Senioren Residenties Drechtstreek (SRD)

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Sliedrecht | Zuid-Holland
Sluit 17 mei 2021


Omschrijving Vacature

Senioren Residenties Drechtstreek (SRD) verhuurt bijna tweehonderd seniorenappartementen in Sliedrecht, verdeeld over twee appartementencomplexen: de Residentie Sleijeborgh en de ServiceResidentie Hof van Sliedrecht. Onze kernactiviteit is het bieden van zelfstandig wonen in combinatie met ondersteunende diensten, waarmee onze bewoners in staat worden gesteld om een kwalitatief hoogwaardig, doch betaalbaar leven te leiden. We bieden onze bewoners comfort, gezelligheid, veiligheid en de zekerheid van zorg.

SRD kent een bestuursvorm met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht (RvT). De RvT is belast met het toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de uitvoering daarvan. Binnen de RvT zijn minimaal de kennisgebieden ouderenzorg, financiën, huisvesting, vastgoed en verhuur vertegenwoordigd. De RvT fungeert als toezichthouder, als werkgever van de directeur-bestuurder en als klankbord voor de directeur-bestuurder. De RvT vergadert minimaal vier keer per jaar. Daarnaast zijn er commissievergaderingen en vindt incidenteel bilateraal overleg plaats. De leden ontvangen een vergoeding.

SRD is een gezonde organisatie, die is gestart met een ontwikkelingsproces dat zal leiden tot uitbreiding van de activiteiten en tot verdere samenwerking met andere partijen.

 

Competenties

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van een van de leden van de Raad van Toezicht, zijn we op zoek naar een enthousiaste opvolger die als bestuurder (of als manager die als bestuurder kan denken) in het maatschappelijk domein gedegen kennis en ervaring heeft met betrekking tot financiële processen en organisatieveranderingen.

 

Affiniteit

Van onze toezichthouders verwachten we een kritische en onafhankelijke geest. Van belang is het vermogen om de balans te vinden tussen afstand en betrokkenheid, alsmede tussen inspireren en controleren. Verder is het belangrijk om onderscheid te kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken. We vinden het ook belangrijk dat ieder RvT-lid verantwoordelijkheid neemt en een teamspeler is. Affiniteit met onze doelgroep en doelstellingen – bewoners een comfortabele, plezierige en onbezorgde oude dag bezorgen – is een must.

SRD hecht er grote waarde aan midden in de samenleving te staan. Kandidaten uit de regio genieten daarom de voorkeur.

De nieuwe toezichthouder zal zitting nemen in de auditcommissie.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Belangstellenden nemen voor eventuele vragen contact op met de voorzitter van de Raad van Toezicht, Johan Lavooi: j.a.lavooi@residentiesdrechtstreek.nl. Telefoon: 06-37299611.

Motivatiebrief met CV ontvangen we graag voor 17 mei 2021 per e-mail, gericht aan Geert Tieman, bestuurder: g.tieman@residentiesdrechtstreek.nl.

Reageren

Belangstellenden nemen voor eventuele vragen contact op met de voorzitter van de Raad van Toezicht, Johan Lavooi: j.a.lavooi@residentiesdrechtstreek.nl. Telefoon: 06-37299611.

Motivatiebrief met CV ontvangen we graag voor 17 mei 2021 per e-mail, gericht aan Geert Tieman, bestuurder: g.tieman@residentiesdrechtstreek.nl.

 

Procedure

De publicatie van de vacature vindt plaats in week 16. De sollicitatietermijn sluit op 19 mei 2021. De gesprekken met geselecteerde kandidaten zijn gepland op dinsdag- en donderdagmiddag in week 22 en 23. De benoeming gaat in op 1 september 2019 voor een eerste periode van vier jaar. Bij aanname verlangen we een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).


Sluit 17 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"