Respect Wonen Zorg Welzijn

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Innovatie en Technologie

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 22 april 2022


Omschrijving Vacature

 

Respect Wonen Zorg Welzijn verleent zorg in Scheveningen en Den Haag. Wij hebben vijf locaties: Bosch en Duin, Quintus, Het Uiterjoon, ZeeWinde en Prins Willemhof. Daarnaast verlenen wij ook zorg bij mensen thuis. Dit doen wij met ongeveer 900 medewerkers en ruim 200 vrijwilligers. Respect is financieel zeer solide met een jaarlijkse omzet van ruim € 50 miljoen en heeft een weerstandsvermogen van meer dan 60%. Onze cliënten en medewerkers roemen het professionele klimaat, de kleine, hechte teams, de ruimte voor eigen initiatief en het respect voor bewoners, cliënten en elkaar. Samen werken we aan de beste zorg achter de duinen.

Missie en visie

De missie van onze organisatie is ‘Iedereen verdient Respect’. We benadrukken hiermee dat iedereen welkom is bij ons, en dat we oog hebben voor de cliënt als uniek mens met eigen behoeften, in elke fase van het leven.

De visie, de manier waarop we ons werk vorm geven, is tot stand gekomen met medewerking van cliënten, mantelzorgers en medewerkers. En deze bestaat uit vijf cliëntwaarden waarbij we elk jaar vragen aan onze cliënten en mantelzorgers, hoe wij hierop scoren.

Respect werkt met de volgende waarden:

1. Zichzelf zijn

2. Zelf beslissen

3. Veilig voelen

4. Betrokken medewerker

5. Deskundige medewerker

Er is net een nieuw ondernemingsplan voor de komende jaren vastgesteld. Gestreefd wordt naar ‘de juiste dingen goed doen’. Door effectiever te werken, maken we meer ruimte voor de directe zorg aan onze cliënten.

De Raad van Toezicht

Respect heeft een besturingsmodel met een Raad van Toezicht (RvT) en een Raad van Bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van de Raad van Bestuur (RvB). De RvT houdt integraal toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Binnen de RvT zijn er een drietal commissies actief, te weten de commissie Kwaliteit & Veiligheid, de commissie Financiën & Vastgoed en de Renumeratiecommissie. Gewerkt wordt met en vanuit de Governance Code Zorg. Op jaarbasis wordt gemiddeld zes keer plenair vergaderd met de RvB. De RvT bestaat statutair uit vijf leden met de volgende profielen:

1. Algemeen bestuurlijk en HR

2. Zorg

3. Financieel

4. Vastgoed

5. Innovatie en technologie; deze positie is momenteel onbezet

 

Eén lid van de RvT wordt benoemd op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad.

Vanwege het verlopen van de termijnen van de huidige leden van de RvT zullen alle leden in 2022 aftreden. 2022 is een overgangsjaar om de nieuwe leden in te kunnen werken. Eind 2022 moeten alle leden van de huidige RvT zijn opgevolgd door nieuwe leden.

Algemeen profiel leden RvT

Maatschappelijke signalen worden tijdig opgevangen en vertaald naar ontwikkelingen voor Respect. Om goed toezicht te kunnen houden, is er een goede balans tussen betrokkenheid en afstand noodzakelijk. Alle leden van de RvT voldoen aan de volgende algemene kenmerken:

 • Ervaring in een eindverantwoordelijke of adviserende functie. Strategisch en analytisch sterk;
 • Maatschappelijke betrokkenheid: resultaat is belangrijk, maar niet ten koste van alles;
 • Substantiële affiniteit met de zorgbranche: kennis van wat er op operationeel, tactisch en strategisch niveau speelt;
 • Bewustzijn van de politieke context van de ouderenzorg;
 • Proactief meedenken over en met ideeën om de portefeuille vorm te geven;
 • Enthousiasme en in staat aanstekelijk en inhoudelijk scherpe argumenten naar voren te brengen;
 • Respect is een lokale speler. Om die reden vinden wij het prettig als je bekend bent met de regio Haaglanden.

Specifieke eisen profiel Algemeen Bestuurlijk

Wij zijn op zoek naar een collega met frisse ideeën en een achtergrond op bestuurlijk niveau. Wij verwachten:

 • Kennis en ervaring op het gebied van bestuurlijke verhoudingen in de zorgsector;
 • Kennis van voor de ouderenzorg relevante wet- en regelgeving;
 • Kennis van de geldende Governance Code Zorg en het vermogen om hier toezicht op te houden;
 • Ervaring met het opstellen en uitvoeren van een bezoldigingsbeleid inclusief het voeren van een beoordelings- en functioneringsgesprek met het bestuur.

Deze toezichthouder zal gaan participeren in de Renumeratiecommissie.

Specifieke eisen profiel Zorg

Wij zijn op zoek naar een collega met frisse ideeën en een achtergrond in de zorg. Wij verwachten:

 • Kennis over de inhoudelijke ontwikkelingen van de ouderenzorg, dan wel de langdurige zorg;
 • Een zorginhoudelijke achtergrond waarbij er een heldere visie op de zorg en de dienstverlening voor cliënten is;
 • Het vermogen om het systematisch werken aan kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie te beoordelen.

Deze toezichthouder zal gaan participeren in de commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Zeer waarschijnlijk vindt benoeming van deze positie plaats op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad.

Specifieke eisen profiel Financiën

Wij zijn op zoek naar een collega met frisse ideeën en een achtergrond in Financiën en Bedrijfsvoering. Wij verwachten:

 • Inhoudelijk bekend met de financiering van de gezondheidszorg en is staat ontwikkeling te vertalen in mogelijkheden voor Respect;
 • Leest financiële informatie meerdimensionaal; kijkt door cijfers heen en vraagt door naar kritische factoren;
 • Toont naast cijfers interesse in het verhaal en de impact op de kwaliteit van leven van ouderen;
 • Kennis van vastgoedfinanciering in de zorg.

Deze toezichthouder zal participeren in de commissie Financiën & Vastgoed.

Specifieke eisen profiel Vastgoed

Wij zijn op zoek naar een collega met frisse ideeën en een achtergrond in Vastgoed. Wij verwachten:

 • Kennis op het gebied van strategisch vastgoedportefeuillebeleid en assetmanagement;
 • Inzicht in vastgoed financieringsvraagstukken om investeringsplannen adequaat te kunnen beoordelen;
 • Kennis op het gebied van vernieuwend (ver)bouwen, duurzaamheid en ontwikkelingen en innovatie in de bouw;
 • In staat om bijzondere samenwerkingsconstructie(s) te kunnen duiden;
 • Toont oprechte interesse in de context en impact van huisvesting voor bewoners.

Deze toezichthouder zal participeren in de commissie Financiën & Vastgoed.

Specifieke eisen profiel Innovatie en Technologie

De komende jaren wordt de druk op de zorgsector steeds hoger. Innovatie en het gebruik van technologie zijn hierbinnen belangrijke onderwerpen. In het ondernemingsplan is dit speerpunt van beleid. Hierin staat onder andere; ‘Meer gebruik van digitale toepassingen voor betere zorgverlening en een beter werkklimaat (e-health)’ omschreven. Zo investeert Respect in het stimuleren van innovatie en het inzetten van technologie om (zorg)processen te optimaliseren. Op die manier wil Respect kwalitatieve zorgverlening bestendigen voor de toekomst.

Wij zijn op zoek naar een collega met frisse innovatieve ideeën en ervaring op het gebied van Innovatie en Technologie. Wij verwachten:

 • Uitgebreide ervaring op het gebied van innovatie en technologie en op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen;
 • Een prettige en collegiale samenwerking. Naast extra aandacht voor innovatie en technologie zeker ook oog voor het grotere geheel.

Honorarium

De vergoeding is vastgesteld op basis van het document “Honorering van Raden van Toezicht van zorginstellingen”, advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ).

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Meer weten?

Inhoudelijke vragen over de functie kun je bespreken met de heer Smilde (bestuurder) of met de heer Ramlal (voorzitter Raad van Toezicht), bereikbaar via telefoonnummers 070 – 306 10 20 respectievelijk 06 – 53 93 57 22. De documenten met betrekking tot het Reglement Raad van Toezicht, de Statuten, het Ondernemingsplan en het Jaardocument 2020 kunnen bij Marianne Postma (m.postma@respectzorg.nl) worden opgevraagd.

Solliciteren?

Verstuur de motivatiebrief en het CV via de button ‘Online solliciteren’. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op. De sluitingsdatum voor alle posities is gesteld op 22 april 2022.

De eerste gesprekken vinden plaats in de weken 19 t/m 22 van 2022. De tweede gesprekken vinden plaats in de weken 25 t/m 27 van 2022. De benoemingen vinden plaats vanaf week 30 van 2022.


Sluit 22 april 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"