Sovon Vogelonderzoek Nederland

Directeur-Bestuurder

deze vacature is niet meer actief ...
Sport en recreatie | Betaalde baan | Nijmegen | Gelderland
Sluit 28 augustus 2023


Omschrijving Vacature

 

Als directeur-bestuurder geef je op inspirerende wijze leiding aan een kennisgedreven projectorganisatie en een vereniging die duizenden gedreven vogelaars verbindt. Je opereert in het werkveld van vogel- en natuuronderzoek en/of natuurbeleid. De resultaten van Sovon communiceer je op een aansprekende manier naar alle betrokken partijen, zoals overheden, terreinbeheerders en vrijwillige vogeltellers. Je werkt vanuit Nijmegen.

De organisatie

Sovon heeft zich sinds haar oprichting in 1973 ontwikkeld tot een landelijke kennisorganisatie met een achterban van duizenden vrijwillige vogeltellers. Vogelmonitoring is onze kernactiviteit waarbij we ook een belangrijke bijdrage leveren aan het verklaren van de gesignaleerde populatieontwikkelingen van vogels. Dit doen we met partners en binnen- en buitenland. Onze monitoring- en onderzoeksresultaten leveren belangrijke informatie om het natuurbeleid en beheer van leefgebieden van vogels te ondersteunen. De laatste jaren laten de toepassingen van vogelinformatie een sterke toename zien in aard, omvang en complexiteit. Objectief en toepassingsgericht werken zijn kernwaarden voor ons werk.

De organisatie is gestructureerd via drie inhoudelijke afdelingen (Monitoring, Onderzoek, Communicatie) en een afdeling bedrijfsvoering. De afdelingshoofden en de directeur-bestuurder vormen samen het managementteam. Het bestuur van de vereniging wordt in 2023 omgevormd naar een Raad van Toezicht. De inbreng van de vrijwillige vogeltellers is vormgegeven via een ledenraad met vertegenwoordigers uit 20 districten.

Je rol als directeur-bestuurder

Als directeur-bestuurder werk je aan een sterk profiel van Sovon als professionele en toegepast werkende kennisorganisatie op het gebied van wilde vogels in Nederland. Je hebt de algemene leiding van de organisatie, in samenwerking met het managementteam. Belangrijke aandachtsvelden voor de directeur-bestuurder zijn de vereniging met leden en vogeltellers, interne bedrijfsvoeringsprocessen, personeelszaken, strategisch organisatiebeleid en externe vertegenwoordiging in het netwerk van opdrachtgevers en partners. Verder houd je je bezig met het:

 • aansturen van het strategische en kaderstellende verenigingsbeleid met aandacht voor doorontwikkeling van het waarnemersnetwerk;
 • onderhouden van de contacten met de Raad van Toezicht en de ledenraad;
 • extern uitdragen van de werkzaamheden en resultaten van de vereniging;
 • optimaliseren van de interne bedrijfsvoeringprocessen, de daarmee samenhangende kwaliteitszorg en het personeelsbeleid;
 • inrichten van het strategische beleid op de projectvoering en optimalisering van de rol van Sovon in de vraaggestuurde informatievoorziening;
 • onderhouden van het strategische netwerk van partners.

Wat je meebrengt

Via samenbindend en optredend leiderschap bereik je de beste resultaten voor onze organisatie. Je bent kritisch en hebt een grote mate van strategisch en oplossend vermogen. Je hebt een goed gevoel voor wat er leeft binnen de vereniging. Netwerken binnen en buiten het werkveld gaat je goed af. Daarnaast heb je het vermogen om als boegbeeld op te treden voor de organisatie richting het vrijwilligersnetwerk, de maatschappij en onze stakeholders. Je hebt verder:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • aantoonbare affiniteit met vogels en hun leefgebieden en/of de wereld van de vogelaar;
 • brede vakgerichte kennis betreffende het werkveld van Sovon;
 • leidinggevende capaciteiten, ervaring in een managementrol in (middel)grote organisaties;
 • een uitgebreid netwerk binnen het voor Sovon relevante werkveld;
 • een goed gevoel voor aansturing van financiële en bedrijfsprocessen;
 • affiniteit met onze kernwaarden objectiviteit en toepassingsgericht werken.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een omvang van 38 uur per week.
 • Een salaris van maximaal € 7.617 per maand bij een volledige werkweek van 38 uur (op basis van kennis en ervaring).
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een goede pensioenvoorziening en mogelijkheden voor verdere persoonlijke ontwikkeling.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Selectiegesprekken

Voor kandidaten die worden uitgenodigd om de sollicitatie toe te lichten worden de volgende gesprekken voorzien:

 1. verkennend gesprek met de selectiecommissie, samengesteld vanuit bestuur en managementteam (geplande datum 8 september);
 2. verdiepend gesprek met de selectiecommissie (geplande datum 20 september);
 3. een klikgesprek met leden van de OR (geplande datum 20 september);
 4. een klikgesprek met een delegatie van de ledenraad (geplande datum 20 september);
 5. een aanstellingsgesprek (week 39).

Meer informatie?

Voor vragen kun je je wenden tot Edwin Kok, voorzitter (06-15030181, ehjkok@gmail.com), of Rob Vogel, lid van het managementteam (06-49390238, rob.vogel@sovon.nl).

Reageren?

Je motivatie met curriculum vitae kun je t/m zondag 27 augustus 2023 per e-mail sturen naar Sovon Vogelonderzoek Nederland, t.a.v. Edwin Kok (bestuur@sovon.nl).


Sluit 28 augustus 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Leidinggevende Functie
De Passerel zoekt een Raad van Bestuur - Bestuurder .
OOZ -Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio- zoekt Lid College van Bestuur.

"Naar begin pagina"