Spectrum-SPCO

Lid Raad van Toezicht (RvT)

HRM en/of Medezeggenschap

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Bergschenhoek | Zuid-Holland
Sluit 21 april 2022


Omschrijving Vacature

 

Spectrum-SPCO is een professionele organisatie en verantwoordelijk voor acht basisscholen in Lansingerland. 200 medewerkers zetten zich iedere dag in om speerpunten als onderzoekend leren, burgerschap, creativiteit en ICT in hun onderwijs te verwerken. Spectrum kent een bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De Raad van Toezicht telt statutair minimaal vijf leden. Binnen de Raad is ruimte voor een nieuw lid met HRM expertise.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Spectrum. Daarbij bewaart de Raad voldoende afstand om in onafhankelijkheid tot een kritisch oordeel te komen en hanteert hierbij de “Code Goed Toezicht” voor het onderwijs. De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies. Spectrum heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een professionele organisatie. Daarbij past een duidelijk onderscheid tussen bestuur en toezicht met als uitgangspunt de “Code Goed Bestuur”.

WAT ZOEKEN WIJ?

Het gewenste expertisegebied van de toekomstig collega ligt binnen medezeggenschapsvraagstukken en HRM. Hierbij is een professionele achtergrond zowel in het basis- of het voorgezet onderwijs een pré.

Algemene Profiel kenmerken

  • Kennis en ervaring in HRM aspecten zoals beloning van bestuurders, het voeren van functionerings- en ontwikkelingsgesprekken, strategische personeelsplanning et cetera;
  • Kennis en ervaring in medezeggenschapsvraagstukken;
  • Affiniteit met de Protestants Christelijke identiteit van de stichting;
  • Brede maatschappelijke oriëntatie;
  • Kritisch volgend, reflectief, toetsend en signalerend, ook naar zichzelf toe;
  • Een warm hart voor onderwijs;
  • Verplicht tot ethisch en zakelijk gedrag;
  • Ervaring als bestuurder en/of toezichthouder is wenselijk.

De Raad van Toezicht streeft naar een diverse samenstelling, onder meer qua sekse, leeftijd, werkervaring en maatschappelijke positie, culturele en/of etnische achtergrond. De leden zijn complementair aan elkaar om een scherpe dialoog te kunnen voeren, zowel met elkaar als met de bestuurders.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft in deze vacature het recht een bindende voordracht te doen en is om die reden actief betrokken bij de werving.

De Raad van Toezicht komt ongeveer zes keer per jaar bijeen met daarnaast commissieactiviteiten en informele bijeenkomsten. Het gemiddelde tijdsbeslag betreft 10 uur per maand. De aanstelling betreft een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging. De leden van de Raad ontvangen een vergoeding van € 1.200,- bruto per jaar.


OVER SPECTRUM

Spectrum verzorgt het Protestants Christelijk basisonderwijs op acht bassischolen in Lansingerland. Dit doen wij al meer dan honderd jaar met onderwijs op hoog niveau en met betrokkenheid naar leerlingen, ouders en onze medewerkers. Leidend daarbij is het strategisch beleidsplan KOERS22 met het motto: ‘Zin in Leren’. Ankerpunten hierbij zijn creatief, onderzoekend leren, burgerschap en ICT, kortgezegd COBI. De scholen vormen samen een uitermate boeiend en ‘lerend netwerk’ voor de snelle en uitdagende 21e eeuw. Wij willen elkaar scherp houden op de gewenste ontwikkelingen. Wat is voor onze kinderen het beste? Waar willen wij ons druk om maken? Hoe kunnen wij voor kinderen een kansrijke leef- en leeromgeving creëren?

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Uw reactie met motivatiebrief en curriculum vitae kunt u uiterlijk 20 april 2022 per e-mail sturen t.a.v. mevrouw L.M. Kuipers (HR-adviseur) via info@spectrum-spco.nl.

Voor meer informatie over de procedure of inhoud van de functie kunt u bellen met

  • de heer J.J. Renes (Voorzitter van de RvT) via telefoonnummer 06-26552954 of
  • de heer A.J van Zanten (Voorzitter College van Bestuur), via telefoonnummer 06-22510731.

De gesprekken zijn gepland op maandag 9 mei en maandag 16 mei 2022 (avond).


Sluit 21 april 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"