Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart (BPRB)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Transport & logistiek | Bezoldigde functie | Heerlen | Limburg
Sluit 15 maart 2022


Omschrijving Vacature

 

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart (BPRB) is per 1 juli 2022 op zoek naar een nieuw lid van de raad van toezicht.

Gevraagde deskundigheid en competenties

Gezien de samenstelling van de raad van toezicht is er behoefte aan versterking op het gebied van uitbesteding, pensioenuitvoering en pensioencommunicatie. Specifiek wordt gezocht naar iemand met kennis van premieregelingen en de uitvoering daarvan en ervaring met transities bij pensioenfondsen, bij voorkeur ook met collectieve waardeoverdrachten. Het nieuwe lid heeft oog voor, en affiniteit met de dynamiek die gepaard gaat met veranderingen die in relatief hoog tempo worden doorgevoerd.

Diversiteit

Het fonds streeft naar diversiteit in de samenstelling van de raad van toezicht. Naast het nieuwe lid bestaat de raad van toezicht uit één vrouw en één man, beiden boven de 40 jaar. De raad van toezicht is bij voorkeur complementair samengesteld; niet alleen in termen van leeftijd en geslacht, maar vooral in deskundigheid, achtergrond en competenties, zodat de leden competenties en invalshoeken inbrengen die elkaar aanvullen.

Vergaderfrequentie en tijdsbesteding

Gemiddeld vergadert de raad van toezicht 6 keer per jaar zelfstandig. Daarnaast vindt overleg met het bestuur en het verantwoordingsorgaan plaats. Het totaal aantal vergaderingen is gemiddeld 14 per jaar.
Conform de wettelijke normering dient een lid van de raad van toezicht gemiddeld minimaal een halve werkdag per week beschikbaar te zijn, VTE-score 0,1. Het fonds vraagt ook voldoende beschikbare tijd voor het verwerven van inzicht in het fonds en de belangrijkste risico’s, alsmede voor perioden van sterk verhoogde activiteit van het fonds.

Vergoeding

De vergoeding voor leden van de raad van toezicht bestaat uit een vaste vergoeding per jaar. Een lid van de raad van toezicht ontvangt een vergoeding van € 12.500 per jaar (niveau 2021). De vergoedingen zijn vrijgesteld van BTW. Voor vergaderingen op locatie kunnen reiskosten gedeclareerd worden.

Zittingstermijn en herbenoeming

De zittingsduur voor leden van de raad van toezicht is vier jaar. Een lid kan maximaal één keer worden herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar.

Toetsing door De Nederlandsche Bank (DNB)

Kandidaat-leden van de raad van toezicht zullen door DNB worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. DNB toetst op kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Ook toetst DNB of de kandidaat ook daadwerkelijk voldoende tijd beschikbaar heeft om de toezichtstaken naar behoren te kunnen uitvoeren.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

De selectiecommissie verzoekt u om uw reactie op deze vacature, voorzien van uw motivatie en CV, uiterlijk 15 maart 2022 per e-mail toe te zenden aan eelco.ploeger@bprb.nl. Voor nadere informatie en inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot de heer E.B.F. Ploeger, directeur bestuursbureau BPRB, telefoon 06 – 53 481 344, eelco.ploeger@bprb.nl. De gesprekken vinden op 22 maart 2022 plaats.


Sluit 15 maart 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"