NHL Stenden Hogeschool

Secretaris Raad van Toezicht

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Betaalde baan | Leeuwarden | Friesland
Sluit 15 april 2022


Omschrijving Vacature

 

NHL Stenden Hogeschool zoekt per 1 juni 2022 binnen de afdeling Concernstaf een autonome en flexibele

Secretaris Raad van Toezicht

0.4 – 0.5 fte

Wil je een grondige bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs in Noord-Nederland én aan de maatschappelijke opdracht van het hbo? Ben je de schakel tussen het onderwijs en het werkveld?

Wie zoeken we

Een politiek-bestuurlijke denker die organisatie- en omgevingssensitief is en een feilloos gevoel heeft voor bestuurlijke verhoudingen vanuit het perspectief van onze hogeschool zowel in- als extern. Ben jij de secretaris Raad van Toezicht die wij graag verwelkomen?

Waar ga je aan de slag

Als secretaris Raad van Toezicht maak je deel uit van de Concernstaf. De Concernstaf ondersteunt (het college van bestuur en het management van) de hogeschool. De secretaris Raad van Toezicht rapporteert vanuit zijn/haar positie aan de directeur Concernstaf en wordt functioneel aangestuurd door de voorzitter Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht vervult vier rollen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur, op de uitvoering van zijn werkzaamheden en bevoegdheden, zijn beleid en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting, waar onder ook eventuele marktactiviteiten. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord voor het Bestuur en voorziet het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever van de leden van het Bestuur. Als toezichthoudend orgaan dient de Raad zich uit te spreken over onder andere de begroting en de jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement en het instellingsplan. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de Raad van Toezicht als collectief. Ook is de Raad van Toezicht netwerker ten behoeve van het bestuur.

Wat ga je doen

De secretaris van de Raad van Toezicht bekleedt een functioneel onafhankelijke positie en is daardoor een min of meer solistische functie. Hij/zij woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht en in de regel die van zijn vier commissies bij en is ten behoeve van de Raad van Toezicht en zijn commissies onder meer belast met:

 • het beheren van de agenda.
 • het plannen en voorbereiden van de vergaderingen.
 • het opstellen van een format voor het aanbieden van stukken.
 • het opstellen van notulen en besluitenlijsten/ procesbewaker.
 • het communiceren van besluiten en overige aangelegenheden.
 • het voeren van correspondentie.
 • het houden van het archief.

De secretaris van de Raad van Toezicht ziet erop toe dat de toepasselijke procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, de statutaire en de reglementaire bepalingen en de branchecode. De secretaris is inhoudelijk adviseur, het governance geweten en klankbord/sparringpartner voor de Raad van Toezicht. In deze rol is het ook van belang dat hij/zij een spil is in informatie uitwisseling tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur en ook actief bijdraagt aan de samenwerking tussen beide partijen. Je vervult in het algemeen een ondersteunende en initiërende rol naar de Raad van Toezicht en zorgt voor een verbindende rol naar de organisatie. Daarnaast draag je bij aan verdere professionalisering van de Raad van Toezicht.

Profielschets

We willen graag in gesprek met je als je je beschikt over de volgende kenmerken en eigenschappen:

 • Een afgeronde academische Master-opleiding/ WO-niveau verkregen door werkervaring.
 • Je hebt een politiek-bestuurlijk, organisatie- en omgevingssensitief/ feilloos gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Je hebt meerjarige relevante werkervaring in een soortgelijke functie in een bestuurlijk complexe organisatie en kennis van de hoger onderwijssector.
 • Je bent op alle niveaus een integere en empathische gesprekspartner, een relatiebouwer en verbinder en bent in staat het handelen van de RvT te spiegelen aan de eigen reglementen, het toetsingskader en governance codes en de mogelijke impact van veranderingen in codes te duiden voor NHL Stenden.
 • Je onderhoudt een in- en extern netwerk ten behoeve van de uitwisseling van kennis, ervaring en ontwikkelingen.
 • Je hebt een dienstverlenende houding met een autonoom karakter, waardoor een onafhankelijke positie kan worden ingenomen.
 • Je bent proactief en ondernemend: neemt het voortouw bij het voorbereiden van raads- en commissievergaderingen en het uitzetten van acties, is alert op mogelijke consequenties op basis van eerdere afspraken.
 • Je bent analytisch, secuur en transparant.
 • Je bent taalkundig sterk, uitstekende redactionele vaardigheden op strategisch en tactisch niveau (35+ verslagen per jaar) en beheerst de Engelse taal in woord en geschrift.
 • Je bent flexibel inzetbaar en 24/7 bereikbaar.

Wij bieden je

Een baan met een maatschappelijke dimensie, die samenhangt met veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in een veranderende en professionele onderwijsorganisatie. In de functie van secretaris Raad van Toezicht heb je veel ruimte voor eigen initiatief.

Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal € 6.326,17 (schaal 13 cao hbo) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering. Het contract is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar (in vaste dienst na gebleken geschiktheid).

Over NHL Stenden Hogeschool

Door te doen gebeurt het. Daar geloven we in bij NHL Stenden. Wij geven onze studenten de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving geven zij zelf richting aan hun studie en professionele groei. We hebben sterke banden met bedrijven en instellingen in de regio, maar ook over de grenzen. Als internationale multi-campus hogeschool stimuleren we onze studenten om verder te kijken dan hun eigen vakgebied en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en te participeren in innovatieve projecten. We creëren een ontmoetingsplaats waar kennisstromen en culturen samenkomen en we nieuwe verbindingen leggen met het werkveld. Op ambitieuze wijze zorgt NHL Stenden voor kennis die werkt!

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Reageren

Ben jij de enthousiaste en inspirerende strategisch adviseur die wij zoeken? Stuur je motivatie en CV via de sollicitatieknop t.a.v. Jasper Postma, directeur Concernstaf, onder vermelding bij onderwerp van vacaturenummer 2878 BS.

Procedure

Je kunt tot vrijdag 15 april 2022 reageren. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdag 26 april 2022.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Jasper Postma,
telnr. 06-19491805.

Acquistitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 15 april 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Humanitas DMH te Nieuwegein zoekt Bestuurssecretaris - Strategisch Bestuursadviseur.
Coöperatie ParkeerService te Amersfoort zoekt Bestuurs- en directiesecretaris.

"Naar begin pagina"