Stichting Kinderpostzegels Nederland

Voorzitter RvT

Ervaring in de goededoelensector

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Leiden | Zuid-Holland
Sluit 27 maart 2022


Omschrijving Vacature

 

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Kinderpostzegels Nederland zoekt een nieuwe voorzitter. De RvT bestaat in totaal uit zes personen. De voorzitter en een lid vormen de remuneratiecommissie, twee leden vormen de auditcommissie.

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Naar school gaan en zorgeloos je potentieel optimaal kunnen ontwikkelen. Kinderpostzegels gaat ervoor dat dit voor alle kinderen vanzelfsprekend wordt. Met concrete projecten in Nederland, West-Afrika en India willen we maximale impact voor kinderen realiseren. Dat ze zich voor elkaar inzetten. En dat daarbij hun welbevinden centraal staat. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie laat zien dat kinderen elkaar willen en kúnnen helpen. De stichting is financieel gezond. Tegelijkertijd ligt er een belangrijke uitdaging om de inkomsten te laten groeien en de organisatie optimaal in te richten op basis van de te implementeren nieuwe strategie.

Kinderpostzegels is aangesloten bij Goede Doelen Nederland, de brancheorganisatie van de Nederlandse goede doelen en bij Partos, de branchevereniging voor de sector Internationale Samenwerking. Kinderpostzegels volgt de relevante codes en richtlijnen, waaronder de SBF-Code voor Goed Bestuur, de Erkenningsregeling Goede Doelen, de Richtlijn Financieel Beheer van Goede Doelen Nederland en de Regeling beloning directeuren van Goede Doelen Nederland. Bij Kinderpostzegels zijn circa 35 bevlogen professionals werkzaam. De stichting houdt kantoor in Leiden.

Raad van Toezicht

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvT zijn vastgelegd in de statuten en nader uitgewerkt in het protocol Interne Organisatie en Controle. Daarin staat ook beschreven welke besluiten van de directie goedkeuring door de RvT behoeven. De RvT geeft de directie advies, dient als klankbord en houdt vooraf en achteraf integraal toezicht op het beleid en het functioneren van de directie en op de algemene gang van zaken bij Kinderpostzegels. De RvT is tevens werkgever van de directeur. Belangrijke bevoegdheden van de Raad zijn het goedkeuren van het strategisch meerjarenplan, de begroting en de jaarrekening van Kinderpostzegels. Leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar, die met nog eens 4 jaar verlengd kan worden.

 

Profiel

De RvT oefent zijn taken uit in gezamenlijkheid onder leiding van de voorzitter. Naast de algemene eisen die aan alle leden van de Raad worden gesteld, worden er aan de voorzitter een aantal specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben op ervaring als toezichthouder en/of commissaris en de rol van werkgever.

Kandidaten herkennen zich in onderstaand profiel:

  • Algemeen: affiniteit met het doel van Kinderpostzegels, maatschappelijke betrokkenheid, integer, authentiek, kritisch analytisch vermogen, collegiaal en teamgericht, bestuurlijk inzicht, helicopterview, onafhankelijke oordeelsvorming, inspirerend, rolvast en (zelf)reflectief. Daarnaast beschikken kandidaten over een academisch denkniveau, zijn in staat als klankbord te functioneren, hebben inzicht in strategische afwegingsprocessen, hebben oog voor externe ontwikkelingen en hun implicaties.
  • Specifiek voor het profiel van voorzitter: aantoonbare ervaring als toezichthouder en/of commisaris. Ervaring als werkgever en als voorzitter. Goed begrip van governance binnen de goededoelensector. De voorkeur gaat uit naar een persoon met aantoonbare (werk-)ervaring in de goededoelensector.
  • Affiniteit met kleine organisaties in transitie is een pré.

Geschikte kandidaten zijn bereid om circa 1 dagdeel per maand en enkele uren per week te besteden aan het voorzitterschap van de Raad. De nieuwe voorzitter is onafhankelijk en heeft geen (in)directe relatie tot medewerkers van Stichting Kinderpostzegels en tevens geen belang bij besteding van gelden van Stichting Kinderpostzegels. De functie is onbezoldigd.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Geïnteresseerden worden verzocht te reageren voor 27 maart 2022 via ons online sollicitatieformulier en de motivatie te richten aan Mirjam van Leeuwen – Verhaar, voorzitter a.i van de RvT. Voor vragen over deze vacature kunt u terecht bij Kim van Leeuwen, HR-adviseur van Kinderpostzegels (071-525 98 38 of HR@kinderpostzegels.nl).

De procedure zal bestaan uit een interview met de sollicitatiecommissie, bestaande uit Mirjam van Leeuwen-Verhaar (voorzitter a.i.) en Aimée Stammeijer (voorzitter Auditcommissie) in de week van 4 of 11 april. Vervolgens zal een kennismakingsgesprek met de directeur plaatsvinden.


Sluit 27 maart 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"