarmee EELT zich graag verbindt: organisaties en midden- en grootbedrijf op het gebied van energietransitie, gezond eten, inclusie, leefomgeving/erfgoed, kleine festivals en maatschappelijke partners.
 • Verbinder puur sang tussen kunst/cultuur en andere sectoren.
 • Liefde voor amateurkunst en -cultuur in Noord-Brabant.
 • Talent om initiatieven verder te brengen.
 • Plezier in kennisdelen, sparren en brainstormen
 • Actief met communicatie op sociale media
 • Gevoel voor actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Reageren kan tot 1 mei 2022

Sollicitaties van personen met een bijzondere herkomst worden gewaardeerd.
Sollicitaties worden gericht aan de heer WLJC Jacobs, lid Raad van Toezicht EELT Theatercollectief via wljcjacobs@gmail.com.
Meer informatie over de vacature is op te vragen bij directeur Monique Zijp, mzijp@eeltweb.nl.

 

Meer informatie over EELT Theatercollectief

www.eeltweb.nl

www.facebook.com/EELTtheatercollectief

www.instagram.com/eelt_theatercollectief


Sluit 1 mei 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"