School's cool Nederland

Penningmeester

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Onbezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 20 december 2021


Omschrijving Vacature

 

Mentoring is een bewezen instrument om gelijke kansen bij kinderen te bevorderen. Onze 33 School’s cool-vestigingen koppelen vrijwillige (thuis)mentoren aan jongeren in het primair en voortgezet onderwijs, die extra ondersteuning nodig hebben. Hierdoor worden hun kansen op succes op school en in het leven vergroot.

Door het hele land zijn vrijwillige, maar professionele en zeer gemotiveerde mentoren actief om leerlingen te begeleiden.

School’s cool Nederland

School’s cool Nederland kende de afgelopen periode een organisatorische en bestuurlijke transitie en is nu klaar voor de toekomst. School’s cool Nederland bestaat uit een onbezoldigd bestuur en Raad van Toezicht, met daarnaast twee betaalde krachten (secretariaat en fondsenwerving).  Het bestuur van School ’s cool Nederland bevordert de onderlinge binding tussen de 33 School’s cool vestigingen (zelfstandige en satellietvestigingen) en ondersteunt hen bij de realisatie van de gezamenlijke doelstellingen. 

Vacature penningmeester van het bestuur

Het huidige bestuur, bestaande uit zes bestuursleden, is op zoek naar een penningmeester.

Van alle bestuursleden wordt verwacht dat zij beschikken over

 • een hands-on mentaliteit, enthousiasme en betrokkenheid,
 • affiniteit met mentoring, kinderen, kansengelijkheid en onderwijs,
 • relevante financiële kennis en inzicht,
 • een goed netwerk binnen de overheid, het onderwijs en/of het bedrijfsleven,
 • de vertaalslag kunnen maken van de behoefte van de vestigingen naar beleid en uitvoering School’s cool Nederland,
 • bestuurlijk inzicht, een allround bijdrage kunnen leveren binnen het bestuur en samenwerken met interne organisatie en financiële experts binnen onze relaties,
 • aansturing kunnen geven aan secretariaat en fondsenwerving,
 • kennis en ervaring in het werken met vrijwilligers.

Specifiek van de penningmeester wordt verwacht dat hij/zij het financiële hart vormt van het bestuur. Hij /zij is adviseur en klankbord van de voorzitter inzake financiële rapportages en begrotingen en fungeert als expert binnen het bestuur hierover. Hij/ zij geeft samen met andere bestuursleden advies bij financieel-strategische besluitvorming en budgettering. Hij/ zij denkt in kansen voor nieuwe inkomstenstromen en geeft daarin gevraagd en ongevraagd advies.

 

Onze nieuwe penningmeester heeft 

 • een gedegen financieel-economische achtergrond door opleiding en/of ervaring op dat gebied,
 • bestuurlijke ervaring en weet om te gaan met interne stakeholders en de externe accountant,
 • bij voorkeur affiniteit met financieel-strategische beleidscycli in publiek-private samenwerkingen,
 • expertise op het gebied van financiële verantwoordingsprocessen bij stichtingen,
 • ervaring met risicobeheer,
 • ervaring met ondernemerschap en bezit een relevant netwerk binnen het bedrijfsleven.

Gevraagde tijdsinzet

Het bestuur vergadert gemiddeld zesmaal per jaar en is aanwezig bij de platformbijeenkomsten (driemaal per jaar). Eens per jaar is de jaarvergadering met de School’s cool-vestigingen. Daarnaast besteden bestuursleden tijd aan hun eigen portefeuille.

 

Vergoeding

Het bestuurslidmaatschap van Stichting School’s cool Nederland is een maatschappelijk gewaardeerde, onbezoldigde functie. Door uw bestuurswerk geeft u vele kinderen een kans om sterker de toekomst in te gaan. Onkosten en reiskosten (OV tweede klasse of € 0,19 per km) worden vergoed.

  


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Procedure

U kunt uw motivatiebrief en CV voor 20 december sturen aan contact@schoolscool.nl.

De gesprekken zullen zo spoedig mogelijk daarna plaatsvinden. Wij streven ernaar om begin februari het bestuur compleet te hebben.

 

Diversiteit en inclusie

School ’s cool Nederland is een diverse organisatie en wil dat graag op ieder niveau tot uiting brengen. Ook zien we graag een landelijke spreiding van de bestuursleden.

Mocht u belangstelling hebben voor een rol in het bestuur of nadere informatie wensen, dan kunt contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, mevrouw Marian Konijn via marian.konijn@schoolscool.nl of 06 51829992. Algemene informatie over School’s cool is te vinden op www.schoolscool.nl.

 


Sluit 20 december 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering zoekt een Penningmeester Landelijk Bestuur.

"Naar begin pagina"