Stichting Ante

Lid Raad van Toezicht (RvT)

HR en Arbeidsrecht

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Dronten | Flevoland
Sluit 28 juli 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting Ante is de openbare onderwijs stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Dronten en Zeewolde en omvat 12 scholen. Het is nog een jonge stichting, want op 1 augustus 2018 zijn Stichting Openbaar Basisonderwijs Zeewolde en Spilbasisscholen Dronten samen verder gegaan onder de naam Ante.

De visie en missie van Ante is “Vernieuwend, betekenisvol en talentvol onderwijs bieden, zodat de kinderen hun talenten in kunnen zetten en ontwikkelen met als doel klaar te zijn voor de volgende fase in hun leven”. Vooruitkijken en gericht op het omgaan met veranderende omstandigheden in leven en leren.

Stichting Ante heeft een zelfstandig bestuur en een raad van toezicht. De raad van toezicht van Ante heeft als opdracht het gevoerde beleid binnen de stichting te toetsen, zoals dit statutair en in de wet voorgeschreven staat. De raad van toezicht van Ante zorgt ook voor het werkgeverschap ten aanzien van het college van bestuur en is tevens een klankbord voor het college van bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit vertegenwoordigers uit zowel de gemeente Dronten als Zeewolde, is in samenstelling divers en beschikt over een breed netwerk in Dronten en Zeewolde. Daarnaast is de raad van toezicht verder goed bekend met de regio. De individuele leden dragen bij aan de expertise van de raad van toezicht als geheel, namelijk onderwijs, financiën, bestuur en toezicht, HRM/ juridische aangelegenheden en vastgoed. De raad van toezicht bestaat uit 5 leden.

De portefeuilleverdeling binnen de Raad van Toezicht wordt op basis van de aanwezige kennis en kwaliteiten vastgesteld. Het streven is om de Raad van Toezicht zodanig samen te stellen dat ten minste de volgende deskundigheidsprofielen vertegenwoordigd zijn: Onderwijskwaliteit en -vernieuwing,  financieel-economische sturing, risicomanagement en treasury, communicatie en positionering, juridische zaken en strategisch HR-beleid, politiek-bestuurlijke verhoudingen op regionaal niveau en huisvesting.

Als gevolg van het vertrek van twee van onze leden zoeken wij nu nog één nieuw lid voor de raad van toezicht van Ante.

 

Algemeen profiel leden raad van toezicht

 

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en bent minimaal in het bezit van een HBO-opleiding
 • Je hebt binding met de doelstellingen, ambitie en strategie van Ante en staat achter het gedachtengoed van het openbaar onderwijs
 • Je hebt een brede maatschappelijke belangstelling en een functioneel netwerk
 • Je bent in staat goed vorm te geven aan de advies- en klankbordfunctie, je bent inspirerend en je hanteert de juiste balans tussen betrokkenheid en distantie
 • Je opereert onafhankelijk en vrij van last of ruggespraak
 • Je bent analytisch, empathisch en kritisch zelfreflecterend
 • Je bent integer en je hebt aantoonbare ervaring als lid van een raad van toezicht of bestuurlijke ervaring
 • Je hebt voldoende tijd om deze uitdagende rol te vervullen
 • Je hebt bij voorkeur binding met de regio

 

Wij zoeken daarnaast een lid van de raad van toezicht met het profiel HR en Arbeidsrecht

(zittingstermijn tot 1 oktober 2026 en kan daarna nog met 4 jaar verlengd worden)

Het nieuw te benoemen lid van de Raad van Toezicht met het profiel human resources zal zich samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht met human resources gaan bezighouden.

Er is daartoe binnen de Raad van Toezicht een Renumeratiecommissie in het leven geroepen. De remuneratiecommissie heeft de volgende taken:

 • Het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van de directeur-bestuurder, alsmede de vergoedingsregeling voor de leden van de Raad van Toezicht;
 • Het uitvoeren van de gesprekkencyclus met de directeur-bestuurder overeenkomstig de hiervoor bij de stichting gebruikelijke procedure;
 • Het voorbereiden van de daartoe behorende gesprekken door binnen de Raad van Toezicht het functioneren van de directeur-bestuurder te evalueren en de daaruit voortkomende aandachtspunten te betrekken in de gesprekken.

Aanvullend op het algemene profiel beschik je over:

 • ruime ervaring op het gebied van HR
 • kennis en ervaring met de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsrecht

 

Wat bieden wij?

Wij bieden een positie in de raad van toezicht die zich bezig houdt met uitdagende vraagstukken en wij bieden een maatschappelijk relevante taak aan in een stichting voor openbaar primair onderwijs die volop in ontwikkeling is.

Als vergoeding voor uitoefening van deze functie wordt een marktconforme vergoeding verstrekt.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Als je interesse hebt om onze raad van toezicht te komen versterken, dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren en jouw motivatie met ons te delen. Je kunt jouw sollicitatiebrief en cv met foto mailen aan de benoemingsadviescommissie (BAC) via emailadres secretariaat@ante.nl. Om te zorgen dat we alle reacties zorgvuldig in de procedure kunnen meenemen, willen we je vragen jouw interesse zo spoedig mogelijk kenbaar te maken.

Voor meer informatie over Stichting Ante verwijzen wij naar de website www.ante.nl.

Mochten er aanvullende vragen zijn over het profiel en/of de selectieprocedure, dan kunnen die gesteld worden aan Sandra Klijnhout, Voorzitter raad van toezicht Ante. Zij is te bereiken via bovenstaand emailadres of via nummer 06-42602822


Sluit 28 juli 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"