Stichting Alkcare

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Ondernemende instelling en oog voor innovatie

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Alkmaar | Noord-Holland
Sluit 26 september 2022


Omschrijving Vacature

 

Vanwege de terugtrekking van een lid van de Raad van Toezicht zoekt Stichting Alkcare in Alkmaar per 1 januari 2023 een

 

Lid van de Raad van Toezicht

met ondernemende instelling en oog voor innovatie

 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden waaronder de voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn benoembaar voor een tweede termijn van vier jaar.

De Raad van Toezicht komt gemiddeld (met uitzondering van de commissievergaderingen) acht keer per jaar bijeen in vergadering. Afhankelijk van ontwikkelingen kan de frequentie van de bijeenkomsten hoger zijn.

Naast de reguliere vergaderingen legt de Raad van Toezicht jaarlijks minimaal één werkbezoek af aan één of meerdere organisatieonderdelen of werkvelden van de organisatie en voert de Raad van Toezicht jaarlijks een evaluatie uit op het eigen functioneren.

Tevens voeren vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht minimaal eenmaal per jaar overleg met respectievelijk de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en het Managementteam.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de werkzaamheden een vergoeding, die is gebaseerd op het beloningsadvies van de NVTZ .

 

Voor de gezochte toezichthouder geldt dat hij/zij voldoet aan het hierboven genoemde profiel. Daarnaast beschikt hij/zij over enkele van de volgende kwaliteiten:

·       ervaring op het gebied van innovatie en technologie en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen;

·       kennis van en visie op de ontwikkelingen in het zorgdomein;

·       een teamplayer, die nieuwe ideeën inbrengt en andere toezichthouders en de bestuurder hiermee inspireert;

·       inzicht in vastgoed financieringsvraagstukken;

·       kennis op het gebied van vernieuwend (ver)bouwen, duurzaamheid en ontwikkelingen en innovatie in de bouw;

·       toont ondernemerschap en oprechte interesse in de context en impact van huisvesting voor bewoners.

Klik hier voor het volledige functieprofiel.


 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij mw. C.H.M. van Groningen-Schuitemaker, voorzitter van de Raad van Toezicht via 06-37603252.

Uw sollicitatie kunt u voor 26 september richten aan mevrouw J. Heij, jheij@alkcare.nl of RvT Alkcare t.a.v. mevrouw J. Heij Herenweg 91 1829 AC Alkmaar. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 41.


Sluit 26 september 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Toezicht vacature bij de Stichting Monumentenzorg.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting SIG te Beverwijk.
Lid Raad van Toezicht - RvT - Vacature bij de Nederlandse Kampeerauto Club.
Vacature lid Raad van Toezicht bij Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel.
Voorzitter Raad van Toezicht vacature bij Erfgoed Gelderland te Arnhem.
Natuur en Milieu Overijssel zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Maatvast Haarlemmermeer zoekt Lid Raad van Toezicht -RvT-.
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft vacature voor Lid Raad Toezicht - RvT -.
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft zoekt Lid RvT met profiel financin.
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft zoekt Lid RvT met HR profiel.
Stichting Wolderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht met Bedrijfskundig profiel.
Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra zoekt Lid Raad van Toezicht met als profiel finance en control
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel financin - fondswerving
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel diversiteitsbeleid.
Gezondheidscentrum De Rubenshoek te Den Haag heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht, ervaring met achterstandswijkproblematiek.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Organisatietransitie.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met het profiel financile zaken.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met het profiel juridische zaken waaronder arbeidsrecht.
Stichting Monton zoekt een Lid Raad van Toezicht met expertise op het gebied van onderwijs.

"Naar begin pagina"