Sportaal

Voorzitter Raad van Commissarissen (RvC)

deze vacature is niet meer actief ...
Sport en recreatie | Bezoldigde functie | Enschede | Overijssel
Sluit 27 december 2021


Omschrijving Vacature

 

Sportaal is het centrale aanspreekpunt voor alle zaken die betrekking hebben op sporten in Enschede. Onze betrokken en enthousiaste medewerkers zoeken de samenwerking op met zoveel mogelijk partners in het sportdomein. We werken onder andere samen met scholen, sportverenigingen, zorginstellingen en de overheid. Samen gaan we scoren, samen zorgen we voor sportieve activiteiten, schone en veilige sportaccommodaties voor iedere sporter. Samen maken we sporten voor iedereen bereikbaar. Kijk voor meer informatie op www.sportaal.nl. Samen sportief scoren!

Sportaal BV is ontstaan uit de samenvoeging van de NV Enschedese Zwembaden en de afdelingen Sport van de Gemeente Enschede. Sinds 1 januari 2018 zijn wij een zelfstandige BV met de gemeente als 100% aandeelhouder. Onze Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in de BV. De RvC staat de organisatie bij in haar ontwikkeling.

De RvC is collectief verantwoordelijk en functioneert als één team, waarbij de afzonderlijke kwaliteiten van de leden elkaar aanvullen. De RvC van Sportaal komt graag in contact met kandidaten voor de functie van

Voorzitter RvC met een maatschappelijk/bestuurlijk profiel

 

per januari 2022

De nieuwe voorzitter volgt de huidige voorzitter op die stopt per 1 januari 2022.
Sportaal zit in een interessante ontwikkelperiode. Met de verdere professionalisering van de organisatie en een aantal grote (toekomstige) ontwikkelingen, zoals de nieuwbouw van het zwembad, ontwikkeling van Topsportcampus “het Diekman” en de profilering van Sportaal, is de agenda voor de komende jaren goed gevuld. De samenwerking in de ambtelijke- en politiek-bestuurlijke context met de gemeente, raad en wethouders, is bekend terrein voor de nieuwe voorzitter. Hij/zij beschikt over een relevant netwerk met andere maatschappelijke organisaties en samenwerkingspartners in de regio. Vanzelfsprekend heeft hij/zij kennis en ervaring met governance. Ervaring in de rol van voorzitter is een pre.

 

De nieuwe voorzitter van de RvC herkent zich in de volgende competenties:

 • Onafhankelijk oordeelsvermogen: beschikken over een objectieve blik en het vermogen om met een ‘rechte rug’ de juiste vragen te stellen;
 • Helikopterview: in staat zijn om over de “eigen” portefeuille heen te kijken, zakelijke en emotionele belangen tegen elkaar te kunnen afwegen en in staat om essentiële vraagstukken te begrijpen;
 • Teamspeler: gericht op gelijkwaardigheid en in staat om synergie en verbinding te creëren door onder meer gebruik te maken van elkaars complementariteit, daarbij beschikkend over de nodige humor;
 • Op de juiste manier tegenwicht bieden, zowel binnen de RvC als met de directeur/bestuurder, steeds vanuit het principe samen sturing te geven.

 

Algemene basiskwaliteiten RvC-leden

De RvC houdt aan de hand van statuten en reglementen toezicht op het beleid en haar bestuurder. Naast de formele rollen (toezichthouder, goedkeuring verlenen, adviseur en werkgever van de bestuurder) fungeert de RvC ook als inspirator, verbinder en klankbord. De RvC bestaat totaal uit vier leden met deskundigheid in sportinhoudelijk/ ondernemerschap, financieel/economisch, maatschappelijk/bestuurlijk en human resources/organisatiekundig.

Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij beschikt over de volgende basiskwaliteiten:

 • In staat om op onafhankelijke wijze de hoofdlijnen van het totale beleid van Sportaal en de daaraan verbonden onderdelen op onafhankelijke wijze te kunnen beoordelen;
 • Het onderschrijven van de missie, visie en het businessplan en de nagestreefde doelstellingen;
 • Het vermogen om te functioneren als klankbord voor de bestuurder m.b.t. diverse terreinen van beleid;
 • Kennis en ervaring met bestuurlijke afwegings- en besluitvormingsprocessen;
 • Opereren in collectief, maar onafhankelijk en objectief ten opzichte van elkaar en van het bestuur;
 • Een relevant maatschappelijk netwerk, lokaal en regionaal;
  Kennis van de (lokale) samenleving en maatschappelijke organisaties;
 • Affiniteit met de ontwikkelingen in de samenleving in het algemeen, en bijzondere aandacht voor sportbeoefening en gezonde leefstijlinterventie.

Het is wenselijk dat de leden woonachtig zijn in of nabij het werkgebied van Sportaal, te weten Enschede.

De RvC komt jaarlijks 5 á 7 keer bijeen met een gemiddeld tijdsbeslag van ca. 4 uur per vergadering. De voorzittersrol vraag ongeveer 4 uur extra aan voorbereiding en gesprekken per vergadering. Daarnaast wordt verwacht dat een commissaris een aantal keren per jaar aanwezig is bij een intern of extern (sport-) evenement.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

 

Voor meer informatie over deze positie kun je contact opnemen met Sven Laudy, vicevoorzitter van de RvC, via sven@quickenadvies.com of telefonisch via 06-4103 5617.

Reageren kan tot en met zondag 26 december a.s. Stuur je motivatiebrief en CV naar sollicitatie@sportaal.nl ter attentie van Raad van Commissarissen.

De eerste gesprekken zullen plaats hebben op donderdag 13 en vrijdag 14 januari 2022 tussen 09.00 en 12.00 uur.
De tweede gespreksronde staat gepland op maandag 17 januari tussen 13.00 en 18.00 uur.

Een informatiepakket kan worden opgevraagd bij Ricardo Boerkamp, manager Business Support via r.boerkamp@sportaal.nl.

Er wordt gestreefd naar een benoeming per januari 2022. De aandeelhouder Gemeente Enschede zal de benoeming na een raadsbesluit bekrachtigen.


Sluit 27 december 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
RvT lid vacature bij Interzorg Thuiszorg BV te Oss.
RvT lid Vacature te Leiden bij Defence for Childeren.
Voorzitter Raad van Toezicht -RvT- vacature bij Simavi Amsterdam.
Vacature Lid van de raad van commissarissen voor belevenispark Steinerbos.
RvC lid vacature bij Doorpakkers welzijn gezondheid en forensische zorg te Eindhoven.
Vacature voor een Lid Raad van Commissarissen bij Doorpakkers te Eindhoven met Financieel profiel.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Sociaal Team Houten met profiel Sociaal domein.
RvT-Lid gezocht door Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat Past.
RvT-Lid Vacature van Zorgbelang Brabant|Zeeland.
RvC-Lid gezocht door Kanteel Kinderopvang te Rosmalen.
RvT-Lid gezocht door VSO JH Donnerschool te Hilversum.
Commissaris gezocht door De Graafschap Betaald Voetbal.
Toezichthouder gevraagd bij Welzijn MensenWerk te Meppel

"Naar begin pagina"