SportUtrecht

Lid Raad van Toezicht

deze vacature is niet meer actief ...
Sport en recreatie | Onbezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 15 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

SportUtrecht zet Utrechters in beweging. Dit doet SportUtrecht door te bouwen aan de optimale sportinfrastructuur, met passend aanbod en een positief en veilig sportklimaat. Dit alles binnen de context van een snelgroeiende stad met continu ontwikkelende sport- en beweegbehoeften van de Utrechters.


Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder van SportUtrecht en de algemene gang van zaken van de stichting. De directeur- bestuurder betrekt de RvT als het gaat om het vaststellen (en wijzigen) van de begroting, het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan. Daarbij geeft de RvT invulling aan de rol door de directeur-bestuurder te ondersteunen op onder meer strategisch, financieel en juridisch gebied. De RvT fungeert als klankbord voor de directeur- bestuurder en ontleent deze rol aan de gezamenlijke ervaring, kennis en kunde. Ten slotte heeft de RvT een werkgeversrelatie met de directeur-bestuurder.

Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat zij oog hebben voor de sportieve en maatschappelijke betekenis van sport in de volle breedte en sportinfrastructuur. De Raad van Toezicht heeft niet tot doel de belangen van specifieke groepen in de (sport)samenleving te behartigen, zij houdt toezicht op het functioneren van de stichting ten dienste van het algemeen maatschappelijk belang.

De RvT zoekt versterking. Iemand die gedreven is door de wens Utrechters in beweging te brengen, en bij wil dragen aan de ontwikkeling van de stichting en de Utrechtse sport. De sport heeft te maken met grote veranderingen in het sportlandschap (corona-crisis, veranderende behoefte sporters, groei van de stad, professionalisering van sportaanbod, integraal beleid) en de wens om laagdrempelige duurzame sportparticipatie voor alle Utrechters die dit wensen te kunnen realiseren.

In de samenstelling van de RvT streven wij naar complementariteit. Wij zoeken mensen die de culturele diversiteit in de RvT verruimen en die liefst ook de leeftijd naar beneden brengt. We zoeken een frisse, open kijk op sport en bewegen van nu. Wij zijn ervaren toezichthouders die graag belangstellenden ontmoeten die zin hebben ons, als vertegenwoordiger van de nieuwe generatie, te versterken en op onze schouders te staan.
We hebben brede kennis en ervaring op het gebied van sport en bewegen, financiën, recht, management, bestuur, onderwijs en welzijn. Bij onze keuze kijken we naar jouw individuele kwaliteiten en naar wat dit voor de RvT toevoegt. Wij zijn overtuigd dat diversiteit, dialoog en samenwerking de kwaliteit van de RvT bepalen.

 

Vacante functie

De persoon die invulling gaat geven aan de vacante positie in de RvT, heeft geen specifiek aandachtsgebied. We zijn op zoek naar een toezichthouder, met een frisse blik en kennis en ervaring in sport met culturele diversiteit. We zoeken een toezichthouder die:

 • betrokken is, die kennis en ervaring heeft (als sporter, vrijwilliger, ondernemer, of bestuurder) met culturele diversiteit in de sport;
 • aantoonbare ervaring heeft met sport en belangstelling heeft voor het werkgebied van de stichting : sport & bewegen, anders georganiseerde sport, het verenigingsleven en gezonde leefstijl in de gemeente Utrecht;
 • enthousiast wordt van het (leren) toezichthouden;
 • als persoon een aanvulling is op de zittende RvT-leden, waar we streven naar een goede afspiegeling van de bevolkingsopbouw in de RvT.

  Het zou een pré zijn als kandidaat beschikt over:

 • een brede ervaring in de georganiseerde- of anders georganiseerde sport;
 • achtergrond heeft in een andere sector, aanpalend aan het domein van sporten bewegen.

De persoon die we zoeken:

 • is onafhankelijk, kritisch en bereid en in staat is een bijdrage te leveren aan een stichting die activiteiten ontplooit, die met publieke middelen worden gefinancierd;
 • wil leren of in staat is te voorzien in de advies- en klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder
 • is integer en betrouwbaar en beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag;
 • is samenwerkingsgericht met de RvT en de directeur-bestuurder
 • heeft geen tegenstrijdige belangen;
 • maakt tijd beschikbaar om de functie van interne toezichthouder te vervullen.

   


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Mocht je geïnteresseerd zijn of mensen kennen die je geschikt vindt dan kun je ons een voordracht doen en vragen hen vóór 15 januari 2022 aan ons te schrijven via raadvantoezicht@sportutrecht.nl. Voor meer informatie omtrent deze functie kun je Marian ter Haar, lid van de RvT, mailen om een telefonische afspraak te maken:marian.terhaar25@gmail.com.


Sluit 15 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"