Minkema College

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Woerden | Utrecht
Sluit 29 oktober 2022


Omschrijving Vacature

 

De Raad van Toezicht van het Minkema College  is in verband met het beëindigen van de zittingstermijn van een van de leden op zoek naar een


Lid van de Raad van Toezicht

te benoemen op voordracht van de Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad

 

De Raad van Toezicht van het Minkema College bestaat uit vijf personen en wordt benoemd door de Gemeenteraad van Woerden.

De Raad van Toezicht houdt op onafhankelijke en onpartijdige wijze integraal toezicht op de continuïteit van de organisatie en het beleid en functioneren van de bestuurder, en volgt in zijn functioneren de Code Goed Onderwijsbestuur VO. Het belang van de organisatie als geheel staat daarbij centraal. De Raad vergadert ten minste vijf keer per jaar; ieder lid neemt daarnaast deel aan de vergaderingen van de commissie(s) waarin hij of zij participeert en is bij gelegenheid aanwezig bij belangrijke schoolactiviteiten.

Wat wordt van het nieuwe lid verwacht? 

Voor alle leden geldt een aantal algemene vereisten, zoals:

  • vertrouwdheid met de sector onderwijs en affiniteit met het openbaar voortgezet onderwijs
  • onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en een kritische, constructieve opstelling
  • visie en strategisch inzicht
  • bereidheid tot reflectie en (zelf)evaluatie
  • HBO/WO-werk- en denkniveau
  • ervaring op bestuurlijk en/of toezichtterrein is een pré

 

Ieder lid voldoet voorts aan een of meer specifieke competentie-eisen. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht zoeken wij een kandidaat met een achtergrond als ondernemer of bestuurder in een non-profit-organisatie. Ervaring in marketing, communicatie en/of juridische zaken zou een mooie aanvulling zijn op de al bestaande competenties binnen de Raad van Toezicht. We vinden het belangrijk dat het beoogde lid een band heeft met de regio Woerden. Omwille van een evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht gaat, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. Benoeming geldt voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming.

De vergoeding voor de werkzaamheden is in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Geïnteresseerden worden uitgenodigd uiterlijk 28 oktober 2022 hun belangstelling per e-mail kenbaar te maken. Uw brief met cv gaarne richten aan het secretariaat van de Raad van Toezicht van het Minkema College, e-mailadres: a.levenbach@minkema.nl. De benoemingsadviescommissie zal op maandagavond 14 november gesprekken voeren met de geselecteerde kandidaten.

Voor nadere informatie kunt u telefonisch (0348 48 41 00) contact opnemen met Mark de Haas (bestuurder).  De voorzitter van de BAC is desgewenst rechtstreeks benaderbaar (de heer F. Hordijk, 06-5027 0673 / frank@hordijk.org).


Sluit 29 oktober 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Toezicht vacature bij de Stichting Monumentenzorg.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting SIG te Beverwijk.
Lid Raad van Toezicht - RvT - Vacature bij de Nederlandse Kampeerauto Club.
Vacature lid Raad van Toezicht bij Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel.
Voorzitter Raad van Toezicht vacature bij Erfgoed Gelderland te Arnhem.
Natuur en Milieu Overijssel zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Maatvast Haarlemmermeer zoekt Lid Raad van Toezicht -RvT-.
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft vacature voor Lid Raad Toezicht - RvT -.
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft zoekt Lid RvT met profiel financin.
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft zoekt Lid RvT met HR profiel.
Stichting Wolderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht met Bedrijfskundig profiel.
Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra zoekt Lid Raad van Toezicht met als profiel finance en control
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel financin - fondswerving
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel diversiteitsbeleid.
Gezondheidscentrum De Rubenshoek te Den Haag heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht, ervaring met achterstandswijkproblematiek.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Organisatietransitie.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met het profiel financile zaken.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met het profiel juridische zaken waaronder arbeidsrecht.
Stichting Monton zoekt een Lid Raad van Toezicht met expertise op het gebied van onderwijs.

"Naar begin pagina"