Stichting Buro Lima

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Ondernemersprofiel of Innovatie

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Heeswijk-Dinther | Noord-Brabant
Sluit 16 april 2022


Omschrijving Vacature

 

Buro Lima is een kleinschalige organisatie in Heeswijk-Dinther voor jeugdigen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematieken. We hebben 25 fantastisch lieve, leuke en interessante jeugdigen in zorg welke een tweede, warm thuis vinden in één van onze drie huizen.

Buro Lima is een stichting die wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Buro Lima.
De Raad van toezicht bestaat uit 5 onafhankelijke leden met verschillende achtergronden en kwaliteiten. Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de Raad van Toezicht waarbij aandacht is voor geslacht, leeftijd en achtergrond. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht dient ook sprake te zijn van een maatschappelijke binding en verankering. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat er sprake is van een adequate spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, waarbij onder meer wordt gedacht aan zorginhoudelijke, financiële, economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden.

Door het vertrek, wegens het verstrijken van de zittingstermijn van een van de leden van de Raad van Toezicht ontstaat er vanaf mei 2022 de behoefte aan een nieuwe toezichthouder; een met ervaring als ondernemer, ofwel ervaring in het bedrijfsleven. Iemand die affiniteit heeft met innovatie en bij voorkeur beschikt over een regionaal netwerk, respectievelijk regionaal geworteld is. Daarnaast wordt verwacht: een hoge mate van interesse of ervaring in de rol van toezichthouder, affiniteit met de doelgroep “kwetsbare mensen”. De benoeming vindt plaats voor een periode van 4 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming.

Een uitgebreid profiel is hier te lezen.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Nadere informatie kan ingewonnen worden bij de voorzitter van de Raad van Toezicht: Peter Aben via 06-13355291. Bij belangstelling kunnen reacties uiterlijk 15 april gemaild worden naar het secretariaat van Buro Lima: greetje@burolima.nl.


Sluit 16 april 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"