Stichting Bibliotheek Utrecht

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 31 augustus 2021


Omschrijving Vacature

 

De Stichting Bibliotheek Utrecht zoekt een nieuwe lid voor de Raad van Toezicht met als aandachtsgebieden “het Utrechtse politieke spectrum” en “ondernemend Utrecht”.

De Bibliotheek Utrecht is dé plek om te lezen, lenen en kennis op te doen. Je kunt er werken, vergaderen, studeren en ontspannen. We zijn een huiskamer van de stad en met 13 vestigingen altijd in de buurt. Zodat alle Utrechters toegang hebben tot taalontwikkeling, leesplezier, literatuur en lectuur, kunst en cultuur, ontmoeting en debat. De afgelopen jaren is de Bibliotheek Utrecht in transitie van een uitleenplek van materialen naar een brede maatschappelijk en educatieve functie. De nieuwe vestigingen Leidsche Rijn Centrum en de Neude brengen nog meer mogelijkheden.

Met meer dan 170 medewerkers zijn we zeven dagen per week open en organiseren we educatieve, sociale en culturele activiteiten. Jaarlijks verwelkomen we 1,2 miljoen bezoekers (in 2020 16% minder door de Corona maatregelen). Online is de bibliotheek 24/7 open met een breed aanbod voor volwassenen, jeugd en specifieke doelgroepen.

Onze missie
De Bibliotheek Utrecht is er voor iedereen. Je kunt je hele leven lang bij ons terecht voor je persoonlijke ontwikkeling. Onze missie vloeit voort uit het motto van de gemeente Utrecht, ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen.’ Dat is een uitdaging in onze stad. Met 359.000 inwoners is Utrecht de vierde gemeente van Nederland en een snel groeiende multiculturele stad met veel jongeren, waaronder een grote groep studenten.

Besturingsmodel
Er is sprake van een Raad van Toezicht-model. De directeur-bestuurder is op grond van het directiestatuut en de Code Cultural Governance, eindverantwoordelijk voor het bestuur, het management en de inhoudelijke en financiële prestaties van de Bibliotheek. De Raad van Toezicht houdt op afstand toezicht op het beleid en de ontwikkeling van de organisatie en heeft een adviserende functie richting de directeur-bestuurder.

Werkgebied
Utrecht is de vierde gemeente van Nederland en groeit heel snel. Utrecht is een multiculturele stad. Het percentage inwoners met een migratieachtergrond is ongeveer een derde (ca. 100.000). Het is een stad met veel jongeren door de grote aantallen studenten (ca. 65.000) en relatief weinig ouderen (ca. 36.500). Per wijk zijn er grote verschillen. Dit leidt tot grote uitdagingen voor de gemeente, die als motto heeft “Gezond stedelijk leven voor iedereen”. De samenleving wordt complexer door internationalisering, technologische ontwikkelingen, de invloed van sociale media, toename van het aantal informatie- en communicatiebronnen en een toenemende druk op de arbeidsmarkt. Er ontstaat een tweedeling tussen mensen die zich deze ontwikkelingen makkelijk eigen maken en mensen die moeite hebben deze ontwikkelingen bij te houden en daardoor buiten de boot dreigen te vallen. Daarnaast is er een tendens van ontlezing. Uit recent onderzoek blijkt dat de Nederlandse jeugd qua leesvaardigheid snel achteruitgaat. Door de verschillende culturele achtergronden is sprake van meertaligheid. De bibliotheek heeft hierin een belangrijke taak. Daarom is de kern van onze missie: “De Bibliotheek Utrecht is er voor iedereen. Je kunt je hele leven lang bij ons terecht voor je persoonlijke ontwikkeling”.

Organisatie
De Bibliotheek Utrecht is er voor iedereen. Er is altijd een vestiging dichtbij. De toegang is voor iedereen gratis. Laagdrempelig en gastvrij, om elkaar te ontmoeten, een boek te lenen, of om rustig te lezen of te werken. Om een antwoord te bieden aan de verschillende behoeften is gekozen voor drie programmalijnen: Educatie, Sociaal domein en Cultuur, Literatuur en Maatschappij. De Bibliotheek Utrecht wil graag dat alle inwoners mee kunnen en willen doen in de samenleving. Mensen in beweging brengen door te verrijken, verrassen, informeren en helpen. Het leren lezen, het spreken van taal en het leren van basisvaardigheden zijn een belangrijke basis voor een leven lang leren. Toegang bieden tot betrouwbare en onafhankelijke informatie en een rijke, gevarieerde en actuele collectie. Door activiteiten waarbij de ontwikkeling van mensen het uitgangspunt is. Elk mens leert anders, daarom is er een mix van lezen, luisteren, doen, ervaren of vertellen. En door ontmoetingen te organiseren en groepen te verbinden. Hierbij wordt  intensief samengewerkt met verschillende partijen. De Bibliotheek is de ideale partner, omdat alle leeftijds- en doelgroepen er vrije toegang hebben.

Raad van Toezicht – Algemeen
Leden van de Raad van Toezicht worden geacht in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid en de algemene gang van zaken binnen de stichting Bibliotheek Utrecht tijdig en op adequate wijze te controleren, te stimuleren in de voorbereiding en de uitvoering van het beleid, en met advies bij te staan. De Raad van Toezicht richt zich met de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van partijen die bij de stichting zijn betrokken. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het eigen functioneren. De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat om ten opzichte van andere leden en het bestuur onafhankelijk en kritisch te opereren.

De Raad van Toezicht vergadert minstens vier keer per jaar. De huidige raad telt momenteel zeven leden. Bij de gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht zijn de volgende factoren van belang:

 • De Raad van Toezicht moet zijn taken verantwoord vervullen krachtens de wet, de Governance Code Cultuur en overige regelgeving.
 • De Raad van Toezicht streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond van de individuele leden en hanteert daarvoor onder andere de Code Diversiteit en Inclusie.
 • De Raad van Toezicht leden beschikken over een uitgebreid netwerk in relatie tot werkterreinen en de context van de bibliotheek.

Functie-eisen

 • affiniteit met de maatschappelijke functie van de bibliotheek;
 • minimaal HBO denkniveau;
 • inzicht in strategische afwegingsprocessen;
 • kennis van- en beschikken over een politiek netwerk in Utrecht;
 • bij voorkeur ervaring als toezichthouder in een non-profit organisatie;
 • toegang tot en herkenbaar voor ondernemers en het bedrijfsleven in Utrecht;
 • heeft binding met stad Utrecht;
 • beschikt over een deskundigheid op een voor de bibliotheek relevant terrein;
 • heeft een goed inzicht in het functioneren van een publieke organisatie;
 • makkelijk benaderbaar, sparringpartner;
 • beschikt over voldoende tijd en betrokkenheid om de rol te kunnen vervullen.

Diversiteit
De Bibliotheek Utrecht ambieert een brede diversiteit in het team, onze activiteiten, de partners en in publieksbereik en nodigt daarom nadrukkelijk mensen met verschillende achtergronden in afkomst en cultuur uit om te solliciteren.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Inlichtingen
Voor inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met Herman Scheffer, directiesecretaris Bibliotheek Utrecht die de sollicitatieprocedure coördineert, via 06 – 51 88 71 60.

Sollicitatie
Uw sollicitatie met uw motivatiebrief en cv kunt u tot 31 augustus sturen naar voorzitterrvt@bibliotheekutrecht.nl
Zodra uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Selectiegesprekken vinden in week 36 plaats. Geselecteerde kandidaten worden daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.


Sluit 31 augustus 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"