Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financien

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Onbezoldigde functie | Rotterdam | Zuid-Holland
Sluit 5 mei 2022


Omschrijving Vacature

 

Binnen onze Raad van Toezicht hebben we een vacature met het aandachtsgebied bedrijfseconomische en financiële zaken die tevens voorzitter wordt van de Auditcommissie.

Algemene profiel eisen

Beschikt u over ruime kennis en ervaring, deskundigheid, vaardigheden en competenties binnen dit aandachtsgebied.? Bent u in staat onafhankelijk van anderen tot een oordeel te komen en dit uit te dragen? Kunt u meedenken met de bestuurder en deze van waardevolle adviezen voorzien zonder in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuurder te treden? Heeft u toezichthoudende ervaring en in ieder geval affiniteit met de identiteit van het Vrijeschool onderwijs binnen de SVZH? Dan willen we graag met u in contact treden voor deze functie die 2 dagdelen per maand van u vergt.

Profiel bedrijfseconomische en financiële zaken

Voor de portefeuille bedrijfseconomische en financiële zaken vragen wij voorts:

 • Heeft als voorzitter van de auditcommissie gedegen strategische  financiële kennis en cijfermatig inzicht.
 • kennis van het wettelijk kader waarbinnen SVZH opereert (pré);
 • gesprekspartner met betrekking tot zijn/haar portefeuille;
 • heeft affiniteit met de sector onderwijs en met de vrijeschool in het bijzonder
 • ervaring als toezichthouder (pré); heeft een goed ontwikkeld reflecterend vermogen op deze rol.
 • Heeft ervaring in de voor de scholengroep relevante vraagstukken en weet als sparringpartner en klankbord mee te denken in de verdere versterking van de bedrijfsvoering van de groep.
 • u woont in de regio waar onze stichting in opereert (pré).

Taken Raad van Toezicht

In de relatie tot de bestuurder heeft de Raad van Toezicht vier taken: toezicht houden, adviseren, stimuleren en de werkgeversfunctie. Een belangrijke taak van de Raad is het goedkeuren van het strategisch en financieel beleid. Daarbij is zij kritisch met betrekking tot beleidsformulering en beleidsuitvoering; wijs en constructief in haar advisering aan de bestuurder; uitdagend, richtinggevend en actief met betrekking tot vernieuwing.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht. Dat betekent dat de Raad van Toezicht alle aspecten van de SVZH en alle relevante belangen in overweging neemt. Bij de vervulling van haar taak, richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de SVZH, rekening houdend met het feit dat de stichting een organisatie is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht van de Samenwerkende Vrije Scholen Zuid-Holland bestaat uit vier leden, waaronder de voorzitter. De Raad kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden waarborgt.

De Raad werkt met portefeuilles/aandachtsgebieden. De portefeuilles zijn zodanig samengesteld dat alle relevante (beleids)onderwerpen in voldoende mate afgedekt worden. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht en advisering op het geheel. Een lid met een bepaalde portefeuille is eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor het aandachtsgebied voor de bestuurder.

Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland

De Vrijescholen in Zuid-Holland (regio Zuid West) werken samen vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid om het Vrijeschoolonderwijs in de regio verder te ontwikkelen en krachtiger op de kaart te zetten. De SVZH bestaan uit acht basisscholen op antroposofische grondslag. Elke school heeft zijn eigen profiel en ontwikkelt dat verder. De dagelijkse leiding van de school ligt bij de schoolleider. Deze is verantwoordelijk voor de eigen school en hoe leerkrachten en ouders daarin samenwerken.

Op bovenschools niveau is een bestuurder aangesteld die de dagelijkse leiding heeft over de stichting. De bestuurder werkt in nauw overleg met de Raad van Toezicht aan expliciet voorwaardenscheppend en professioneel beleid voor de scholen binnen de stichting. De stichting heeft het bestuur en intern toezicht gescheiden conform artikel 17 van de Wet op het Primair Onderwijs.

De SVZH heeft een klein bestuursbureau, gevestigd in Rotterdam, voor de ondersteuning van personeelsbeleid, communicatie, onderwijs en financiën.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Interesse/ delen

 • Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met: de voorzitter RvT: de heer N. de Schrijver. Tel: 06-30172742
 • Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 5 mei 2022, t.a.v.: Bestuursbureau, N. de Schrijver, voorzitter RvT. Email: vacature@svzh.nl. WE
 • Zie voor meer informatie over Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland: www.svzh.nl
 • de gesprekken zullen plaats vinden op 11 mei in de middag/ avond
 • Kent u iemand die geknipt is voor deze functie? Deel deze vacature!

Sluit 5 mei 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"