Home Instead Thuisservice Amsterdam.

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Maatschappelijke Impact, Ketenzorg en Netwerken

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 21 mei 2022


Omschrijving Vacature

 

Wegens uitbreiding van de Raad van Toezicht zijn wij per 1 oktober 2022  op zoek naar een toezichthouder met een netwerk en relaties in de sector zorg en welzijn, de lokale politiek of het bedrijfsleven in Amsterdam.

Home Instead Thuisservice Amsterdam, kortweg HITA, is een organisatie die niet-medische zorg biedt aan mensen, veelal ouderen, die nog thuis wonen maar in hun dagelijkse leven enige vorm van ondersteuning of aandacht nodig hebben. HITA is gespecialiseerd in de omgang met mensen met dementie. Het werk van HITA dient twee doelen: er mede voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mantelzorgers ontlasten zodat zij hun zware taak kunnen volbrengen.

Op dit moment heeft HITA twee interne toezichthouders. De per 01.01.2022 in werking getreden Wet Toetreding Zorg Aanbieders vereist onder andere dat de raad van toezicht bestaat uit minimaal drie leden.

De twee zittende toezichthouders brengen kennis en kunde in over het Nederlandse zorgsysteem, financiën en bedrijfsvoering. Zij zijn op zoek naar een derde lid die niet alleen hart heeft voor de zorg, misschien zelfs ervaring heeft als zorg- of welzijnsmedewerker, maar bovenal de Amsterdamse context kent en ervaring heeft met samenwerking in netwerken.

Profiel vacature Lid Raad van Toezicht

Het profiel voor het nieuwe lid van de Raad van Toezicht is opgesteld door de zittende RvT en ter toetsing voorgelegd aan bestuurders, het Klanten Advies Panel en het Medewerkers Adviespanel.  Alle gremia zullen in het selectieproces een adviesrol vervullen.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit twee leden: een voorzitter en een lid. Samen behandelen zij momenteel alle aandachtsgebieden. Anticiperend op de komst van een derde lid, is de volgende rolverdeling voorzien:

 • (financiele) bedrijfsvoering, risicomanagement en compliance (reeds bezet)
 • Kwaliteit van zorg en Personeel en organisatie (reeds bezet incl. voorzittersrol)
 • Maatschappelijke impact / ketenzorg / netwerken (vacant)

Als algemene profielkenmerken wordt gevraagd:

 • academisch denk- en werkniveau;
 • bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en/of management- en ervaringsdeskundigheid;
 • gevoel voor het ervaren en verlenen van zorg en dienstverlening;
 • duidelijke affiniteit met oudere Amsterdammers die hulp nodig hebben;
 • kennis van de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
 • beschikking over een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen en verder te ontwikkelen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor de functie en de doelstelling van Home Instead Thuisservice Amsterdam.

Voor invulling van het aandachtsgebied Maatschappelijke Impact, Ketenzorg en Netwerken zijn we op zoek naar een kandidaat met de volgende specifieke kenmerken:

 • beschikking over een gevarieerd en relevant netwerk in Amsterdam; maatschappelijk actief;
 • goed inzicht in de Amsterdamse zorgstructuur en financiering;
 • zo mogelijk ervaring in en/of visie op ondernemend samenwerken in de zorg.

De vergoeding voor de Raad van Toezicht is gekoppeld aan de WNT-klasse waartoe HITA behoord en valt ruim binnen de adviesnorm die de NVTZ hiervoor afgeeft.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Procedure werving

Voor vragen kunt u contact opnemen met Arco van Noppen (Voorzitter Raad van Toezicht) via arco@r-connect.nl.

Een uitgebreider informatiepakket is verkrijgbaar via info.amsterdam@homeinstead.nl

Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 21 mei 2022, voorzien van een motivatiebrief en Curriculum Vitae. U kunt dit sturen naar info.amsterdam@homeinstead.nl


Sluit 21 mei 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Personeel gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Onderwijs gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel HRM en of ICT.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financiën.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridisch profiel.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"