Nationaal MS Fonds

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Wetenschap en MS

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Rotterdam | Zuid-Holland
Sluit 16 juni 2022


Omschrijving Vacature

 

Stichting Nationaal MS Fonds is opgericht in 1993 om mensen met de chronische ziekte multiple sclerose (MS) te voorzien van informatie, hun belangen te behartigen en onderzoek rondom MS te financieren en ondersteunen. Wij zetten ons in voor betere behandelingen, betere kwaliteit van zorg en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS. Dat doen we bij voorkeur samen. Want alleen door samen te werken, kunnen we versnellingen realiseren in de zoektocht naar oorzaken en oplossingen voor MS.

Missie en visie

Er zijn in Nederland 25.000 mensen met MS. Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Daarbij is MS de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Er bestaan medicijnen die de ziekte kunnen remmen, maar een oplossing voor MS is er (nog) niet.

Onze droom is een toekomst zonder MS. Tot die tijd zijn we er voor alle mensen die nú met MS leven en hun naasten, met als doel het continu verbeteren van de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg.

Organisatiemodel

Het Nationaal MS Fonds is een kleine organisatie die wordt bestuurd door één directeur-bestuurder. Deze geeft leiding aan de organisatie en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan een onafhankelijke Raad van Toezicht. Voor de besluitvorming rond wetenschappelijk onderzoek, wordt de directeur-bestuurder geadviseerd door de Wetenschappelijke Advies Raad.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het beleid van het Nationaal MS Fonds. De RvT functioneert als werkgever van de directeur-bestuurder en kan – gevraagd en ongevraagd – advies geven. De RvT volgt de richtlijnen voor goed bestuur, zoals die zijn vastgesteld in het reglement en de normen voor de CBF-erkenning. Raadsleden doen hun werk onbezoldigd. De raad bestaat uit een voorzitter, en vier leden met ieder een portefeuille/aandachtsgebied: Financiën, Marketing & Communicatie, Organisatie, Wetenschap & MS. Daarnaast is een extern financieel adviseur betrokken.

De leden van de Raad van Toezicht vullen elkaar aan in kennis, ervaring, persoonlijkheid en achtergrond. De Raad van Toezicht houdt onafhankelijk en kritisch toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarbij bewaakt de Raad van Toezicht de strategie en het toezicht op de risico’s die aan de activiteiten van het MS Fonds verbonden zijn. Verder wordt toezicht gehouden op de financiële discipline en opvolgende verslaglegging. Daarnaast is de Raad van Toezicht het klankbord en de adviseur van de directeur-bestuurder. Tevens vervult de Raad van Toezicht de ambassadeursrol naar de maatschappij en de belangrijkste stakeholders buiten de organisatie en onderhoudt zij met hen contacten in voorkomende gevallen. Tenslotte is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de werkgeversrol van de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht vindt het belangrijk om betrokken toezicht te houden. Zo zijn er naast de reguliere vergaderingen ook ontmoetingen met sleutelfunctionarissen binnen de organisatie.

In verband met het vertrek van een van de RvT-leden is er een vacature ontstaan voor de portefeuille Wetenschap & MS.

Profiel

 • heeft affiniteit met zorg voor mensen met MS en de missie van het Nationaal MS Fonds;
 • is integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en hanteert een onafhankelijke blik;
 • heeft het vermogen om de strategie, het beleid, de processen en de resultaten van het MS Fonds op hoofdlijnen te doorgronden en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen;
 • heeft goede contactuele vaardigheden en kan uitstekend samenwerken in teamverband;
 • beschikt over een heldere visie op het werkveld en op maatschappelijke ontwikkelingen;
 • is in staat collega’s in de Raad uit te dagen en aan te zetten tot discussie.

Functie-eisen

 • is bij voorkeur werkzaam als neuroloog en behandelt mensen met MS;
 • heeft strategisch inzicht en een helikopterblik;
 • is kritisch en heeft een analytisch vermogen om strategische doelstellingen en de implementatie hiervan te beoordelen en hun samenhang te zien;
 • heeft kennis van en ervaring met (zorg)innovaties en transformaties;
 • heeft voldoende beschikbaarheid voor een professionele uitvoering van de rol van toezichthouder (4 tot 6 avonden per jaar in persoon in Rotterdam of via video conference).

Competenties

 • beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • beheerst de balans tussen betrokkenheid en afstand;
 • is gezaghebbend, wekt vertrouwen;
 • is organisatie- en omgevingssensitief, heeft empathisch vermogen;
 • heeft overtuigingskracht;
 • is maatschappelijk betrokken;
 • heeft humor en en relativeringsvermogen.

Honorering

Het lidmaatschap voor de Raad van Toezicht is onbezoldigd. Kandidaat komt wel in aanmerking voor een reiskostenvergoeding.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Uw belangstelling voor deze functie kunt u kenbaar maken door het sturen van uw CV en een motivatiebrief naar Pierre van Weperen (voorzitter Raad van Toezicht) via pierrevanweperen@me.com. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 15 juni 2022. De selectiegesprekken vinden plaats vanaf half juni, bij voorkeur in persona, maar digitaal is ook mogelijk.

Voor aanvullende vragen over de functie of over de procedure kunt u zich wenden tot Rianne Wisgerhof (directeur-bestuurder) via rianne@nationaalmsfonds.nl of Pierre van Weperen (voorzitter Raad van Toezicht) via pierrevanweperen@me.com.


Sluit 16 juni 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"