Stedelijk Museum Schiedam

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financiële expertise

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Schiedam | Zuid-Holland
Sluit 26 april 2022


Omschrijving Vacature

 

De Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Schiedam zoekt twee nieuwe leden (v/x). Vanwege de verdere samenstelling van de Raad geven we de voorkeur aan een lid met inhoudelijke financiële expertise of op het gebied van ‘nieuwe kunst’ en museumeducatie.

Stedelijk Museum Schiedam is hét museum voor Nederlandse beeldende kunst van vandaag; en voor verhalen over Schiedam, van toen en nu. Het maakt spraakmakende en herkenbare tentoonstellingen over kunst en geschiedenis en organiseert activiteiten. Het museum is er voor Schiedammers en kunstliefhebbers uit heel Nederland en werkt graag met partners van binnen en buiten de stad. De afgelopen jaren heeft het museum ingezet op worteling in de stad en de komende jaren ligt de focus op verjonging en verbreding van het publiek.

Het museum heeft zich recent sterk ontwikkeld. Met de nieuwe inhoudelijke koers verdubbelde het aantal bezoekers tot ruim 70.000. Ongeveer een derde komt uit Schiedam. In 2019 won het museum de BankGiro Loterij Museumprijs voor het meest publieksvriendelijke museum. Sinds 2021 is het museum ook opgenomen in de regionale culturele Basis Infra Structuur (BIS) en ontvangt het jaarlijkse subsidie voor het programmeren van ‘nieuwe kunst’, kunst die bijvoorbeeld voortkomt uit de online-cultuur, mode- of muziekwereld of zich vooral afspeelt buiten de institutionele kunstwereld. In mei 2022 gaat het museum na 1,5 jaar renovatie weer open.

Het Stedelijk Museum Schiedam is een stichting die wordt geleid door een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad en daad terzijde en houdt toezicht op de hoofdlijnen van museumbeleid. De Raad stelt de begroting, jaarrekening en het beleidsplan vast. Wegens het aanstaande vertrek van twee leden is de Raad van Toezicht op zoek naar twee nieuwe leden met expertise op het gebied van financiën en bedrijfsvoering, ‘nieuwe kunst’ of het snijvlak kunst en maatschappij. De Raad van Toezicht heeft momenteel zes leden en streeft naar een divers samengestelde raad met een goede spreiding van deskundigheid en ervaring.

Functie
Alle leden van de Raad van Toezicht beschikken over de volgende competenties:

  • Hebben affiniteit met beeldende kunst, stadshistorie en/ of de missie van het museum
  • Zijn maatschappelijk betrokken, hebben relevante contacten in Schiedam of het maatschappelijk speelveld en/ of relevante bestuurlijke ervaring
  • Kunnen verbanden leggen tussen waarnemingen binnen Stedelijk Museum Schiedam en daarbuiten. Ze hebben een visie op het beleid van de directeur/ bestuurder met betrekking tot strategie, positionering, samenwerking, cultureel ondernemerschap en educatie
  • Kunnen door analytisch, kritisch en doortastend te acteren het beleid van het museum en functioneren van de directeur-bestuurder toetsen
  • Houden betrokkenheid en toezicht goed in balans
  • Hebben verantwoordelijkheidsgevoel, zijn integer en onafhankelijk en hebben geen onverenigbare belangen, posities en relaties
  • Hebben voldoende tijd om vergaderingen en openingen bij te wonen, voelen zich ambassadeur voor het museum en brengen kennis en ervaring in vanuit hun netwerk

Vanwege een vertrekkend lid met financiële expertise en de nieuwe beleidsprioriteiten (nieuwe kunst en verjonging) zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden met financiële / bedrijfskundige kennis en/ of ervaring met nieuwe kunst, jongeren of educatie. Het lid met financiële kennis zal ook zitting nemen in Auditcommissie, die de wettelijke controle van de jaarrekening uitvoert.

Benoeming
Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen aansluitend voor een tweede (tevens laatste) termijn van vier jaar worden benoemd.

Vergaderingen
De Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Schiedam vergadert zo vaak als nodig is en tenminste vier keer per jaar. De vergaderingen vinden zoveel mogelijk aan het eind van de middag/begin van de avond plaats.

Bezoldiging
Het betreft een onbezoldigde functie. Leden kunnen wel aanspraak maken op een vergoeding van onkosten.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Heb je belangstelling voor deze functie en voldoe je aan het geschetste profiel, dan kun je reageren door een motivatie en cv te sturen naar iris@stedelijkmuseumschiedam.nl onder vermelding van ‘vacature lid RvT’. Reageren is mogelijk tot en met 26 april 2022.
Gesprekken worden door een selectiecommissie van de Raad van Toezicht gevoerd. Een vertegenwoordiger van de organisatie is hierbij aanwezig.

Het Stedelijk Museum Schiedam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen. Talent als basis, diversiteit als kracht. Voor deze functie worden vrouwelijke kandidaten met een bi-culturele achtergrond nadrukkelijk verzocht te solliciteren.


Sluit 26 april 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"