Umah-hai

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Driebergen | Utrecht
Sluit 29 mei 2022


Omschrijving Vacature

 

Umah-hai is opgericht vanuit een cliënteninitiatief. Umah-Hai is een kleinschalig, horizontaal georganiseerd. Umah-hai biedt mensen met een verleden in de psychiatrie en/of verslavingszorg een tijdelijke (beschermde) woonomgeving en diverse werkgerichte dagbestedingsprojecten. De begeleiding is gericht op herstel en uiteindelijk zelfstandig wonen en zo mogelijk re-integratie op de arbeidsmarkt. Bij Umah-Hai werken veel begeleiders met ervaringsdeskundigheid.
De organisatie is zich bezig zich verder te ontwikkelen op professioneel niveau, zonder daarbij haar authentieke karakter te verliezen. Dat brengt op bestuurlijk en toezichthoudend niveau vraagstukken met zich mee onder meer over profilering van ervaringsdeskundigheid, medezeggenschap en organisatie inrichting.

Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van twee van de huidige leden zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden voor onze Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van de stichting Umah-Hai. De Rvt

vormt een klankbord, geeft vertrouwen en is een (positief) kritisch sparringpartner voor

de bestuurder. De RvT houdt integraal toezicht op strategisch niveau, de doelrealisatie,

strategische en beleidsmatige doelen van het bestuur en de middelen die het bestuur

inzet en de samenhang tussen deze hoofdzaken. Het toezicht blijft niet beperkt tot het

jaarlijks voldoen aan wet- en regelgeving, maar strekt zich verder uit zodat kan worden

gerekend op een ethisch handelende stichting met oog voor haar maatschappelijk doel

en haar belanghebbenden. De RvT functioneert vanuit een maatschappelijk perspectief

en ziet erop toe dat de maatschappelijk gewenste doelen worden behaald, zoals

vastgelegd is in de statuten. Een gezonde bedrijfsvoering is daarbij een voorwaarde. Net

als oog voor de politieke en maatschappelijke context waarin Umah-Hai zich bevindt. De

RvT wil naast zijn toezichthoudende taak ook waarde toevoegen aan het functioneren

van de organisatie door relevante vraagstukken uit de samenleving te agenderen en zich

als ambassadeur van Umah-Hai op te stellen. De RvT streeft ernaar zichzelf continu te

ontwikkelen en evalueert haar functioneren, als collectief en per individu.

Vacature 1

Wij zoeken een geschikte kandidaat met een aantoonbare (bestuurlijke) ervaring in de verslavingszorg/psychiatrie met kennis van en aandacht voor kwaliteit en veiligheid. Ervaringskennis is een pre.

Vacature 2

Wij zijn op zoek naar een kandidaat met een voor onze organisatie relevante juridische achtergrond en/of ervaring met aanbestedingen.

Wij zijn een kleine stichting met ongeveer 60 deelnemers. Hun goede woonbegeleiding geven is onze reden van bestaan. Wij geloven dat de beste manier om dit te doen is om zo veel mogelijk vanuit de belevingswereld van de deelnemers te werken. Daarom zijn ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid bij Umah-hai geen modewoorden maar geleefde realiteit.

Het zou Umah-hai als organisatie sterker maken als ook in de Raad van toezicht dat geluid kan blijven klinken.

Daarom hopen wij dat mensen met ervaringskennis of deskundigheid binnen de verslavingszorg en psychiatrie zullen solliciteren.”

Van beide kandidaten wordt verwacht:

 • algemene bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • Aantoonbare (maatschappelijke) affiniteit met de doelgroep van Umah-Hai
 • Inzicht (kunnen verkrijgen) in het veld van externe stakeholders en aandachtspunten in relatie tot positionering van Umah-Hai als authentieke zorgorganisatie
 • een actief (bestuurlijk/functioneel) netwerk;
 • voldoende tijd om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen;
 • rolvast, en in staat tot het goede gesprek in een veilige, open en onbevangen sfeer, waarin tijdig dilemma’s wederzijds gedeeld worden.
 • ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
 • de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder op adequate wijze kunnen invullen;
 • een juist evenwicht kunnen handhaven in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen bezitten om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • de capaciteit hebben om een functionele open cultuur te handhaven waarin scherpe zakelijke discussies gevoerd kunnen worden met behoud van goede relaties;
 • inzicht hebben in de eisen die rechtmatigheid, kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • het vermogen hebben om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden;

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Sollicitaties graag sturen naar: werving@umah-hai.info

Contactpersoon: Denise Veldhuis, directeur

page2image6922496

Voor meer informatie bel met: 06-21353294

page2image6921920

 


Sluit 29 mei 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Personeel gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Onderwijs gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel HRM en of ICT.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financiën.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridisch profiel.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"