Welzijn Albrandswaard en KijkopWelzijn Barendrecht

Voorzitter RvT

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Barendrecht | Zuid-Holland
Sluit 1 juni 2022


Omschrijving Vacature

 

Welzijn Albrandswaard en KijkopWelzijn
Er is sprake van twee zelfstandige organisaties: Stichting Welzijn Albrandswaard en Stichting KijkopWelzijn.

Welzijn Albrandswaard biedt ondersteuning en diensten aan alle inwoners van Albrandswaard. Zo draagt zij bij aan de leefbaarheid van de gemeente en geeft zij de kans dat iedereen mee kan doen. Bij de organisatie werken ca. 20 medewerkers en zijn ca. 250 vrijwilligers actief. Er is sprake van ongeveer een € 1 miljoen reguliere subsidie.

KijkopWelzijn is een welzijnsorganisatie in Barendrecht voor iedereen en richt zich vooral op het bieden van ondersteuning aan kwetsbare burgers en groepen in Barendrecht en het verbeteren van de interactie tussen de verschillende groepen in de samenleving.
Bij de organisatie werken ca. 25 medewerkers en zijn ca. 130 vrijwilligers actief. De reguliere subsidie bedraagt ongeveer € 1,3 miljoen.

Voorzitter
De Raden van Toezicht zoeken een inspirerende en verbindende nieuwe voorzitter. De voorzitter van de raad van toezicht wordt benoemd door de leden van de Raad van Toezicht. De voorzitter heeft een bijzondere rol, onder andere in de relatie tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder en/of de werkorganisatie. Aan de voorzitter worden daarom onderstaande competenties /taken gevraagd:

 • verbindend en inspirerend;
 • stimulerend, besluitvaardig en objectief;
 • het gezicht van de Raad van Toezicht binnen en buiten de organisatie;
 • sparringpartner directeur-bestuurder;
 • de kracht van de verscheidenheid op alle niveaus begrijpen, verbinden en begeleiden;
 • voorbereiden van de agenda voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht in afstemming met de directeur-bestuurder (en de leden);
 • leiden van de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 • zorgdragen voor goede oordeels- en besluitvorming door de Raad van Toezicht en erop toezien dat de leden van de Raad van Toezicht kunnen beschikken over de benodigde informatie;
 • erop toezien/motiveren dat leden van de Raad van Toezicht hun kennis en deskundigheid op peil brengen en houden;
 • erop toezien dat jaarlijks evaluatie plaatsvindt van de Raad van Toezicht en zijn leden;
 • erop toezien dat de directeur-bestuurder jaarlijks op zijn/haar functioneren wordt beoordeeld;
 • erop toezien dat de contacten van de Raad van Toezicht met de directeur-bestuurder, medewerkers (in loondienst en vrijwillig) en cliënten naar behoren verlopen;
 • namens de Raad van Toezicht aanspreekpunt zijn voor de leden van de Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder en derden.

 

De voorzitter heeft naast de algemene competenties van leden van de raad van toezicht navolgende specifieke competenties:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • ruime bestuurlijke ervaring;
 • oog hebben voor de positie en taken van de directeur-bestuurder;
 • bekend met politieke en maatschappelijke verhoudingen in de regio;
 • kennis hebben van het sociaal werk; en voor bijzondere situaties goed bereikbaar.

 

Raad van Toezicht
Er is sprake van twee zelfstandige organisaties die op onderdelen samenwerken. Beide organisaties hebben bijvoorbeeld dezelfde directeur-bestuurder. De samenwerking komt ook tot uitdrukking in de Raad van Toezicht. Formeel hebben beide organisaties elk een eigen Raad van Toezicht. De personele samenstelling van beide Raden van Toezicht is echter identiek. Vandaar dat gesproken wordt over een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene zaken van de Stichting Welzijn Albrandswaard en de Stichting KijkopWelzijn. Hij/zij analyseert en anticipeert op ontwikkelingen in de samenleving, houdt afstand van de dagelijkse gang van zaken, levert een meerwaarde door kennis, ervaring, netwerk en optreden en is objectief, onafhankelijk en transparant.

Verschillende onderwerpen worden voorbereid in een drietal commissies (commissie beleid, commissie financiën en commissie remuneratie). In deze commissies participeren leden van de Raad van Toezicht. Voor een nadere beschrijving van de taken en doelstellingen van de Raad van Toezicht kunt u de koersdocumenten Goed bestuur en toezicht van de Raad van Toezicht raadplegen op bovengenoemde websites. Een nadere beschrijving van de kenmerken van de leden van de Raad van Toezicht treft u tevens aan in deze documenten.

Tijdsbesteding kernactiviteiten
De Raad van Toezicht vergadert ca. zesmaal per jaar. Daarnaast vergaderen de commissies ook een aantal malen per jaar. Incidenteel neemt een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht deel aan bestuurlijke overleggen met gemeente en overleggen met het personeel. Tijdsbesteding voor de voorzitter betreft circa 12 uur per maand.

Vergoeding
Voor deze functie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. (Zie daarvoor ook de Koersdocumenten Goed bestuur en toezicht.)


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Reageren: voor 1 juni 2022 | Gesprekken: 10 juni | Start: 1 september.

Deze vacature geeft u de kans om mee te doen om een belangrijke bijdrage te leveren aan de strategische positionering van het welzijnswerk.


Sluit 1 juni 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Personeel gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Onderwijs gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel HRM en of ICT.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financiën.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridisch profiel.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"