Stichting Bodembeheer Nederland

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Ondernemersachtergrond

deze vacature is niet meer actief ...
Energie, milieu en water | Bezoldigde functie | Den Bosch | Noord-Brabant
Sluit 25 oktober 2021


Omschrijving Vacature

 

De bodem is voor veel mensen een abstract begrip. Bodem, daar sta je op, daar bouw je op en daar verbouw je gewassen op. Moeilijker kan het niet zijn. Toch is een goede bodem geen vanzelfsprekendheid. Een schone bodem al helemaal niet. Sinds ‘Lekkerkerk’ onderkennen we in Nederland de risico’s van bodemverontreiniging. Sindsdien hebben overheden en bedrijven veel locaties gesaneerd. Een groot deel van de bodemsaneringsopgave is afgerond, maar sanering en beheer is nog niet klaar en de toekomst brengt nieuwe uitdagingen.

Stichting Bodembeheer Nederland is opgericht om bedrijven en overheden te helpen met de bodemsaneringen die nog moeten worden uitgevoerd. Een belangrijke tweede taak is het duurzaam beheren van zogenaamde nazorglocaties. Bij deze terreinen is het, om technische of financiële redenen, niet mogelijk alle verontreiniging te saneren, wat langdurige nazorg nodig maakt. Bodembeheer Nederland neemt alle publieke- en privaatrechtelijke verplichtingen, gerelateerd aan bodemverontreiniging, over van haar opdrachtgevers. Zij is als regie-organisatie volledig verantwoordelijk voor alle risico’s: financieel en anderszins. Voor de uitvoering van de saneringen en nazorg schakelt Bodembeheer Nederland derden in. Het beheer van nazorglocaties heeft een langjarig karakter en is vaak voor onbepaalde tijd door haar opdrachtgevers bij de stichting afgekocht. De toekomstige kosten worden gefinancierd door het rendement op het vermogensbeheer van de nazorgfondsen bij Bodembeheer Nederland.

Bodembeheer Nederland is door de rijksoverheid aangewezen als een ‘coördinerend rechtspersoon’ in het kader van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering. Op grond daarvan helpt de stichting bij de uitvoering van de subsidieregeling voor bodemsanering.

Bodembeheer Nederland is opgericht vanuit de ondernemersorganisaties met steun van het rijk. De stichting opereert op het snijvlak van de publieke en de private sector. Zonder winstoogmerk, maar wel met een gezonde projectenportefeuille die moet zorgdragen voor de continuïteit van de organisatie.

De raad van toezicht van Bodembeheer Nederland bestaat uit vier leden. Conform het schema van aftreden is een vacature ontstaan. Daarnaast wenst de raad uitbreiding met een vijfde lid. Voor de invulling zoekt de raad een nieuw lid met een ondernemersachtergrond en een nieuw lid met een overheidsachtergrond. De benoemingsperiode is vier jaar. De raad vergadert standaard vier keer per jaar met de directeur-bestuurder.

 

De raad heeft als geheel heeft de volgende achtergrond:

 • Bestuurlijke ervaring;
 • Maatschappelijke betrokkenheid;
 • Zicht op maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Breed netwerk.

 

De raad streeft er naar om in elk geval kennis en ervaring in huis te hebben op de volgende onderwerpen:

 • Openbaar bestuur en ondernemingsbestuur;
 • Bodem & ondergrond;
 • Financiën, control en vermogensbeheer;
 • Juridische zaken;
 • Ondernemerschap;
 • Organisatiekunde en HRM.

 

Profielschets lid met ondernemersachtergrond

 • Ervaren ondernemer, liefst vanuit de maakindustrie;
 • Ervaring met het omgaan met overheden binnen milieu gerelateerde vraagstukken;
 • In staat om te denken vanuit de beleving van een ondernemer en dit in te brengen in de strategische keuzes van de stichting;
 • Denkend in ondernemingsbelangen en maatschappelijke belangen;
 • Breed netwerk binnen een van de ondernemersorganisaties.

 

Profielschets lid met overheidsachtergrond

 • Ervaring bij de overheid;
 • Ervaring met bestuurlijke processen binnen de overheid en met de relatie tussen centrale en decentrale overheden;
 • In staat om te denken vanuit de belangen van de overheid op het gebied van Bodem en Ondergrond en dit in te brengen in de strategische keuzes van de stichting;
 • Breed netwerk binnen overheidsorganisaties.

 

De raad streeft naar een evenwichtige balans tussen het aantal vrouwelijke en mannelijke leden. Bij de selectie van nieuwe kandidaten speelt dat een rol.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Wilt u meer weten over de organisatie en/of de vacatures, richt u dan tot Bruno van Dunné, voorzitter van de rvt, of Henri Schouten, directeur/bestuurder. Wilt u reageren op een van de vacatures, dan kunt u uw reactie sturen per e-mail sturen. Bruno is bereikbaar op bruno@vandunne.com en op 06 2500 5875. Henri is bereikbaar op schouten@bodembeheernederland.nl en 06 5580 4844. Reageren kan tot 25 oktober. De rvt wil de selectieprocedure voor 12 november afronden.


Sluit 25 oktober 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"