Interzorg Thuiszorg BV

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financien

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Oss | Noord-Brabant
Sluit 1 oktober 2022


Omschrijving Vacature

 

Interzorg Thuiszorg BV is een thuiszorgorganisatie in de regio’s Oss, Uden, Veghel, Rosmalen, Nijmegen en Wijchen, en levert alle zorg thuis die men nodig kan hebben. Interzorg staat voor ruimte voor jezelf. Ieder mens wil zijn of haar leven leiden op de eigen manier. Soms lukt dat niet en is hiervoor ondersteuning of zorg nodig. Bij Interzorg vinden wij het heel belangrijk dat cliënten door onze zorg zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden; dat er zoveel mogelijk ruimte voor hunzelf overblijft. Bij Interzorg gebeurt alles vanuit diep vertrouwen in het eigen kunnen van mensen en vanuit de diepe overtuiging dat elke cliënt uniek is en vooral een mens is. Wij willen warme zorg leveren. Zorg waarbij wij onze cliënten écht zien en hen met warmte en vanuit de menselijke maat ondersteunen.

Het doel van Interzorg is om vanuit maatschappelijke betrokkenheid en vanuit de visie van positieve gezondheid goede zorg te bieden aan mensen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen en die professionele ondersteuning vragen om dit zo lang mogelijk te blijven doen. Onlosmakelijk daarmee verbonden is het doel om te streven naar goed werk: het doel om een goede werkgever te zijn en voorwaarden te scheppen die het mogelijk maken dat medewerkers hun werk goed, gezond en met plezier kunnen doen. Een financieel gezonde organisatie is een voorwaarde om deze doelen te kunnen bereiken. Daarmee zijn de drie pijlers van Interzorg, goede zorg, goed werk, financieel gezond, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elke medewerker heeft vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid voortdurend invloed op al deze doelen.

De Raad van Toezicht (RvT) bij Interzorg bestaat uit 3 leden en heeft als taak om toezicht te houden op het beleid van de directie, op de algemene gang van zaken en de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode. Elk lid heeft zijn/haar eigen expertise. Daarnaast staat de RvT de directie met advies terzijde en oefent de RvT een aantal specifieke bevoegdheden uit, zoals onder andere het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving. De RvT vergadert (minimaal) 4 keer per jaar met de directie. Daarnaast vinden er, naar aanleiding van actuele thema’s of behoefte aan verdieping, een of meerdere bijeenkomsten plaats. Eén keer per jaar gaat de Raad, in een extra bijeenkomst, in gesprek met de cliëntenraad en ondernemingsraad van Interzorg. Interzorg verstrekt aan de leden van de RvT een passende honorering.

Wat vragen wij

Door het vertrek, wegens het verstrijken van de zittingstermijn, van één van de leden, met de expertise financiën, ontstaat er een vacature voor een nieuw lid van de RvT vanaf 1 januari 2023.

Als nieuw lid van de RvT beschik je in ieder geval over de volgende kennis en ervaring:

  • Een financiële achtergrond bij een middelgrote organisatie;
  • Kunnen meedenken op hoofdlijnen, zowel inhoudelijk als beheersmatig;
  • Academisch werk- en denkniveau;
  • Affiniteit met de zorg of bereidheid om je hierin te verdiepen;
  • Kennis van managementstructuren en rapportagesystemen.

Je bent bereid om introductiecursussen en bijscholing te volgen. Je bent integer, hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Solliciteren kan tot en met 30 september 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina. Jouw reactie, voorzien van een motivatiebrief en cv, zien we graag tegemoet. De eerste gespreksrondes vinden begin oktober plaats.

Voor nadere informatie over Interzorg verwijzen wij u naar onze website interzorgthuiszorg.nl. Meer informatie over de vacature kan u inwinnen bij Susan van Wijchen, voorzitter van de RvT, via susanvanwijchen@gmail.com.

CAO

Interzorg valt onder de CAO voor Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).


Sluit 1 oktober 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"