SportUtrecht

Lid RvT, tevens voorzitter auditcommissie

deze vacature is niet meer actief ...
Sport en recreatie | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 5 augustus 2021


Omschrijving Vacature

SportUtrecht zet Utrechters in beweging. Dit doet SportUtrecht door continu te bouwen aan de optimale sportinfrastructuur, met passend aanbod en een positief klimaat. SportUtrecht werkt hierbij samen met tal van publieke en private partners. Dit alles binnen de context van een snelgroeiende stad met continu ontwikkelende sport- en beweegbehoeften van de Utrechters.

Raad van Toezicht

De RvT houdt toezicht op het beleid van SportUtrecht en de algemene gang van zaken van de stichting. De directeur-bestuurder betrekt de RvT als het gaat om het vaststellen (en wijzigen) van de begroting, het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan. De RvT vervult daarnaast de rol van werkgever van de directeur-bestuurder en steunt de directeur- bestuurder door als kritisch klankbord te fungeren op onder meer organisatie, financieel en juridisch vraagstukken. De RvT ontleent haar autoriteit aan de ervaring, kennis en kunde die zij gezamenlijk bundelt.

Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat zij oog hebben voor de maatschappelijke betekenis van de (anders) georganiseerde sport en sportinfrastructuur. De Raad van Toezicht heeft niet tot doel de belangen van specifieke groepen in de (sport)samenleving te behartigen, maar altijd het functioneren van de stichting in dienst van het maatschappelijk belang in het algemeen en sport in het bijzonder. In deze fase zoeken wij versterking van de RvT, die een waardevolle bijdrage kan leveren in de ontwikkeling van de stichting en de Utrechtse sport. Wij zoeken een kandidaat die SportUtrecht helpt veranderingen in het sportlandschap te benutten als kans door creatief en ondernemend te zijn. Denk hierbij aan de corona-crisis, de veranderende behoefte van sporters, de groei van de stad en de professionalisering van sportaanbod. In alles zijn we gericht op duurzame sportparticipatie.

page2image1372215952

Vacature

De persoon die invulling gaat geven aan de vacante positie in de RvT, wordt tevens voorzitter van de auditcommissie. Daarmee zijn we op zoek naar een ervaren toezichthouder, met financiële achtergrond. We zoeken dus een toezichthouder die

 • een ervaren toezichthouder is, die de kennis en ervaring heeft die nodig is om voorzitter te zijn van de auditcommissie;
 • aantoonbare affiniteit heeft het werk, de gemeente Utrecht en de achterliggende doelstellingen van de stichting: sport & bewegen, georganiseerde sport en een gezonde leefstijl in de gemeente Utrecht;
 • ruime werkervaring heeft op financieel gebied en in risicomanagement;
 • een aanvulling is op de zittende RvT-leden, waar we streven naar een goede
 • afspiegeling van de bevolkingsopbouw in de RvT.

 

Het zou een pré zijn als kandidaat een

 • brede ervaring heeft in de bedrijfsvoering;
 • achtergrond heeft in de zorgsector of een andere sector, aanpalend aan het  domein van sport en bewegen.

 

De persoon die we zoeken

 • is onafhankelijk, kritisch en is in staat een bijdrage te leveren zonder last en ruggenspraak;
 • is in staat een bijdrage te leveren aan een stichting die activiteiten ontplooit, die met publieke middelen worden gefinancierd;
 • kan adequaat voorzien in de advies- en klankbordfunctie voor de directie;
 • is integer en betrouwbaar en beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag;
 • is gericht op samenwerking met de andere RvT-leden en de directeur-bestuurder;
 • heeft geen, met de stichting, strijdige belangen;
 • heeft voldoende tijd om de functie van interne toezichthouder te vervullen.

 

 

 

Inzet en vergoeding

De raad van toezicht komt minimaal zes keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn er o.a. werkbezoeken en overleggen met de OR en het MT. De vergoeding is vastgesteld op €1.800,- per jaar.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Graag ontvangen wij uw sollicitatie voor 5 augustus via rvt@sportutrecht.nl. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Querian Eijgensteijn, secretaris van de Raad van Toezicht via querian.eijgensteijn@sportutrecht.nl.


Sluit 5 augustus 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"