Zorgorganisatie Severinus

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financieel-economisch profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Veldhoven | Noord-Brabant
Sluit 23 november 2020


Omschrijving Vacature

Severinus is dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Primair voor mensen van jong tot oud met een verstandelijke of meervoudige beperking. Vaak gaat dit samen met autisme, epilepsie, niet-aangeboren hersenletsel en/of dementie. Ons doel? Een levensloopgerichte en passende leef- en werkomgeving bieden en met vele vormen van thuisondersteuning en ambulante begeleiding, thuiswonenden ondersteunen en mantelzorgers ontlasten. Onze uitgangspunten? De wensen, behoeften en mogelijkheden van onze cliënten. Ook zij maken deel uit van de maatschappij. Wij hechten grote waarde aan eigen regie van de cliënt en participatie van zijn/haar naasten en vrijwilligers. 

Medio 2021 treedt één lid van de RvT terug.  

Voor deze vacante positie zoeken wij een nieuw lid met een financieel-economisch profiel die de Raad van Toezicht wil en kan versterken. Het lid neemt zitting in de Auditcommissie van de RvT.

Gezien de huidige samenstelling van de raad gaat de voorkeur uit naar het werven van een vrouwelijk lid dat naast haar  (toekomstige) toezichthouderschap bij Severinus nog actief werkzaam is in het beroepsleven. Ook beginnende, jonge toezichthouders worden van harte uitgenodigd te reflecteren. Ervaring als toezichthouder is gewenst, maar niet noodzakelijk, wel de bereidheid om zich in de sector en toezichthoudende rol te ontwikkelen.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Voor meer (inhoudelijke) informatie neemt u contact op met de heer mr. drs. S.C. van Waes MHA (secretaris Raad van Bestuur) via telefoonnummer 06 – 270 74 984.

Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw cv en motivatie e-mailen naar Sander van Waes (sander.van.waes@severinus.nl).

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 22 november 2020. De kennismakingsgesprekken met de RvT zijn gepland op donderdagmiddag 3 december 2020.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

S.C. van Waes
T  040-2586309


Sluit 23 november 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Voorzitter Raad van Toezicht -RvT- vacature bij Simavi Amsterdam.
RvC lid vacature bij Doorpakkers welzijn gezondheid en forensische zorg te Eindhoven.
Vacature voor een Lid Raad van Commissarissen bij Doorpakkers te Eindhoven met Financieel profiel.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Sociaal Team Houten met profiel Sociaal domein.
RvC-Lid gezocht door Kanteel Kinderopvang te Rosmalen.
RvT-Lid gezocht door VSO JH Donnerschool te Hilversum.
Toezichthouder gevraagd bij Welzijn MensenWerk te Meppel
RvT vacature bij Minkema College te benoemen op voordracht van de Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.
RvT Lid vacature bij Bibliotheek De tweede verdieping te Nieuwegein.
Lid van Raad van Toezicht met profiel Dierenwelzijn bij DOA-Stichting Dierenopvang Amsterdam .
RvT Lid vacature bij Ment GGZ te Oosterbeek.
RvT-Lid gezocht door Kraamzorg de Eilanden.

"Naar begin pagina"