stichting Petrus Canisius College (PCC)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

HR, juridische zaken

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Alkmaar | Noord-Holland
Sluit 11 september 2022


Omschrijving Vacature

 

De stichting Petrus Canisius College (PCC) is een moderne katholieke scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, mavo en vmbo. Het PCC telt vijf vestigingen met een eigen cultuur en onderwijsaanbod. De onderwijskundige ambities van het PCC staan beschreven in het schoolplan ‘Kansen, kwaliteit en ondernemerschap’ dat dient als leidraad voor een periode van vier jaar. In 2022 wordt een nieuw schoolplan voorbereid. De stichting kent een college van bestuur met een bestuurder en een raad van toezicht, bestaande uit vijf leden. De raad van toezicht (rvt) houdt integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken.

Wij zoeken: twee leden voor de raad van toezicht (m/v)

 

De rol van de raad van toezicht

De raad van toezicht toetst of het college van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

De raad van toezicht van het PCC richt zich primair op:

  • De bewaking van de realisatie van de maatschappelijke opgave van het PCC, vertaald in de doelstellingen van de stichting;
  • Het toezicht op de continuïteit van de stichting;
  • Het toezicht op het functioneren van het college van bestuur en het invullen van het werkgeverschap voor dat college van bestuur;
  • Het fungeren als klankbord voor het college van bestuur.

Uw profiel

De onderwijskundige ambities van het PCC voor de jaren 2019-2023 staan beschreven in het schoolplan, dat als motto heeft: “Kansen, kwaliteit en ondernemerschap”. Het schoolplan is erop gericht de sterke punten van het PCC als ondernemende school verder te versterken, om te anticiperen op de ontwikkelingen die zich aandienen en om de risico’s (krimp, lerarentekort en financiën) tegen te gaan. Dat doen we, omdat we vertrouwen hebben in de toekomst! In 2022 wordt een nieuw schoolplan voorbereid voor de periode 2023-2027.

Passend in deze ambitie zoeken we ter invulling van twee aanstaande vacatures in de raad naar nieuwe leden met aantoonbare expertise op een of meer van de volgende aandachtsgebieden:

Financieel beleid, HR/juridische zaken, facilitaire zaken (huisvesting), identiteit en maatschappelijk ondernemerschap.

 

U bent een ervaren professional, met aantoonbare kennis over een of meer van de genoemde vakgebieden. U heeft een academisch werk- en denkniveau. U heeft een ondernemende, innovatieve persoonlijkheid, gekoppeld aan nuchtere zakelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid. Ook heeft u affiniteit met de missie en visie van het PCC, beschreven in het schoolplan 2019-2023.

Het PCC biedt

een uitdagende functie in een sector die sterk in beweging is. U krijgt bij het PCC een verantwoordelijke rol in een ondernemende schoolorganisatie met veel intellectuele uitdaging. Een unieke kans om uw kennis en vaardigheden in te zetten en mee te denken over maatschappelijk relevante vraagstukken. De mogelijkheid om uw bestuurlijke ervaring toe te passen en verder uit te breiden. Het te verwachten tijdsbeslag is omstreeks 60 uur per jaar en u kunt rekenen op een passende onkostenvergoeding.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Voor verdere informatie of vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Klaas Kirpensteijn, voorzitter raad van toezicht (06-53258048). Graag ontvangen wij uw schriftelijke motivatie met uw curriculum vitae gericht aan mevr. Lydia Verduin, directiesecretaresse, l.verduin@pcc.nu. Reageren kan tot en met 10 september 2022. Een informatiepakket met de profielschets van de raad van toezicht en informatie over het PCC kunt u per e-mail aanvragen bij: l.verduin@pcc.nu.


Sluit 11 september 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"