Scala Centrum voor de Kunsten

Voorzitter Bestuur

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Meppel | Overijssel
Sluit 6 december 2021


Omschrijving Vacature

 

Stichting Scala is per 1 januari 2022 de doorstart van Scala Centrum voor de Kunsten. Scala wordt met ingang van 2022 gesplitst in een stichting voor buitenschools cultuuronderwijs en een aparte stichting voor binnenschools cultuuronderwijs. Het onderdeel dat binnenschools cultuuronderwijs verzorgt fuseert met K&C (provinciale steuninstelling voor cultuureducatie en participatie) en ICO (advies en projectorganisatie voor cultuureducatie en cultuurparticipatie).

Het nieuwe Scala is een onafhankelijke aanbieder van cultuuronderwijs die op zelfstandige basis (met gedeeltelijke subsidie) haar vraaggerichte aanbod op de cultuurmarkt van Drenthe en Overijssel brengt. We verzorgen cursussen, lessen en workshops muziek, dans, theater, beeldend en urban arts, door vakdocenten in loondienst en op ZZP-basis.

Stichting Scala wordt aangestuurd door een bestuur dat in nauw overleg met de zakelijk leider zorgt voor een gezonde bedrijfsvoering. Omdat er een nieuwe situatie is ontstaan door splitsing en fusie wordt er voor Scala een nieuw bestuur gezocht.

Het bestuur

Het bestuur van Scala is samengesteld uit een dagelijks bestuur (DB) en een niet-uitvoerend algemeen bestuur (AB). Het DB bestaat uit een penningmeester en secretaris/vicevoorzitter. Het DB is nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken van de stichting.

Het AB houdt toezicht op het reilen en zeilen van de organisatie. Het AB kent 3 zetels, voorzitter en 2 leden die namens de werknemers plaats hebben in het bestuur.

Taken

De voorzitter trekt samen met de zakelijk leider op bij externe vertegenwoordiging in het contact met belangrijke stakeholders zoals gemeenten, media en andere cultuuraanbieders. Belangrijke aandachtsgebieden voor de voorzitter zijn subsidierelaties, samenwerkingsrelaties en netwerken voor marktontwikkeling en financieringskansen. Het voorzitterschap is op vrijwillige basis met een passende vergoeding.

De voorzitter zit de AB vergaderingen voor die tenminste vier keer per jaar plaatsvinden. Daarnaast zijn er vertegenwoordigende activiteiten en vergaderingen. Totaal zal het tijdsbeslag 8 tot 10 uur per maand zijn.

Profiel

De meest passende voorzitter is:

  • iemand met ruime bestuurlijke / directie ervaring
  • medebepalend voor de koers van de organisatie
  • een netwerker met een groot eigen bestuurlijk en ‘cultuur’ netwerk in Drenthe en Overijssel
  • een verbinder binnen het bestuur en naar de externe partners van Scala
  • een stevige en overtuigende gesprekspartner die besluiten durft te nemen
  • iemand met affiniteit met cultuur(educatie)
  • politiek-bestuurlijk sensitief
  • iemand met gevoel voor positionering van Scala in de nieuwe situatie
  • iemand met gevoel voor de opbouw en doorontwikkeling van het nieuwe Scala

Wat bieden we?

Stichting Scala in de nieuwe vorm heeft een spannende uitdaging voor zich om te laten zien dat het vrijetijdsaanbod op overheidsonafhankelijk wijze vormgegeven kan worden. De nieuwe voorzitter draagt in belangrijke mate bij aan het verder vormgeven van deze nieuwe organisatievorm voor cultuureducatie in Drenthe en Overijssel.

Het voorzitterschap is op vrijwillige basis met een passende vergoeding.

Startdatum voor de voorzitter is bij voorkeur 1 januari 2022.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Graag reageren vóór maandag 6 december 2021. Dat kan door een e-mail met brief en CV te sturen aan Thijs Torreman, t.torreman@ziggo.nl. Eerste kennismakingsgesprekken vinden plaats in week 50.

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Thijs Torreman, interim directeur, 06-53500728 of t.torreman@ziggo.nl

Meer weten over Scala? Kijk op https://ontdekscala.nl/over-scala/vacatures/


Sluit 6 december 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"