School’s cool Nederland

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

HRM

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Onbezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 7 maart 2022


Omschrijving Vacature

 

Mentoring is een bewezen instrument om gelijke kansen bij kinderen te bevorderen. Lokale en regionale School’s cool-vestigingen koppelen vrijwillige (thuis)mentoren aan jongeren in het primair en voortgezet onderwijs, die extra ondersteuning nodig hebben. Hierdoor worden hun kansen op succes op school en in het leven vergroot. Door het hele land zijn vrijwillige, maar professionele en zeer gemotiveerde mentoren actief om leerlingen te begeleiden.

 

School’s cool Nederland

School’s cool Nederland bestaat uit een onbezoldigd bestuur en Raad van Toezicht, met daarnaast twee betaalde krachten (secretariaat en fondsenwerving). Het bestuur van School ’s cool Nederland bevordert de onderlinge binding tussen de 33 School’s cool vestigingen (zelfstandige en satellietvestigingen) en ondersteunt hen bij de realisatie van de gezamenlijke doelstellingen.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en staat het bestuur met raad terzijde. Het toezicht is gericht op de financiële, bedrijfsmatige en organisatorische continuïteit van de organisatie en op de maatschappelijke prestaties van de stichting.

 

Vacatures

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, en is op zoek naar twee vervangende leden met focus op de portefeuilles ‘marketing & communicatie’ en ‘HRM, onderwijs en ontwikkeling van mentoren en mentees’.

 

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij beschikken over

 • affiniteit met het werkterrein van School’s cool: ‘bevorderen van gelijke kansen’;
 • affiniteit met het werkterrein van vrijwilligers;
 • een relevant netwerk binnen overheid of bedrijfsleven;
 • financiële kennis;
 • ervaring in een bestuurlijke en/of toezichthoudende rol;
 • binding met de vestigingen die voordragen*.

Daarnaast gelden de volgende competenties en ervaringen als een pré

 • ervaring als mentor bij School’s cool of een vergelijkbare organisatie;
 • netwerk in het onderwijs, relevante koepelorganisaties en/of ministeries;
 • kennis en ervaring met fondsenwerving en/of juridische kennis.

 

Voor de portefeuille ‘Marketing & Communicatie’ binnen de Raad van Toezicht zoeken wij iemand

 • met aantoonbare werkervaring op het gebied van marketing & communicatie;
 • die op de hoogte is van actuele ontwikkelingen op het gebied van marketing en communicatie;
 • die kan functioneren als klankbord voor het bestuur ten aanzien van interne en externe communicatievraagstukken;
 • die toegang heeft tot relevante netwerken op het terrein van de eigen portefeuille.

 

Voor de portefeuille ‘HRM’ binnen de Raad van Toezicht zoeken wij iemand

 • met aantoonbare werkervaring op het gebied van HRM;
 • die op de hoogte is van actuele ontwikkelingen op het gebied van lerende organisaties en projectmanagement;
 • die kan functioneren als klankbord voor het bestuur ten aanzien van de professionalisering van de organisatie;
 • die toegang heeft tot relevante netwerken op het terrein van de eigen portefeuille.

 

 

*= de twee nieuwe leden worden voorgedragen door de vestigingen tot en met 50 lopende mentoraten.

 

Gevraagde tijdsinzet

De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar en is aanwezig bij de jaarlijkse algemene vergadering.

 

Vergoeding

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Stichting School’s cool Nederland is een maatschappelijk gewaardeerde, onbezoldigde functie. Onkosten en reiskosten (OV tweede klasse of € 0,19 per km) worden vergoed.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

U kunt uw motivatiebrief en CV voor 7 maart sturen aan info@schoolscool.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden tussen 14 en 25 maart. Wij streven ernaar om eind maart de Raad van Toezicht compleet te hebben.

Mocht u nadere informatie wensen naar aanleiding van deze profielschets, dan kunt u contact opnemen met Peter Taks (voorzitter Raad van Toezicht) via p.m.taks@gmail.com.

Algemene informatie over School’s cool Nederland is te vinden op www.schoolscool.nl.


Sluit 7 maart 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"