Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen (VTH)

Algemeen Secretaris

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Betaalde baan | Naarden | Noord-Holland
Sluit 26 september 2022


Omschrijving Vacature

 

Beschrijving op hoofdlijnen van de functie van de algemeen secretaris VTH en van de procedure betreffende de werving van een nieuwe secretaris per 1 januari 2023.

De ondersteuning van het bestuur (bestuursvergaderingen) en van de leden (Algemene Ledenvergadering) van de VTH omvat twee componenten:
-De secretaris en
-De secretariële en administratieve/financiële ondersteuning, welke is uitbesteed aan het bureau HBB te Naarden.


Beschrijving op hoofdlijnen van de functie van de algemeen secretaris VTH:
Uiteraard gelden voor deze functie alle voorkomende werkzaamheden, welke inherent zijn aan het zijn van secretaris van het bestuur en de leden van een vereniging, zie in dit kader ook de publicatie van de NSOB/VTH getiteld ‘Van bureaucraat tot grenswerker, over de rol van de secretaris bij de professionalisering van het interne toezicht van hogescholen ‘.

Specifiek voor deze functie geldt:

 • Het signaleren van en het rapporteren over allerlei ontwikkelingen in het hoger onderwijs en
  het HBO in het bijzonder;
 • Het zijn van het eerste contact/aanspreekpuntpunt (mail, telefoon, postadres e.d.) voor het
  bestuur, de leden, het bureau HBB, de VH, OCW en derden;
 • Het nauwgezet volgen van en het rapporteren over het door de minister van OCW uitgezette
  beleid en de besluitvorming inzake dit beleid in de Eerste en Tweede Kamer;
 • Het concipiëren van beleidsstukken ten behoeve van de vergaderingen en/of bilateraal
  overleg van leden van het bestuur met derden;
 • Het voorbereiden van en het bijwonen van vergaderingen van het bestuur en de leden, alsmede van
  overlegsituaties van leden van het bestuur met derden en het actief vergezellen van de leden van
  het bestuur in deze situaties en het zorgdragen van de verslaglegging dienaangaande;
 • het mede (inhoudelijk) organiseren en faciliteren van de professionaliseringsbijeenkomsten en
  het bijwonen van deze bijeenkomsten;
 • Het bestuderen van en het rapporteren over documenten van de relevante instanties op
  het gebied van het hoger onderwijs, zoals de VH, de Inspectie, de Onderwijsraad en de NVAO,
  alsmede inzake berichten van persbureaus, zoals ScienceGuide en het Hop nieuws;
 • Het onderhouden van de contacten met de leden, het beantwoorden van (rechtspositionele) vragen
  van leden en het regelmatig opstellen en publiceren van de Nieuwsbrieven, het actueel houden van
  de website in overleg met de webmaster;
 • Het controleren van facturen voor de vereniging en deze doorgeleiden naar het bureau HBB, het
  mede bewaken van de uitputting van de begroting;
 • Het opstellen van het jaarverslag van de vereniging en het mede opstellen van de jaarrekening en
  van de begroting in overleg met de penningmeester binnen het bestuur, het onderhouden van de
  contacten met de leden van de kascommissie en van het bureau HBB terzake.

N.B.
De effectieve invulling zal in nader overleg plaatsvinden.

Functie eisen:
-Academisch werk- en denkniveau;
-Achtergrond in, kennis van, betrokkenheid bij het onderwijs en bij voorkeur in het HBO;
-Beschikken over een relevant netwerk;
-Ervaring in soortgelijke functies is aanbevelingswaardig;
-Eigen werkplek met faciliteiten;
-Flexibiliteit in de tijdsbesteding.

Omvang en honorering:
De huidige secretaris kent een taakomvang van 10 uur gedurende 45 weken per jaar; de honorering
is conform schaal 18 van de CAO-HBO, welke in dit kader wordt gevolgd.
De BTW van 21% over deze honorering wordt vergoed. Gemaakte kosten (o.a. reis, administratie, communicatie) worden separaat vergoed.
De exacte werkverdeling tussen secretaris en het bureau HBB wordt in onderling overleg nog nader vastgesteld en kan leiden tot andere uitkomsten.

Info over de VTH: www.vth.nu


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Werving:
De vacature is per 1 september 2022 kenbaar gemaakt in de Nieuwsbrief en op de website van de VTH.
Kandidaten kunnen hun belangstelling tot ultimo 26 september, via de mail, melden bij de voorzitter van de VTH. Tevens zullen vanuit het netwerk van het bestuur kandidaten op de vacature worden gewezen.
Drie leden van het bestuur, de heren Van Montfort, Bestebreur en Van Laarhoven, vormen de sollicitatiecommissie en zullen in tweetal, in de maand oktober, de eerste gesprekken voeren. Kandidaten worden voorgedragen aan het voltallige bestuur, mogelijk op de vergadering van 31 oktober, met de mogelijkheid van vervolggesprekken en uiteindelijk beslist het voltallige bestuur over de benoeming van de kandidaat en over de arbeidsvoorwaarden, ingaande 1 januari 2023.

Contacten:
Voorzitter van de VTH, prof. dr. Guus van Montfort: ghvanmonfort@casema.nl
Secretaris van de VTH, dr. Hans Uijterwijk: hans@uijterwijkjg.nl


Sluit 26 september 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Humanitas DMH te Nieuwegein zoekt Bestuurssecretaris - Strategisch Bestuursadviseur.
Coöperatie ParkeerService te Amersfoort zoekt Bestuurs- en directiesecretaris.

"Naar begin pagina"