Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht

Voorzitter Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 6 februari 2023


Omschrijving Vacature

 

Door het verlopen van de wettelijke termijn van de huidige voorzitter zoekt Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht per 25 april 2023 een Voorzitter raad van Toezicht.

1 tot 2 uur per week

Utrecht

€9,200.00 per jaar

Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht is op zoek naar een kandidaat met bestuurlijke ervaring en natuurlijk gezag. De voorzitter heeft een sterke betrokkenheid bij het sociaal domein en heeft een visie op het toezicht op een maatschappelijke stichting en inzicht in de rol en positie van de raad van toezicht. Daarbij heeft de voorzitter raad van toezicht een belangrijke netwerkfunctie. De voorzitter is sparringpartner en eerste aanspreekpunt voor het bestuur en de leden van de Raad van Toezicht en levert een belangrijke bijdrage aan menings- en besluitvorming in de raad van toezicht. De voorzitter is gericht op het voeren van de dialoog, gemakkelijk benaderbaar en informeel. Verbindend vermogen, oprechte betrokkenheid en beschikbaarheid helpen Stichting Buurtteams Sociaal Utrecht bij het realiseren van haar (maatschappelijke) de doelstellingen.

Wie zijn wij?

In 2015 heeft Incluzio in opdracht van de gemeente Utrecht een nieuwe organisatie opgericht voor de uitvoering van de sociale basiszorg: Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht. Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht levert sociale basiszorg aan volwassen Utrechters vanuit 18 sociale buurtteams. Daarnaast voert de stichting de door gemeente Utrecht verstrekte aanvullende opdracht ‘Stadsteam Back up’ uit. Stadsteam back up ondersteunt (jong-)volwassenen die dakloos zijn of dreigen te worden. Bij de stichting zijn ruim 300 professionals in dienst die, verdeeld over 18 buurtteams en twee stadsteams in de stad, aan het werk zijn. De buurtteams zijn er voor alle mensen die vragen en problemen hebben waar zij zelf niet meer goed uitkomen.

Hoogwaardige generalistische basiszorg

Een buurtteam bestaat uit professionele hulpverleners en vakmensen op hbo niveau met veel ervaring op het gebied van (psychische) zorg, welzijn, woonbegeleiding, verslaving, werk en inkomen. Alle medewerkers werken als generalist en kunnen over de grenzen van hun eigen discipline heen kijken. Zij komen niet met een standaard antwoord, maar leveren maatwerk. Binnen de buurtteams werken ook ervaringsdeskundigen om nog beter op de belevingswereld van klanten aan te kunnen sluiten.

Dichtbij

De buurtteams werken nauw samen met de sociale basis, sociaal raadslieden en teams jeugd en gezin. In de stad met gespecialiseerde zorgverleners, partnerorganisaties en de gemeente Utrecht. Buurtteams helpen mensen bij het vinden van oplossingen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven en wonen. Ze doen dat door ook te kijken welke mogelijkheden er zijn in de directe omgeving en een verbinding te maken met collectieve buurtvoorzieningen. Daarnaast werken de buurtteams actief aan preventie. Alles vanuit onze ambitie om van elke Utrechtse buurt een betere buurt te maken!

De Stichting, haar Bestuur en de Raad van Toezicht

 • De Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht is een initiatief van Incluzio. Incluzio is actief in de zorg, dienstverlening en het sociale domein. Drie werkterreinen die in elke buurt of wijk aanwezig zijn en door Incluzio integraal aangepakt worden. Incluzio levert zo een doorslaggevende bijdrage aan een samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en van betekenis is. Wij geloven in de kracht van de lokale samenleving, in professionals die effectief (samen)werken en in sterke basisvoorzieningen die de stad al biedt. We zetten vooral in op preventie. We doen daarbij wat nodig is – dichtbij en laagdrempelig zodat mensen zo lang mogelijk zelf de regie houden op hun leven en in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen met de ondersteuning die zij nodig hebben. Samen met buurtbewoners maakt Incluzio het verschil en creëert zo duurzaam maatschappelijke toegevoegde waarde. Resultaatgericht en met een maximale klanttevredenheid tot gevolg. Zo blijft de zorg en ondersteuning betaalbaar en kunnen meer mensen meekomen in de maatschappij. De Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht ontvangt een subsidie van de Gemeente Utrecht en levert sociale basiszorg aan volwassen Utrechters vanuit 18 sociale buurtteams. Meer weten? Bezoek onze website: www.incluzio.nl
 • De aansturing van de Buurtteamorganisatie bestaat uit drie functionarissen die ieder een eigen rol vervullen. De dagelijkse aansturing gebeurt door een tweekoppige directie. De operationeel directeur van Incluzio is aangesteld als bestuurder van de stichting. Zij vervult de formele bestuurlijke taak in de samenwerking met de Raad van Toezicht. Het bestuur en de directie van Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht worden benoemd door Incluzio en zijn integraal verantwoordelijk voor de stichting en het resultaat van de stichting.
 • Binnen het domein waar Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht actief is hebben we te maken met verschillende spelregels en kaders als het gaat om governance en toezicht. De belangrijkste is de Governancecode Zorg 2022. De Raad van Toezicht gebruikt de Governance code Zorg als uitgangspunt voor haar toezicht.
 • Bestuurder en de RvT van Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht onderhouden in onderlinge afstemming goede relaties binnen de politieke en ambtelijke organisatie van de gemeente Utrecht en met andere externe stakeholders.
 • De Raad van Toezicht van Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht houdt toezicht op de doelen van beleid en strategie, het algemeen belang op de langere termijn, de algemene gang van zaken en maatschappelijke impact en het functioneren van bestuur en directie van Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht. Naast een controlerende rol, heeft de RvT als klankbord van directie ook een adviserende rol.
 • De leden van de Rvt van Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban. De RvT vervult de toezichthoudende taak in teamverband en op kritische-, onafhankelijke en integere wijze en streeft ernaar zichzelf continu te ontwikkelen en evalueert zijn functioneren, collectief en individueel.

 

Wat je krijgt

 

De commissaris wordt benoemd voor een periode van 4 jaar met mogelijkheid tot herbenoeming. Definitief aftreden vindt plaats in het jaar waarin de commissaris de leeftijd van 72 jaar bereikt.

Voor deze functie hanteren wij een vergoeding van €2.400 per kwartaal.

Tijdpad

·       Solliciteren tot 10 februari 2023;

·       Voorselectiegesprek afdeling recruitment: tussen 13 februari en 17 februari

·       Eerste selectiegesprek: 8 maart

·       Inwinnen referenties 8 maart en 15 maart

·       Verdiepend gesprek: 15 maart

·       Selectiebeslissing: 17 maart

·       (Formele-)start nieuwe commissaris 26 april 2023

In de tweede ronde maakt gesprek een met bestuurder en directeur deel uit van de procedure.

 

Wie je bent

 

De toezichthouder die wij zoeken is breed maatschappelijk georiënteerd, heeft binding / affiniteit met de gemeente Utrecht, zicht op de politiek en inhoudelijke ontwikkelingen binnen het sociale (zorg) domein en beschikt over een uitgebreid relevant netwerk. Voor het functioneren van de Raad is een goede teamsamenstelling van belang: de voorzitter dient de andere toezichthouders qua ervaring en expertise aan te vullen en in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken.

Functie-eisen:

 • Hbo+ denk- en werkniveau;
 • Heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad te vervullen;
 • Beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad;
 • Beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de raad en het bestuur;
 • Beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan worden vervult (boegbeeldfunctie);
 • Heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in een complexe organisatie;
 • Is geen lid van het bestuur of de raad van toezicht bij een aanbieder van de aanvullende zorg en/of sociale basis in Utrecht.
 • Is maatschappelijk actief en bekend met de issues van goed bestuur in het (semi)publieke domein;
 • Is in staat om het juiste evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Heeft voldoende beschikbaarheid (+/- 4 uur per maand) en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Beschikt over specifieke kennis van en ervaring met het realiseren van in- en externe transformatiedoelstellingen in het sociaal domein (efficiency en vernieuwing).

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Contactgegevens

Wanneer u geïnteresseerd bent, stuur ons dan aub uw cv én een korte motivatie via de sollicitatiebutton.

Voor vragen over de vacature kun je terecht bij Sabrina Linders (Corporate Recruiter) op 06-8322 5056 of bij Kitty Penninga (huidige voorzitter van de RvT) op 06-20401752.

 


Sluit 6 februari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"