Tangenborgh

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Emmen | Drenthe
Sluit 25 april 2022


Omschrijving Vacature

 

Wie is Tangenborgh?

Tangenborgh is specialist op het gebied van psychogeriatrie (dementie) in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn. Met ruim 1.500 medewerkers bieden wij zorg aan ouderen, gericht op wonen, zorg en welzijn. Op en vanuit zo’n 11 woonzorglocaties wordt 24 uur per dag zorg geboden aan ruim 1.700 bewoners en klanten in heel Zuidoost-Drenthe. Ook verhuren wij meer dan 700 woningen geschikt voor ouderen.

Tangenborgh is een organisatie waar de beste zorg verlenen voorop staat. Er wordt dan ook continu geïnvesteerd in ontwikkelingen, verbeteringen en vernieuwing.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. Zij volgen hierin de Governancecode Zorg. Als lid Raad van Toezicht bent u belast met het toezicht houden op realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de strategie en risico’s verbonden aan de organisatie, de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers (inclusief Centrale cliëntenraad en Ondernemingsraad), wijze waarop invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit & veiligheid van de zorg. De Raad van Toezicht adviseert de Raad van Bestuur en oefent daarnaast namens de rechtspersoon de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur uit.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Zij zijn gericht op het werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit, en door bij te dragen aan een open kritisch klimaat. In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden zijn wij op zoek naar een lid Raad van Toezicht.

Wij komen graag in contact als u vanuit een toezichthoudende rol een bijdrage wil leveren aan een zo gelukkig mogelijke leef-tijd van ouderen en een zo gelukkig mogelijke werk-tijd van medewerkers.

Profiel:

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij:

  • Op bestuurlijk en strategisch niveau kunnen denken;
  • Affiniteit hebben met de ouderenzorg en zich betrokken voelen bij wat er speelt;
  • De taken en verantwoordelijkheden als toezichthouder energiek en zorgvuldig oppakken;
  • Fungeren als een kritische en alerte sparringpartner;
  • Een duidelijke visie hebben op strategische vraagstukken die in de zorg in het algemeen en ouderenzorg in het bijzonder spelen;
  • Gevoel hebben voor organisaties met professionals en de politieke en maatschappelijke context;
  • Beschikken over een ondernemende en innovatieve instelling;
  • Voldoende tijd beschikbaar kunnen stellen;
  • Een kritische, integere en onafhankelijke houding hebben en gericht zijn op samenwerking. 

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de voorzitter Raad van Toezicht Marie-Jose van den Driessche, via het bestuurssecretariaat op T: 0591-681695

De profielschets is te raadplegen via: Profielschets RvT. Governancecode Zorg : Governancecode Zorg.
Voor meer informatie over Tangenborgh zie: www.tangenborgh.nl
Eventueel is het Merk-werkboekje op te vragen via werkenbij@tangenborgh.nl

Solliciteren

Solliciteren kan tot 25 april 2022 via het sollicitatieformulier op onze website: Werken bij Tangenborgh | Lid Raad van Toezicht De gesprekken vinden plaats in week 19.


Sluit 25 april 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"