Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden (KCAL)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financieel

deze vacature is niet meer actief ...
Energie, milieu en water | Onbezoldigde functie | Amersfoort-Leusden | Utrecht
Sluit 13 juni 2022


Omschrijving Vacature

 

Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden (KCAL) is een financieel gezonde organisatie zonder winstoogmerk. De stichting heeft twee vestigingen, en is in de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Samen met andere organisaties in de regio werkt zij aan duurzaamheid waarbij haar activiteiten op het gebied van milieu, samenleving en werkgelegenheid elkaar versterken. De missie van KCAL sluit hierop aan en luidt: ‘ Binnen de regio door hergebruik van goederen voor mens, samenleving en milieu een meerwaarde scheppen’ .

Het ´succes van de Kringloop´ is ook te duiden als de ´uitdaging van de Kringloop`
Positionering binnen lokale krachtenvelden, het hoog houden van onze doelstellingen gecombineerd met een professionele bedrijfsvoering, het verkrijgen van een positie binnen de gemeentelijke plannen rond circulaire economie, het vraagt nogal wat van ons.
Daarbij is de financiële basis van onze activiteiten steeds minder ´duurzaam´, door onzekere componenten rond aanbesteding, het textieldossier en stijgende kosten, en niet te vergeten, de impact van de Covid-19 maatregelen. De stichting is gericht op continuïteit. In haar ontwikkeling sluit ze aan op de mogelijkheden van haar medewerkers en is ze voorzichtig met het nemen van risico’s.

Kortom, wie voelt het kriebelen om zich in te zetten om de Kringloop in de komende jaren ook op financieel vlak te begeleiden naar een toekomstbestendige organisatie.

Sinds juli 2019 is ons Stichtingsbestuur omgevormd naar een Raad van Toezicht, met een Raad van Bestuur in persoonvan directeur-bestuurder Mieke Bleij. Vanwege een vacante positie ( einde zittingsperiode) medio juli 2022 zoeken we een bevlogen en competente opvolger een die bereid is een constructieve bijdrage te leveren tijdens de reguliere vergaderingen die ca 5 keer per jaar plaatsvinden. Daarnaast kan de directeur-bestuurder een beroep doen op een of meer Raad van Toezichtleden om mee te denken bij nieuwe ontwikkelingen en voorbereidende activiteiten voor bijzondere bijeenkomsten. De nieuwe toezichthouder zal toetreden tot de auditcommissie.

Profiel
Bestuurlijk profiel in het financieel domein, of raakvlakken daarmee in functie en ervaring. Positieve houding ten aanzien van hergebruik van consumentenproducten en het bieden van werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

De Raad van Toezicht van KCAL bestaat uit vijf personen, de functie is onbezoldigd en werkt conform de statuten en de regelementen RvT . Bij toetreding tot de RvT wordt een VOG gevraagd.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

U kunt reageren ter attentie van de voorzitter RvT per mail naar amersfoort@kringloopamersfoortleusden.nl onder vermelding van RvT vacature. Wij zullen uw reactie conform de geldende privacy-normen behandelen.
Meer informatie over de inhoud van de functie en/of onze organisatie kunt u krijgen bij Peter Schrage (voorzitter RvT) 06-11227473 of Hester Frank (lid RvT & auditcie) 06-12375959. U kunt reageren tot 13 juni 2022, wij willen de procedure voor 01-07-2022 afronden. Een sollicitatiecommissie van 2 RvT leden en de bestuurder als adviseur voor de RvT zal de selectiegesprekken voeren.

Meer informatie over KCAL vindt u tevens op www.kringloopamersfoortleusden.nl


Sluit 13 juni 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"