SOPOH

Lid Raad van Toezicht (RvT)

IKC-vorming

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Hoofddorp | Noord-Holland
Sluit 10 september 2021


Omschrijving Vacature

 

Ken jij SOPOH? SOPOH biedt openbaar onderwijs en heeft daarnaast een diversiteit aan onderwijsconcepten: Montessori-, Jenaplan, Daltononderwijs, voltijds onderwijs voor hoogbegaafden, brede scholen en een IKC. Op zeven scholen hebben wij een eigen BSO-locatie. Welkom bij SOPOH! Maar wat we eigenlijk willen weten is: wie ben jij?

 • Je gaat werken voor SOPOH/SOKS: SOPOH verzorgt basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en internationaal basisonderwijs op 20 scholen in de gemeente Haarlemmermeer, heeft een eigen opvangorganisatie (SOKS)
 • SOPOH staat voor toekomstgericht onderwijs en heeft sterke ambities op gebied van nieuwe onderwijsvormen en het ontwikkelen van integrale kindcentra (IKC’s).
 • Als lid van de RvT stel je je actief op binnen de vier rollen: toezicht houden, klankbord/sparringpartner CvB, werkgever CvB en netwerker/ambassadeur van SOPOH/SOKS.
 • Je hebt affiniteit met onderwijs, bent wereldwijs en hebt een maatschappelijke antenne.
 • Je bent zichtbaar in de organisatie en hebt van nature aandacht voor mensen.

Wij vinden kwaliteit van onderwijs een van de belangrijkste opgaven van onze organisatie. Al onze scholen bieden een leeromgeving die kinderen leidt naar een mooie toekomst in een mooie samenleving.

Bij SOPOH werken leerkrachten “die ertoe doen” en zich steeds afvragen wat de kinderen al kunnen en nog meer nodig hebben. Leerkrachten die met plezier naar school gaan en trots zijn op hun aandeel in hun school.

 

In het kort

Je wordt lid van een team van 5 toezichthouders. Wij vinden het niet alleen van belang om invulling te geven aan formeel vastgelegde rollen, maar willen ook een eigen meerwaarde voor SOPOH leveren. We hopen dat je daarin als nieuw lid een belangrijke bijdrage kunt leveren.

 1. Het bieden van nieuwe perspectieven
  Vanuit verschillende achtergronden is de raad in staat om vanuit andere perspectieven vraagstukken te bezien en hierover vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen t.b.v. de doelstellingen van het CvB;
 2. Buiten naar binnen brengen
  Als relatieve buitenstaander brengt de raad externe ontwikkelingen, maar ook kennis en lessen uit andere sectoren in
 3. Aanjaagfunctie lerend vermogen en maatschappelijk rendement
 4. De RvT stimuleert het lerend vermogen binnen de organisatie, met als oogmerk het nastreven maatschappelijk rendement
 5. Bijdrage legitimatie van ouders en stakeholders
 1. De RvT staat in verbinding met ouders via de GMR en stakeholders, zoekt hen indien nodig en in samenspraak met het CvB actief op en brengt de input en vraagstukken van hen in (concreet leggen de leden van de RvT 2 schoolbezoeken per jaar af en is de RvT minimaal 2x per jaar aanwezig bij de GMR en is er jaarlijks nemen we actief deel aan de tweedaagse van de directeuren)
 2. Organiseren samenspraak en tegenspraak GMR, DO en meer
 3. Borging bestuur en beleid
 4. Ervoor waken dat de maximale ontwikkeling van leerlingen/kinderen voldoende zijn geborgd bij het bestuur en het beleid van SOPOH

 

Wat vragen we?

Profiel: Kennis op het gebied van IKC-ontwikkeling en wortels in de Haarlemmermeer

Van belang

 • Wetenschappelijk werk- en denkniveau
 • Ruime toezichthoudende ervaring in een complexe omgeving
 • Samenwerkingsgericht
 • Goed inzicht in financiën, ICT en facilitaire zaken
 • Procesgericht, in staat om te borgen
 • Sensitief en diplomatiek

 

Praktische randvoorwaarden

Voor het uitoefenen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden regelt het intern toezicht van SOPOH/SOKS als volgt zijn werkzaamheden. De benoeming geldt voor een periode van 1 keer vier jaar met de mogelijkheid om te worden herbenoemd voor een tweede periode van vier jaar. Het intern toezicht vergadert 6 keer per jaar en komt bij elkaar in Haarlemmermeer. Het intern toezicht kent 3 commissies, namelijk Financiële commissie, Remuneratie commissie en Huisvestingscommissie. Zij bereiden de bespreking en besluitvorming in het intern toezicht voor. Verder legt het intern toezicht per jaar 2 maal een thema- of werkbezoek af binnen de organisatie, zodat u de organisatie goed leert kennen. Jaarlijks evalueert het intern toezicht zijn eigen functioneren en legt over de evaluatie en de overige werkzaamheden verantwoording af in het jaarverslag. SOPOH/SOKS is verbonden aan de VTOI-NVTK. Met uw toetreden tot het intern toezicht van SOPOH/SOKS committeert u zich aan de afspraken over goed bestuur binnen de sector en aan de waarden en kwaliteitskenmerken voor intern toezicht zoals verwoord in het verenigingsmanifest van de VTOI-NVTK.

Leden van de RvT van SOPOH/SOKS ontvangen een honorering van €5000,- per jaar exclusief BTW.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

We zien reacties graag verschijnen voor 10 september a.s. Solliciteer door uw cv en motivatiebrief te mailen naar rvt@sopoh.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Johan Walter, voorzitter van de Raad van Toezicht, 06 – 51135420

Gesprekken vinden plaats in de tweede helft van september. Na selectie is er in het najaar een eerste gelegenheid aan te sluiten bij de Raad van Toezicht, waarna benoeming volgt per januari volgend jaar.


Sluit 10 september 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Nictiz te Den Haag heeft vacature voor een Bestuurssecretaris.
Cliëntenbelang Amsterdam heeft vacature voor een Directiesecretaris.

"Naar begin pagina"