Stichting AURO (AURO)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Onderwijs

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Mijdrecht | Utrecht
Sluit 15 maart 2022


Omschrijving Vacature

 

Stichting AURO (AURO) wil een wendbare organisatie zijn met een blijvende impact. “Leren voor het leven” is het motto waarmee met passie gewerkt wordt om het openbaar basisonderwijs naar een hoger niveau te brengen.

Wij verzorgen het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen (met scholen in de kernen Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis). AURO telt 9 scholen met in totaal rond de 2.000 leerlingen en zo’n 200 medewerkers. Onderwijskwaliteit staat hoog in het vaandel. Wij staan, met z’n allen, voor vernieuwend onderwijs met goede resultaten.

Vanuit een integrale blik leveren de toezichthouders, vanuit hun eigen kennis en expertise, een constructieve en positieve bijdrage aan een open dialoog, zowel binnen de raad als met de directeur-bestuurder en de andere betrokken gremia. Toezichthouders van AURO zijn onafhankelijke en kritische denkers die oog hebben voor de verschillende belangen en met de kwaliteiten zich verbindend op te stellen in de rol van toezichthouder, werkgever en sparringpartner. Het toezicht op de organisatie van AURO kenmerkt zich door een sfeer van openheid en een respectvolle samenwerking, waar het bevragen en duiden van informatie hand in hand gaan met reflectie en inspiratie.

De Raad van Toezicht heeft de volgende taken:

 • uitoefenen van toezicht waarbij de raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt;
 • gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder en optreden als klankbord;
 • nemen van statutair voorgeschreven beslissingen;
 • functioneren als werkgever voor de directeur-bestuurder.

De Raad bestaat uit vijf leden. Door het terugtreden van één van de leden na het aflopen van de termijn is er een vacature voor een lid met het aandachtsgebied onderwijs, op voordracht van de GMR.

 

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar kandidaten met:

 • kennis van (primair) onderwijs en de maatschappelijke thema’s zoals het lerarentekort, kansenongelijkheid en innovatie die op dit moment spelen;
 • kennis van het onderzoekskader van de Onderwijs Inspectie;
 • Kennis van en/of ervaring met aanpalende sectoren als voortgezet onderwijs, kinderopvang, speciaal onderwijs

Algemene profielkenmerken voor toezichthouders bij AURO zijn:

 • beschikken over een hbo- of academisch denk- en werkniveau;
 • beschikken over analytisch vermogen; het vermogen te denken in strategische kaders;
 • hebben bij voorkeur ervaring met besturen en/of het houden van toezicht;
 • hebben een brede maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met het openbaar onderwijs;
 • onderschrijven de doelstellingen en het karakter van het openbaar onderwijs;
 • beschikken over een relevant netwerk dat zij kunnen inzetten voor de stichting
 • beschikken over voldoende tijd voor het uitoefenen van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht (120 à 160 uur per jaar), alsmede het bijwonen van de vergaderingen;
 • bewaren de balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie;
 • kunnen een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen.

De Raad van Toezicht vergadert ongeveer vijf maal per jaar. Van de leden wordt verwacht dat zij in staat zijn om alle vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden. Daarnaast is incidentele tijdsinzet nodig voor het overleg per aandachtsgebied en overleggen met bijvoorbeeld de GMR en stakeholders. Uiteraard worden er ook informerende schoolbezoeken afgelegd.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding die past binnen de richtlijnen van de VTOI.

De buurt, omvang en leerlingenpopulatie verschilt van school tot school en de visie en ambitie van de school zijn hierop afgestemd. De medewerkers van AURO zijn divers van achtergrond. De RvT wil daar een afspiegeling van zijn. De RvT nodigt met nadruk kandidaten uit die de diversiteit van de huidige RvT vergroten.
Een BenoemingsAdviesCommissie (BAC) met twee leden van de GMR draagt een of meerdere kandidaten voor aan de RvT, waarna de RvT haar keuze bepaalt. De formele benoeming vindt plaats door de gemeenteraden van Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen, op voordracht vanuit de Raad van Toezicht van de stichting.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Indien er meer informatie gewenst is, kijk dan op de website van Stichting AURO of neem even contact op met de Raad van Toezicht.

De sollicitatie met motivatie en CV kan tot 15 maart 2022 gestuurd worden aan de Raad van Toezicht via E-Mail naar p.huismanspuijbroek@me.com, voorzitter Raad van Toezicht Stichting AURO. Informatie: 06- 51083049 Patricia Huisman.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 15 maart 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"