Stichting Buro Lima

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Ondernemersprofiel of Innovatie

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Heeswijk-Dinther | Noord-Brabant
Sluit 16 april 2022


Omschrijving Vacature

 

Buro Lima is een kleinschalige organisatie in Heeswijk-Dinther voor jeugdigen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematieken. We hebben 25 fantastisch lieve, leuke en interessante jeugdigen in zorg welke een tweede, warm thuis vinden in één van onze drie huizen.

Buro Lima is een stichting die wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Buro Lima.
De Raad van toezicht bestaat uit 5 onafhankelijke leden met verschillende achtergronden en kwaliteiten. Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de Raad van Toezicht waarbij aandacht is voor geslacht, leeftijd en achtergrond. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht dient ook sprake te zijn van een maatschappelijke binding en verankering. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat er sprake is van een adequate spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, waarbij onder meer wordt gedacht aan zorginhoudelijke, financiële, economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden.

Door het vertrek, wegens het verstrijken van de zittingstermijn van een van de leden van de Raad van Toezicht ontstaat er vanaf mei 2022 de behoefte aan een nieuwe toezichthouder; een met ervaring als ondernemer, ofwel ervaring in het bedrijfsleven. Iemand die affiniteit heeft met innovatie en bij voorkeur beschikt over een regionaal netwerk, respectievelijk regionaal geworteld is. Daarnaast wordt verwacht: een hoge mate van interesse of ervaring in de rol van toezichthouder, affiniteit met de doelgroep “kwetsbare mensen”. De benoeming vindt plaats voor een periode van 4 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming.

Een uitgebreid profiel is hier te lezen.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Nadere informatie kan ingewonnen worden bij de voorzitter van de Raad van Toezicht: Peter Aben via 06-13355291. Bij belangstelling kunnen reacties uiterlijk 15 april gemaild worden naar het secretariaat van Buro Lima: greetje@burolima.nl.


Sluit 16 april 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
RvT lid vacature bij Interzorg Thuiszorg BV te Oss.
RvT lid Vacature te Leiden bij Defence for Childeren.
Voorzitter Raad van Toezicht -RvT- vacature bij Simavi Amsterdam.
Vacature Lid van de raad van commissarissen voor belevenispark Steinerbos.
RvC lid vacature bij Doorpakkers welzijn gezondheid en forensische zorg te Eindhoven.
Vacature voor een Lid Raad van Commissarissen bij Doorpakkers te Eindhoven met Financieel profiel.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Sociaal Team Houten met profiel Sociaal domein.
RvT-Lid gezocht door Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat Past.
RvT-Lid Vacature van Zorgbelang Brabant|Zeeland.
RvC-Lid gezocht door Kanteel Kinderopvang te Rosmalen.
RvT-Lid gezocht door VSO JH Donnerschool te Hilversum.
Commissaris gezocht door De Graafschap Betaald Voetbal.
Toezichthouder gevraagd bij Welzijn MensenWerk te Meppel

"Naar begin pagina"