Cadans Welzijn

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Juridisch

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Appingedam | Groningen
Sluit 8 april 2022


Omschrijving Vacature

 

Op 1 januari 2021 fuseerden de stichtingen SWD en ASWA tot de nieuwe stichting Cadanz Welzijn, werkgebied Eemsdelta. Deze stichting zoekt 2 nieuwe leden voor de Raad van Toezicht (RvT).

De Raad van Toezicht (RvT) is toezichthouder op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de RvT zich op het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. De RvT fungeert daarnaast als werkgever van de RvB. De RvT stelt zich proactief op en toont zichtbare betrokkenheid bij de organisatie. De stichting is een welzijnsstichting met overwegende overheidsinvloeden.

Als maatschappelijke onderneming heeft Cadanz Welzijn te maken met vele, soms tegenstrijdige, belangen binnen en buiten de organisatie. De leden van de RvT hebben hier oog voor en laten dit meewegen in hun oordeels- en besluitvorming. De RvT ziet verder toe op de deugdelijkheid van het bestuur en de aansluiting bij algemeen geldende maatschappelijke waarden en normen. De leden van de RvT zijn onafhankelijk en vervullen hun functie zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te prevaleren. De leden van de RvT worden benoemd door het college van B&W Eemsdelta.

 

Welke deskundigheden en kwaliteiten zoeken wij bij nieuw lid RvT?

Alle leden hebben aantoonbaar affiniteit met de doelstellingen en het werk van de organisatie. Tenminste 1 van de nieuwe leden heeft ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring. Tenminste 1 van de nieuwe leden heeft een zekere verankering in de regio (de gemeente Eemsdelta).

Daarnaast hebben de leden het vermogen en de instelling om de RvB ter zijde te staan, als klankbord te fungeren en samen te werken in een team met een open kritisch klimaat, gericht op persoonlijke en organisatieontwikkeling. Reflectie op elkaars en eigen handelen staat centraal.

Specifiek lid 1: Financieel economisch, bedrijfskundig.
Specifiek lid 2: Juridisch (op voordracht van de OR).

.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Overige informatie:

  • De gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 21 april 2022 tussen 13.00 uur en 20.00 uur.
  • Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Bas Stuurwold, voorzitter RvT, telefoon 06-20952346.
  • De benoeming is in eerste instantie voor een periode van ten hoogste vijf jaar.
  • Het betreft een onbezoldigde functie inclusief onkostenvergoeding

 

Solliciteren?

Stuur dan uiterlijk 7 april 2022 uw motivatiebrief en CV naar Stichting Cadanz Welzijn t.a.v.
de heer B. Stuurwold, voorzitter RvT, via f.neef@cadanzwelzijn.nl. Geef in uw brief duidelijk aan dat u solliciteert op de functie van Lid RvT.


Sluit 8 april 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"