School’s cool Nederland

Bestuurslid / Secretaris

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Onbezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 2 augustus 2021


Omschrijving Vacature

‘kinderen een kans geven op een betere toekomst’

Mentoring is een bewezen instrument om gelijke kansen bij kinderen te bevorderen. Onze 30 School ’s cool-vestigingen koppelen vrijwillige (thuis)mentoren aan jongeren in het primair en voortgezet onderwijs, die extra ondersteuning nodig hebben. Hierdoor worden hun kansen op succes op school en in het leven vergroot.

Door het hele land zijn vrijwillige, maar professionele en zeer gemotiveerde mentoren actief om leerlingen te begeleiden.

 

School’s cool Nederland

schools cool, amsterdam, vacature, bestuurslidSchool’s cool Nederland kende de afgelopen periode een organisatorische en bestuurlijke transitie en is nu klaar voor de toekomst. School’s Cool Nederland bestaat uit een onbezoldigd bestuur en Raad van Toezicht, met daarnaast een betaalde landelijk coördinator die wordt aangestuurd door het bestuur. Het bestuur van School ’s cool Nederland bevordert de onderlinge binding tussen de 30 School ’s cool-vestigingen (zelfstandige en satellietvestigingen) en ondersteunt hen bij de realisatie van de gezamenlijke doelstellingen.

 

 

Vacature secretaris van het bestuur

Het huidige bestuur, bestaande uit vier bestuursleden, is op zoek naar een kandidaat voor haar secretariaat.

Van alle bestuursleden wordt verwacht dat zij beschikken over:

  • een hands-on mentaliteit, enthousiasme en betrokkenheid,
  • affiniteit voor en ervaring met mentoring, kinderen, kansengelijkheid en onderwijs,
  • een goed netwerk binnen de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven.

 

Van de nieuwe secretaris wordt verwacht dat hij/zij de spil vormt van het bestuur en verder

  • affiniteit heeft met secretariële werkzaamheden als agendabeheer, correspondentie, verslaglegging en archivering,
  • ervaring heeft op het terrein van communicatie, onderhoud website en marketing (waaronder social media).

 

Van alle bestuursleden wordt verwacht dat zij

  • de vertaalslag kunnen maken van de behoefte van de vestigingen naar beleid en uitvoering School’s cool Nederland,
  • aansturing kunnen geven aan de landelijk coördinator,
  • bestuurlijk inzicht hebben en een allround bijdrage leveren binnen het bestuur
  • kennis en ervaring hebben in het werken met vrijwilligers.

 

Gevraagde tijdsinzet

Het bestuur vergadert gemiddeld zesmaal per jaar en is aanwezig bij de platformbijeenkomsten (driemaal per jaar). Eens per jaar is de jaarvergadering met de School ’s cool-vestigingen. Periodiek zijn er bestuursvergaderingen en vergaderingen in eventuele werkgroepen. Met de eigen portefeuille is uiteraard ook tijd gemoeid.

 

Vergoeding

Het bestuurslidmaatschap van Stichting School’s cool Nederland is een maatschappelijk gewaardeerde, onbezoldigde functie. Door uw bestuurswerk geeft u vele kinderen een kans om sterker de toekomst in te gaan. Onkosten en reiskosten (OV tweede klasse of € 0,19 per km) worden vergoed.

  

Diversiteit en inclusie

School ’s cool Nederland is een diverse organisatie en wil dat graag op ieder niveau tot uiting brengen. Ook zien we graag een landelijke spreiding van de bestuursleden.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Tijdpad werving en selectie

Uw motivatiebrief met cv kunt u voor 1 augustus sturen aan contact@schoolscool.nl. De gesprekken zullen zo spoedig mogelijk daarna plaatsvinden. Wij streven ernaar om aan het begin van het schooljaar het bestuur compleet te hebben.

 

Nadere informatie

Mocht u belangstelling hebben voor een rol in het bestuur of nadere informatie wensen, dan kunt contact opnemen met de voorzitter van het bestuur mevrouw Marian Konijn via marian.konijn@schoolscool.nl of  06 51829992. Algemene informatie over School’s cool is te vinden op www.schoolscool.nl.


Sluit 2 augustus 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies zoekt een Voorzitter Bestuur.
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"