Stichting Maatschappelijke Opvang regio Helmond (SMO)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financieel-Economisch

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Helmond | Noord-Brabant
Sluit 5 september 2022


Omschrijving Vacature

 

Lid raad van toezicht met financieel economisch profiel

4 juli 2022

SMO werkt op professionele wijze aan het voorkomen van dakloosheid (preventie). We begeleiden mensen zodat ze zelfstandig kunnen wonen en bieden onderdak en begeleiding aan degenen die daar behoefte aan hebben. Daarnaast bieden we een zinvolle (arbeidsmatige) dagbesteding, bijvoorbeeld in onze Jobfactory en de Bundertjes. En we dragen bij aan armoedebestrijding, door de supermarkt voor minima (Super Sociaal). De stichting biedt een vangnet aan mensen die:
• In een crisissituatie zijn of dreigen te raken;
• Dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken;
• Anderszins een kwetsbare positie in de samenleving hebben.

De raad van toezicht staat de directeur-bestuurder met raad terzijde en vervult de werkgeversrol. De raad bestaat uit 5 leden en houdt toezicht vanuit het maatschappelijk perspectief, vanuit de kernwaarden: betrokkenheid, aandacht en kracht. De raad doet dit conform de uitgangspunten van de governance code zoals die geldt voor de zorg (NVTZ). De raad werkt met de aandachtsgebieden financiën en huisvesting, veiligheid/kwaliteit en remuneratie.

Profiel

Per 1 januari 2023 ontstaat een vacature. Wij zijn op zoek naar een kandidaat voor het financieel – economische aandachtsgebied, die affiniteit heeft met maatschappelijke opvang.

Om de raad optimaal te laten functioneren zijn we op zoek naar een toezichthouder die:

  1. Affiniteit heeft met de doelgroep en zich herkent in de kernwaarden van SMO om de rol als toezichthouder in deze sector te vervullen;
  2. Beschikt over een heldere visie op toezicht houden in het veranderende sociaal maatschappelijke werkveld;
  3. Over een relevant regionaal netwerk beschikt in de regio Helmond;
  4. In de raad als teamspeler kan opereren;
  5. Bekend is met de hoofdlijnen van de huidige transities in de zorg en het sociaal domein.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt een brede maatschappelijke afspiegeling nagestreefd, met voldoende diversiteit.

Benoeming

De benoeming geldt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid voor een eenmalige herbenoeming voor een tweede periode van vier jaar. De raad van toezicht vergadert minimaal zesmaal per jaar met een inschatting van een tijdsinvestering van 10 tot 15 uur per maand. Hier staat een rijke, professionele en collegiale omgeving tegenover.

De honorering is conform de Wet Normering Topinkomens en NVTZ-code.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Jouw schriftelijke reactie ontvangen we graag uiterlijk 4 september 2022. Deze kun je insturen via dit formulier, of direct per mail richten aan Marianne Rademakers, bestuurssecretaresse, via m.rademakers@smo-helmond.nl.

De gesprekken voor deze positie worden gepland op vrijdag 7 oktober 2022.


Sluit 5 september 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
RvT lid vacature bij Interzorg Thuiszorg BV te Oss.
RvT lid Vacature te Leiden bij Defence for Childeren.
Voorzitter Raad van Toezicht -RvT- vacature bij Simavi Amsterdam.
Vacature Lid van de raad van commissarissen voor belevenispark Steinerbos.
RvC lid vacature bij Doorpakkers welzijn gezondheid en forensische zorg te Eindhoven.
Vacature voor een Lid Raad van Commissarissen bij Doorpakkers te Eindhoven met Financieel profiel.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Alkcare te Alkmaar.
RvT-Lid Vacature bij Stichting De Waalboog te Nijmegen.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Sociaal Team Houten met profiel Sociaal domein.
RvT-Lid gezocht door Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat Past.
RvT-Lid Vacature van Zorgbelang Brabant|Zeeland.
RvC-Lid gezocht door Kanteel Kinderopvang te Rosmalen.
RvT-Lid gezocht door VSO JH Donnerschool te Hilversum.
Vacature Lid Raad van Toezicht bij Winkler Prins Onderwijs.
Commissaris gezocht door De Graafschap Betaald Voetbal.
Toezichthouder gevraagd bij Welzijn MensenWerk te Meppel

"Naar begin pagina"