Zorgbelang Brabant|Zeeland

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Tilburg en Goes | Noord-Brabant l Zeeland
Sluit 1 oktober 2022


Omschrijving Vacature

 

Vanwege het aflopen van de termijn van één van de leden zijn wij op zoek naar:

 

Lid raad van toezicht
met expertise op het gebied van
Burgerparticipatie en betrekken cliëntperspectief.

 

Zorgbelang Brabant|Zeeland verstevigt de positie van inwoners, patiënten en cliënten binnen het domein van gezondheid en zorg. We dragen bij aan de beweging van zorg naar gezondheid door inbreng van het clientperspectief en onze kennis van inwonersparticipatie. Bij onvrede bij individuele burgers over geleverde zorg of ondersteuning zijn we er voor hen. Op deze manieren zijn wij in Brabant en Zeeland aanjager van de zorg en het sociaal domein. Wil jij je ook inzetten voor een mensgerichte samenleving?

Zorgbelang Brabant|Zeeland is een professionele werkorganisatie, waar ongeveer 55 mensen werken. Zorgbelang Brabant|Zeeland is een ANBI-stichting met een raad van toezicht die toezicht houdt op de bestuurder en de besturing van de organisatie. Zorgbelang Brabant|Zeeland maakt deel uit van het landelijk netwerk van 9 Zorgbelang organisaties (www.zorgbelang-nederland.nl).

De raad van toezicht van Zorgbelang Brabant|Zeeland:

  • verleent goedkeuring aan het jaarplan, de begroting en het beleidsplan en aan het jaarverslag en de jaarrekening.
  • bewaakt de koers en strategie van de organisatie.
  • adviseert de bestuurder, gevraagd en ongevraagd, en treedt op als klankbord.
  • heeft oog voor het werkklimaat in de organisatie en houdt goed contact met de ondernemingsraad.
  • ziet toe op de relatie met de belangrijkste stakeholders en de positie in de regio.
  • houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder.

Aandachtsgebieden binnen de raad van toezicht

Binnen de raad van toezicht zijn de volgende kwaliteiten en domeinen zoveel als mogelijk vertegenwoordigd: bestuurlijke ervaring, ondernemerschap, financieel-economisch, juridisch, zorg(innovatie) en welzijn, overheid en politiek, business development en marketing, HRM en bedrijfsvoering. Gezien de huidige samenstelling van de raad wordt nu gezocht naar een kandidaat met aantoonbare expertise op het gebied van burgerparticipatie en het betrekken van het cliëntperspectief. De ideale kandidaat heeft duidelijke ideeën over verzakelijking en bedrijfsmatig, resultaatgericht en marktgericht werken door non-profit organisaties.

Wat vragen wij van onze toezichthouders?

Je onderschrijft de doelstellingen van Zorgbelang Brabant|Zeeland en bent in staat toezicht te houden zonder ‘last of ruggenspraak’ naar enige achterban. De rol van toezichthouder, vertrouwenspersoon en adviseur van de bestuurder weet je integer te vervullen. Daarbij weet je met een juiste mix van betrokkenheid en distantie een goed evenwicht te vinden tussen het geven van bestuurlijke ruimte en

het stellen van de juiste vragen. Je hebt affiniteit met het werkveld van Zorgbelang Brabant|Zeeland en hebt binding met de regio’s waar Zorgbelang haar werkzaamheden verricht.

Wat kunnen wij jou bieden?

Het betreft een maatschappelijke toezichthouders functie met een daarbij passende vergoeding. De functie wordt uitgevoerd conform de Governancecode Sociaal Werk.
Je wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Na vier jaar bestaat de mogelijkheid om voor een tweede periode aan te blijven als toezichthouder.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Je kunt je motivatie en cv tot uiterlijk 1 oktober 2022 sturen naar Marja de Keizer (secretaresse): mdkeizer@zorgbelang-brabant.nl.
Wil je meer weten over de functie of over Zorgbelang Brabant|Zeeland? Neem dan contact op met Jiska van den Hoek (directeur-bestuurder): 06-46130038 of jvdhoek@zorgbelang-brabant.nl.

Een benoemingscommissie, bestaande uit drie leden van de raad van toezicht van Zorgbelang Brabant|Zeeland, onze bestuurder en een vertegenwoordiger vanuit de OR, nodigt kandidaten uit voor een eerste gesprek. Het eerste gesprek wordt gepland op donderdag 6 oktober 2022 in de middag en een eventueel 2e gesprek op vrijdag 14 oktober 2022 in de ochtend. De raad van toezicht benoemt het nieuwe lid in haar vergadering van 9 december 2022. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2023.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 1 oktober 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"