Samergo

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Politiek-bestuurlijke achtergrond

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Rotterdam | Zuid-Holland
Sluit 0  


Omschrijving Vacature

 

In verband met het reglementair aftreden van één van de leden van de raad van toezicht van Samergo zijn wij op zoek naar een:

Lid Raad van Toezicht

Plaats: Rotterdam

Samergo
Samergo is begin 2021 ontstaan uit een fusie tussen de ROS’en Koel en ZorgImpuls en is nu de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio’s Drechtsteden, Zuid Hollandse Eilanden en Rotterdam. De ROS’en in Nederland beschouwen het organiseren van een krachtige eerstelijnszorg in de regio als hun missie. Zorg die kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar en bereikbaar is én aansluit bij regionale kenmerken en vraagstukken. Dat vraagt altijd een gezamenlijke aanpak van zorgaanbieders, gemeenten, welzijn, inwoners en zorgverzekeraars. Met professionals, organisaties en netwerken realiseren wij gezondere wijken, gemeenten en regio’s. Daarbij is het ultieme doel een betere gezondheid voor alle inwoners. Gezondheid zien wij daarbij breed: het gaat om vitaliteit, zinvol in het leven staan en mee kunnen doen in de maatschappij. Zie verder www.samergo.nl.

Werkwijze
De adviseurs van Samergo hebben ruime ervaring in de eerstelijnssector in relatie tot en samenhang met ketenpartners, in project- en procesbegeleiding. Daarnaast beschikt Samergo over een netwerk van professionals die inzetbaar zijn op specifieke thema’s.

Raad van toezicht
Samergo hanteert het raad van toezicht-model conform de NVTZ en wordt bestuurd door één bestuurder en een vijfhoofdige raad van toezicht. De raad van toezicht van Samergo heeft als taken: werkgeverschap van de raad van bestuur, toezicht en controle op de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de raad van bestuur, alsmede het mede bewaken van de toegevoegde waarde van Samergo aan de maatschappij.
Het aantal plenaire vergaderingen met de raad van bestuur bedraagt minimaal vijf per jaar. Daarnaast kent de raad vantoezicht een remuneratie- en financiële commissie. Voorts zijn er nog een aantal thematische bijeenkomsten en ontmoetingen met interne en externe belanghebbenden.
Samergo heeft de Zorgbrede Governance Code geïmplementeerd in statuten, beleid en uitvoering van de taken van de Raad van Toezicht. De aanstelling van de leden van de raad van toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van eenzelfde periode.

Profiel
Samergo zoekt een kandidaat met bestuurlijke en toezichthoudende ervaring. De gezochte kandidaat heeft:
• Academisch denk- en werk niveau
• Domein-overstijgend denken
• Betrokkenheid en affiniteit met (de verbinding van) het sociaal domein en de zorg
• Bekendheid met corporate governance; onderschrijven en naleven van de Governancecode
• Inzicht over taken en rollen tussen raad van toezicht en raad van bestuur
• Juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
• Uitoefening van adviserende en toezichthoudende rol in teamverband
• Op hoofdlijnentoetsen van voorgelegde aangelegenheden en organisatiebeleid
• Inhoud geven aan de klankbordfunctie met de raad van bestuur
• Beschikbaarheid en energie voor adequate invulling van de functie
• Relativerend vermogen en gevoel voor humor
• Is op meta-niveau in staat de onderstroom boven water te krijgen

In meer specifieke zin zijn wij op zoek naar kandidaten met een politiek-bestuurlijke achtergrond (ervaring met openbaar bestuur, zoals ervaring als oud-wethouder of bestuurder sociaal domein), aansluitend bij externe ontwikkelingen en overkoepelende benadering (regio, gemeente, wijk) van gezondheidszorg, sociaal domein en openbaar bestuur.
Mede gelet op de huidige samenstelling van de raad van toezicht gaat de sterke voorkeur uit naar een vrouw, die bijdraagt aan de gewenste diversiteit van de raad.

Vergoeding
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Indien u belangstelling heeft voor deze functie, dan kunt u vóór 31 mei 2022 reageren door een brief met motivatie en achtergrond te sturen naar secretariaat@samergo.nl.
De gespreksrondes vinden plaats in juni 2022.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Prof. dr. R. (Robbert) Huijsman MBA, telefoon: 06 – 20 39 59 58.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 0  
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Personeel gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Onderwijs gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel HRM en of ICT.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financiën.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridisch profiel.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"