Basalt, Expertisecentrum voor revalidatiezorg

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 21 juni 2022


Omschrijving Vacature

 

Basalt is met dertien locaties hét expertisecentrum voor complexe, medisch specialistische revalidatiezorg in Zuid-Holland. Circa 1300 medewerkers zorgen dat patiënten die als gevolg van ziekte, ongeluk of aangeboren aandoening beperkt worden, weer in de samenleving kunnen participeren. Daarvoor stimuleren wij patiënten grenzen te verleggen, hun eigen kracht te vergroten en zo zelfstandig mogelijk te worden.

Per 1 september 2022 zoekt Basalt een Lid Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (5 leden) houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van Basalt, het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in het revalidatiecentrum. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde en kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan het bestuur. Tevens vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft op hoofdlijnen een breed overzicht op alle facetten van het beleid en de bedrijfsvoering van het revalidatiecentrum: het strategisch beleid en de besturing, patiëntenbeleid, financieel beleid, bouwvraagstukken, samenwerkingsverbanden met ketenpartners en samenwerking met professionals en adviesorganen.

Het werkgeverschap van de Raad van Toezicht krijgt gestalte binnen de Remuneratiecommissie, bestaande uit de voorzitter en vicevoorzitter. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht auditcommissies voor Kwaliteit & Veiligheid (K&V) en voor Financiën. Als nieuw lid van de Raad van Toezicht word je onderdeel van de auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid. De commissies komen twee maal per jaar bijeen met de Raad van Bestuur. De commissies functioneren onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en bereiden besluiten voor van de Raad van Toezicht. De commissies bieden extra ruimte voor het uitdiepen van relevante ontwikkelingen.

Enkele belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • Verstevigen van de positie van Basalt als aantrekkelijke werkgever alsmede een proactieve arbeidsmarktbenadering gericht op het binden en boeien van (jonge potentiële) medewerkers;
 • Beperken van de impact van de huidige coronacrisis op de reguliere patiëntenzorg,
 • onderzoek en onderwijs;
 • De inzet van innovatieve zorgtechnologie met aandacht voor een goede balans tussen
 • sociale en technologische innovatie;
 • Het functioneren van het risicomanagement- en interne controlesysteem.

Tijdsinvestering

De Raad van Toezicht vergadert in beginsel zes maal per jaar, doorgaans op een donderdag. De vergaderingen vinden plaats op locatie Basalt Den Haag (Vrederustlaan 180).

Wat kun je Basalt bieden?

 • Affiniteit met de zorg; je bent bijvoorbeeld werkzaam als behandelaar, arts of medisch specialist;
 • Affiniteit of ervaring met het patiëntenperspectief (bijvoorbeeld mantelzorg) en affiniteit met de doelstelling gen zorgfunctie van Basalt;
 • Kennis van en ervaring met wetenschappelijk onderzoek en opleiding;
 • Kennis van en ervaring met kwaliteitsvraagstukken en – systemen in de zorg (bijvoorbeeld juiste zorg op de juiste plek, passende zorg, value based healthcare, patiënten participatie en lotgenotencontact);
 • Een passend professioneel netwerk en ervaring als toezichthouder zijn een pre;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring met een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid van Basalt en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen en om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling in lijn met de Governance Code Zorg 2022;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Basalt stellen;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden.

Als persoon ben sta je stevig in je schoenen, ben je positief kritisch, analytisch sterk, onderzoekend en authentiek. Je overziet het grote geheel en bent op de hoogte van zorgtrends. Je ziet het belang in van positieve gezondheid en bent toekomstgericht. Je bent initiatief nemend en entameert onderwerpen en invalshoeken. Meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ ga jij niet uit de weg. Als teamplayer kun je je goed inleven in de ander, ben je soepel in de omgang, heb je een open houding en breng je een gezonde dosis humor mee. Jij beseft dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend en staat dan ook open voor kritische (zelf)reflectie. Je bent maatschappelijk actief en je blijft je verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorg- en behandelfunctie van Basalt in het bijzonder. Niet onbelangrijk: je bent voldoende beschikbaar en bent bereid om een substantiële tijdsinput te leveren.

Het volledige profiel Lid Raad van Toezicht kun je hier bekijken.

Wat bieden wij?

Je wordt benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Wil je meer weten?

Inlichtingen worden je graag verstrekt door mevrouw mr. T.A. (Tessa) van den Ende, lid Raad van Toezicht, voorzitter Remuneratiecommissie en/of de heer drs. W. (Willem) Wiegersma, Raad van Bestuur, telefoonnummer: 070 – 3593504 (via het Bestuurssecretariaat). Heb je vragen voor het team Werving en Selectie? Dan kun je ons telefonisch bereiken via 070-3593547.

Enthousiast geworden?

 • Je kunt via deze sollicitatieknop solliciteren tot en met maandag 20 juni. Je ontvangt automatisch een bevestiging;
 • Gesprekken staan gepland in week 26;
 • Door omstandigheden kunnen wij de vacature eerder sluiten. Solliciteer dus direct!

Sluit 21 juni 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"