De Waalboog

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Kwaliteit en veiligheid

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Nijmegen | Gelderland
Sluit 26 september 2022


Omschrijving Vacature

 

De Waalboog is op zoek naar een lid raad van toezicht met als aandachtgebied kwaliteit en veiligheid.

Ben jij thuis op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de (ouderen)zorg? Heb jij een visie op de toekomst van de (ouderen)zorg? Heb je bestuurlijk inzicht en kun jij je expertise vertalen naar strategische adviezen voor de overige leden van de raad van toezicht en raad van bestuur? Dan verwelkomen wij jou graag in onze raad van toezicht!

De functie

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen De Waalboog, mede in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie. De raad van toezicht wil met de Governancecode Zorg en de toezichtvisie als uitgangspunt – naast het houden van toezicht – primair dienen als bron van inspiratie en motivatie voor de raad van bestuur (meer dialoog en minder nadruk op controleren), handelend vanuit een basishouding van vertrouwen. Met een verschillende, maatschappelijk relevante en professionele achtergrond, vervullen de vijf leden van de raad van toezicht gezamenlijk alle portefeuilles.

De raad van toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar, aangevuld met een jaarlijkse evaluatie. Elke vergadering start de raad van toezicht met een vooroverleg. Vervolgens sluit de bestuurder aan. Gedurende het jaar vinden er werkbezoeken aan de locaties van de organisatie plaats en neemt een delegatie van de raad van toezicht deel aan overlegvergaderingen van de ondernemingsraad en cliëntenraad.

De raad van toezicht kent drie commissies, elk bestaande uit twee leden:

  • de remuneratiecommissie;
  • de financiële commissie;
  • de auditcommissie kwaliteit en veiligheid.

De commissies zijn adviserend aan de raad van toezicht, niet besluitvormend.

De financiële commissie komt voorafgaand aan elke raad van toezicht-vergadering bij elkaar, de auditcommissie kwaliteit en veiligheid vergadert drie keer per jaar en de renumeratiecommissie minimaal een keer per jaar.

Wat vragen we van je?

Deze vacature lid raad van toezicht met als aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid is ontstaan vanwege het rooster van aftreden. Naast de algemene eisen die gelden voor een lid van de raad van toezicht dient het lid:

  • te beschikken over ruime ervaring met en kennis van kwaliteit en veiligheid in de (ouderen)zorg en een visie op de toekomst van (de kwaliteit van) de (ouderen)zorg;
  • het vermogen en de expertise te hebben om op basis van vakinhoud de rol van deskundige in de raad van toezicht te vervullen over onderwerpen op het gebied van kwaliteit en veiligheid;
  • de persoonlijkheid en achtergrond te hebben om bij besluitvorming van kwesties op het gebied van kwaliteit en veiligheid, een adviserende rol naar de overige leden van de raad van toezicht en raad van bestuur te kunnen vervullen;
  • te beschikken over bestuurlijk inzicht en adequaat zicht op de doorwerking van strategisch beleid, de gevolgen van externe ontwikkelingen en daarbij behorende verantwoording en verslaglegging;
  • bij voorkeur bekend  te zijn met het kwaliteitskader verpleeghuiszorg alsmede voor de ouderenzorg relevante wetgeving;
  • bij voorkeur kennis van (technologische) innovaties in de sector en/of zicht op innovaties in andere sectoren die interessant kunnen zijn voor De Waalboog.

De raad van toezicht wil graag de ruimte bieden aan een minder ervaren toezichthouder. Expliciet worden dan ook high potentials gevraagd op de vacature te reageren.

Het volledige profiel is op te vragen via paul.peters@waalboog.nl

Wat bieden we jou?

Wij bieden jou een uitdagende functie in een betrokken raad van toezicht. De bezoldiging is gebaseerd op de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT.

Over De Waalboog 

Met de focus op het welbevinden van de bewoners! Dat is waar we voor staan bij De Waalboog. En dat is waar we de komende jaren ons met z’n allen extra voor inzetten. In het Strategisch beleidsplan 2022 – 2025 leggen we uit hoe we dat voor ogen hebben.

Centrale thema’s daarbij zijn: Persoonsgerichte zorg, Passende woonomgeving, Voldoende en deskundig personeel en Zorgtechnologie.Informatie- en Sollicitatiegegevens

Enthousiast? Reageer dan nu!

Ben je enthousiast? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet. Solliciteren is mogelijk tot en met zondag 25 september 2022 via de sollicitatieknop (bij de vacature op de website van De Waalboog). De gesprekken vinden plaats op maandag 10 oktober tussen 10.00 en 14.00 uur. De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht, de bestuurder en twee afgevaardigden van respectievelijk ondernemingsraad en cliëntenraad.

Voor meer inhoudelijke informatie kun je telefonisch contact opnemen met Jos Meijerink, voorzitter raad van toezicht of Rita Arts, bestuurder via tel. 024-382 63 11.

Bij procedurele vragen of voor het opvragen van het profiel kun je contact opnemen met Paul Peters, bestuurssecretaris via M: 0682365479; E: paul.peters@waalboog.nl

Het overleggen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) en inwinnen van referenties maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

 

 

Interesse in deze vacature?

Solliciteer direct


Sluit 26 september 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Toezicht vacature bij de Stichting Monumentenzorg.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting SIG te Beverwijk.
Lid Raad van Toezicht - RvT - Vacature bij de Nederlandse Kampeerauto Club.
Vacature lid Raad van Toezicht bij Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel.
Voorzitter Raad van Toezicht vacature bij Erfgoed Gelderland te Arnhem.
Natuur en Milieu Overijssel zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Maatvast Haarlemmermeer zoekt Lid Raad van Toezicht -RvT-.
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft vacature voor Lid Raad Toezicht - RvT -.
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft zoekt Lid RvT met profiel financin.
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft zoekt Lid RvT met HR profiel.
Stichting Wolderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht met Bedrijfskundig profiel.
Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra zoekt Lid Raad van Toezicht met als profiel finance en control
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel financin - fondswerving
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel diversiteitsbeleid.
Gezondheidscentrum De Rubenshoek te Den Haag heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht, ervaring met achterstandswijkproblematiek.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Organisatietransitie.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met het profiel financile zaken.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met het profiel juridische zaken waaronder arbeidsrecht.
Stichting Monton zoekt een Lid Raad van Toezicht met expertise op het gebied van onderwijs.

"Naar begin pagina"