Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis ODP

Twee Leden RvT

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Schiedam | Zuid-Holland
Sluit 10 mei 2021


Omschrijving Vacature

 

SAMENWERKINGSVERBAND SCHIEDAM VLAARDINGEN MAASSLUIS, onderwijs dat past

zoekt in verband met het aftreden van zijn leden conform rooster van aftreden

twee Leden Raad van Toezicht

  •  Een lid met ervaring met het (speciaal) onderwijs
  • en een lid met expertise op het gebied van bedrijfskunde/organisatiekunde, inzicht in en ervaring met complexe werkvelden.

 

Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat Past

Het Samenwerkingsverband draagt zorg voor het Passend Onderwijs in de regio voor 54 scholen, 3 SBO scholen en 1 school voor speciaal onderwijs met in totaal 15.500 leerlingen.

Het Samenwerkingsverband wordt in stand gehouden door een stichting. Het bevoegd gezag van de stichting bestaat uit een éénhoofdig college van bestuur; de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en wordt hierbij ondersteund door een stafbureau met 22 medewerkers.

 

 

 

 
Profiel lid Raad van Toezicht
Onze nieuwe toezichthouders onderscheiden zich door een open blik op onderwijsontwikkeling, brede maatschappelijke interesse en een interessant netwerk. Je bent in staat als stevige mee- en tegendenker op te treden voor de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband.

Je bent een professional die zich laat aanspreken door begrippen als: innovatie, strategie, menselijke maat, aandacht, vakmanschap, beroepstrots, beleid en bestuur en weet hierbij voortdurend het kind en het (passend) onderwijs als centraal aandachtspunt te houden.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

De uitgebreide profielschets vind je op onze website:

https://onderwijsdatpast.info/over-het-samenwerkingsverband/vacatures/

Informatie over de inhoud kan ingewonnen worden bij Hilde Vogelzang, voorzitter Raad van Toezicht Samenwerkingsverband op telefoonnummer 06-43566157 of per email aan info@hildevogelzang.nl. Praktische informatie over de procedure, vergaderfrequenties, etc. kan gevraagd worden aan Marjan Boonzaaijer, interim ambtelijk-secretaris van het Samenwerkingsverband op 06-51111530 of per mail mboonzaaijer@onderwijsdatpast.info.

Jouw motivatie en een actueel curriculum vitae ontvangen we graag vóór 10 mei 2021 via mboonzaaijer@onderwijsdatpast.info of per post naar SWV Onderwijs dat past, Piersonstraat 31, 3119 RG  Schiedam, ter attentie van mw. M. Boonzaaijer.

De gesprekken staan gepland in week 20. De benoeming zal ingaan per 1 augustus 2021.


Sluit 10 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"