Sportbond Wielersport KNWU

Voorzitter Hoofdbestuur

deze vacature is niet meer actief ...
Sport en recreatie | Onbezoldigde functie | Arnhem | Gelderland
Sluit 13 juli 2021


Omschrijving Vacature

Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter zoekt de KNWU een nieuwe voorzitter van het hoofdbestuur.

Over de KNWU

De KNWU is de overkoepelende sportbond van en voor de wielersport in Nederland. De KNWU is er voor de top-, wedstrijd- en breedtesport, onderverdeeld in verschillende disciplines: weg, BMX, baan, veld, mountainbike, strandrace, para-cycling en kunstwielrijden. Wij hebben als doel iedereen in Nederland beter te leren fietsen. Hoe klein of groot je doel ook is, KNWU maakt wielerdromen waar.

De KNWU wordt bestuurd door een hoofdbestuur (bestaande uit 7 personen) en diverse landelijke commissies met vele enthousiaste vrijwilligers. De professionele organisatie bestaat uit 40 mensen, aangestuurd door een tweekoppige directie (directeur Top- & Wedstrijdsport en directeur Facilitair & Commercie). Het hoofdbestuur van de KNWU is verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de KNWU en stuurt de directie en het uniebureau aan. Daarnaast heeft het hoofdbestuur een toezichthoudende rol, als klankbord, toetsend en dienend aan de belangen van de achterban. Op dit moment ligt een voorstel ter goedkeuring door het congres van de KNWU voor een verandering van het governancemodel naar een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder.

Vergadercyclus

Het hoofdbestuur vergadert ongeveer eenmaal per maand op Papendal of digitaal. Daarnaast vindt tweemaal per jaar een voorzittersoverleg, tweemaal per jaar een landelijk overleg met alle sporttakcommissies plaats en is er een voor- en najaarscongres. Verder wordt van het hoofdbestuur op wisselende momenten grote inzet en bereikbaarheid verlangd.

Competenties

Wij zoeken voor deze functie een representatieve topbestuurder die:

 • Een besluitvaardige teamspeler is en een echte verbinder.
 • Uitgebreide ervaring meebrengt vanuit het bedrijfsleven en/of de overheid en/of de sportwereld.
 • Beschikt over zeer ruime ervaring als bestuurder in verschillende bestuursvormen, van verenigingsbestuur tot Raad van Toezicht c.q. Raad van Commissarissen.
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een rijk netwerk op nationaal niveau. Internationale ervaring is een pré.
 • Visie en bij voorkeur ervaring heeft met innovatie van bestuur en organisatie.
 • Het belang van een inclusieve sportbond in al haar geledingen en sportuitingen onderschrijft.
 • Zorgt voor een duidelijke en efficiënte rolverdeling tussen hoofdbestuur en de uitvoerende organisatie, alsmede tussen het hoofdbestuur en de overige stakeholders.
 • Een groot wielerhart heeft en begrijpt wat er speelt in het KNWU-landschap, maar vanwege het belang van een zuiver onafhankelijk bestuurlijk perspectief tijdens het uitoefenen van de functie als voorzitter geen persoonlijke of zakelijke belangen (meer) heeft in de (wieler)sport. Met andere woorden: er is geen sprake van (mogelijke of schijnbare) belangenverstrengeling.
 • Zich wil inzetten voor het (zelf of door anderen) vertegenwoordigen van de KNWU in internationaal verband.
 • Beschikt over voldoende tijd om de functie uit te oefenen.

Overige competenties:

 • Minimaal HBO+ werk- en denkniveau
 • Duidelijke visie
 • Diplomatiek, gevoel voor intermenselijke verhoudingen
 • Transparante, zuivere en integere werkwijze

Benoeming

De voorzitter wordt benoemd voor een periode van 4 jaar (met de mogelijkheid eenmaal voor 4 jaar herkozen te worden). De werkzaamheden zijn onbezoldigd. Voor reizen en onkosten is een vergoeding beschikbaar.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor meer informatie kun je mailen of bellen met Marianne van Leeuwen (secretaris hoofdbestuur), 06-24254811. Je kunt je motivatie en CV tot 13 juli 2021 sturen aan de KNWU, t.a.v. hoofdbestuur (Papendallaan 49, 6816 VD Arnhem) of per e-mail naar mirjam.tuithof@knwu.nl.

Het hoofdbestuur heeft een vertrouwenscommissie ingesteld die deze procedure begeleidt, bijgestaan door een extern adviseur.


Sluit 13 juli 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"