Stichting Allegoeds

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

Financiele Expertise

deze vacature is niet meer actief ...
Sport en recreatie | Bezoldigde functie | Lunteren |
Sluit 26 februari 2022


Omschrijving Vacature

 

Stichting Allegoeds biedt (aangepaste) vakanties voor ouderen aan onder de naam Allegoeds Vakanties. Hiertoe beschikt de stichting over een toonaangevend, volledig aangepast Allegoeds Groepshotel ‘Het Bosgoed’ waarin we onze gasten met een zorgvraag een warm welkom bieden. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van diverse daarvoor geschikte locaties in Nederland.

In Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed verblijven zorggerichte groepen in een bosrijke omgeving in Lunteren.

De stichting heeft circa 20 medewerkers (18 Fte) in dienst en circa 150 vrijwilligers.

Betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers en het plezier om het de gasten zo goed mogelijk naar de zin te maken staan hoog in het vaandel van Stichting Allegoeds. Met haar activiteiten en voorzieningen wil Allegoeds vanuit een ideëel perspectief tegemoetkomen aan de behoefte aan sociaal contact, welzijn en ontspanning voor ouderen die dit zelf niet (meer) kunnen organiseren.

 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt, aan de hand van de Governancecode Zorg, toezicht op het beleid van de stichting en haar bestuurder. Naast de formele rollen als toezichthouder (werkgever, adviseur, controleur en goedkeurder) dienen de leden van de raad ook als inspirator, verbinder en klankbord te fungeren. De RvT bestaat uit drie tot vijf leden met deskundigheid in zorg en welzijn, financiën, HR, organisatieontwikkeling en toerisme. Door de omvang van de stichting zal er af en toe ook een specifiek beroep op de expertise van individuele RvT-leden gedaan worden door de bestuurder. De RvT vergadert vier keer per jaar en kent daarnaast nog enkele informele bijeenkomsten.

 

Profiel Lid RvT Financiën

Het huidige RvT-lid zal na de maximale statutaire termijn van acht jaar terugtreden. Het nieuwe RvT-lid Financiën beschikt over actuele kennis van vermogensbeheer, financiering, control en accountancy. In verband met de omvang van de organisatie wordt advisering op velerlei financiële vraagstukken verwacht vanwege  beperkte aanwezige resources.

Een juiste inschatting van het kiezen van afstand en het nemen van initiatief is een aantrekkelijke, maar soms ook lastig aspect in deze rol. Het RvT-lid zal ook buiten de reguliere vergaderingen met de bestuurder regelmatig overleg hebben (begroting, jaarrekening, bedrijfseconomische en financiële vraagstukken) en is ook beschikbaar voor ad hoc consultatie. Van het Lid Raad van Toezicht Financiën wordt meerjarige ervaring in een financiële eindverantwoordelijke positie gevraagd.

 

Algemene uitgangspunten en competenties

Het Lid Raad van Toezicht Financiën van Stichting Allegoeds:

 • Onderschrijft de missie en visie van Stichting Allegoeds;
 • Heeft affiniteit met zorg, welzijn en toerisme onder ouderen;
 • Beschikt over algemene bestuurlijke ervaring en/of ervaring met toezicht, is beleidsmatig en bedrijfskundig;
 • Heeft  brede maatschappelijke ervaring, oog voor ontwikkelingen in zorg en welzijn en een relevant netwerk, bij voorkeur in de regio;
 • Draagt bij aan een open en kritisch klimaat en zorgt voor een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Heeft gevoel voor maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • Vervult de rol van inspirerende sparring partner naar collega RvT-leden en de bestuurder;
 • Beschikt over voldoende tijd behorend bij de rol van RvT-lid;
 • Is bereid tot het bijhouden van (vak)kennis, NVTZ-scholing en zelfevaluatie.

Daarnaast gaat het om de volgende meer persoonsgebonden competenties:

 • Onafhankelijk oordeelsvermogen: een objectieve blik hebben en het vermogen om met een ‘rechte rug’ de juiste vragen te stellen;
 • Helikopterview: in staat zijn om over de ‘eigen’ portefeuille heen te kijken, zakelijke en emotionele belangen kunnen afwegen en essentiële vraagstukken te begrijpen;
 • Teamspeler: is gericht op het werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit, daarbij beschikkend over de nodige humor.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Meer informatie over Allegoeds vindt u op www.allegoeds.nl/over-allegoeds/stichting-allegoeds   Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Jolien Kohlmann-Bins, voorzitter RvT, via jolien@amcbvee.nl of 06 41 90 98 96. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Carin  Smand, directeur-bestuurder, via carin.smand@allegoeds.nl of 06 36 39 40 23. Uw motivatiebrief en CV zien wij graag z.s.m. maar uiterlijk 25 februari 2022 tegemoet. De selectiegesprekken vinden plaats op 2 maart 2022 in Lunteren. Een integriteitsonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.


Sluit 26 februari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"