Stichting Maatschappelijke Opvang regio Helmond (SMO)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financieel-Economisch

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Helmond | Noord-Brabant
Sluit 5 september 2022


Omschrijving Vacature

 

Lid raad van toezicht met financieel economisch profiel

4 juli 2022

SMO werkt op professionele wijze aan het voorkomen van dakloosheid (preventie). We begeleiden mensen zodat ze zelfstandig kunnen wonen en bieden onderdak en begeleiding aan degenen die daar behoefte aan hebben. Daarnaast bieden we een zinvolle (arbeidsmatige) dagbesteding, bijvoorbeeld in onze Jobfactory en de Bundertjes. En we dragen bij aan armoedebestrijding, door de supermarkt voor minima (Super Sociaal). De stichting biedt een vangnet aan mensen die:
• In een crisissituatie zijn of dreigen te raken;
• Dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken;
• Anderszins een kwetsbare positie in de samenleving hebben.

De raad van toezicht staat de directeur-bestuurder met raad terzijde en vervult de werkgeversrol. De raad bestaat uit 5 leden en houdt toezicht vanuit het maatschappelijk perspectief, vanuit de kernwaarden: betrokkenheid, aandacht en kracht. De raad doet dit conform de uitgangspunten van de governance code zoals die geldt voor de zorg (NVTZ). De raad werkt met de aandachtsgebieden financiën en huisvesting, veiligheid/kwaliteit en remuneratie.

Profiel

Per 1 januari 2023 ontstaat een vacature. Wij zijn op zoek naar een kandidaat voor het financieel – economische aandachtsgebied, die affiniteit heeft met maatschappelijke opvang.

Om de raad optimaal te laten functioneren zijn we op zoek naar een toezichthouder die:

  1. Affiniteit heeft met de doelgroep en zich herkent in de kernwaarden van SMO om de rol als toezichthouder in deze sector te vervullen;
  2. Beschikt over een heldere visie op toezicht houden in het veranderende sociaal maatschappelijke werkveld;
  3. Over een relevant regionaal netwerk beschikt in de regio Helmond;
  4. In de raad als teamspeler kan opereren;
  5. Bekend is met de hoofdlijnen van de huidige transities in de zorg en het sociaal domein.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt een brede maatschappelijke afspiegeling nagestreefd, met voldoende diversiteit.

Benoeming

De benoeming geldt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid voor een eenmalige herbenoeming voor een tweede periode van vier jaar. De raad van toezicht vergadert minimaal zesmaal per jaar met een inschatting van een tijdsinvestering van 10 tot 15 uur per maand. Hier staat een rijke, professionele en collegiale omgeving tegenover.

De honorering is conform de Wet Normering Topinkomens en NVTZ-code.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Jouw schriftelijke reactie ontvangen we graag uiterlijk 4 september 2022. Deze kun je insturen via dit formulier, of direct per mail richten aan Marianne Rademakers, bestuurssecretaresse, via m.rademakers@smo-helmond.nl.

De gesprekken voor deze positie worden gepland op vrijdag 7 oktober 2022.


Sluit 5 september 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"