Stichting Cambium

Lid RvT

Financiën, beheer en huisvesting

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Heerde | Gelderland
Sluit 1 november 2021


Omschrijving Vacature

 

Wegens het vertrek van één van de leden zoekt de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Cambium een nieuw lid. De RvT bestaat uit zeven toezichthouders waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. De RvT ziet toe op het functioneren, de behaalde resultaten van de onderwijsinstelling en het uitvoeren van periodieke controles middels de auditcommissie en de renumeratiecommissie. De RvT voert periodiek overleg met de bestuurder en komt zes à zeven keer per jaar bij elkaar voor een vergadering. Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier jaar.Functieomschrijving

De RvT zoekt met de nieuw aan te stellen toezichthouder versterking op het gebied van onze pijler ‘Financiën, beheer en huisvesting’. Kortom: een toezichthouder met dusdanige kennis van deze pijler dat hij/zij op strategisch niveau een gesprekspartner is voor zowel de RvT als de bestuurder.

Wij zoeken

 • bij voorkeur woont of werkt in de Cambium-regio
 • de grondslag en doelstelling van Cambium onderschrijft
 • binding heeft met de missie, visie en kernwaarden van Cambium
 • mede verantwoordelijkheid wil nemen voor het gehele toezichthoudende en verantwoordingsproces
 • toezicht kan houden op het uitvoeren van het strategisch (meerjaren)beleid
 • uitvoering kan geven aan de formele taken die betrekking hebben op het toezicht houden en aantoonbare ervaring heeft in het kunnen lezen van en goedkeuring geven op het jaarverslag, begroting en jaarrekening
 • kritisch is met betrekking tot intern toezicht; wijs en constructief is met betrekking tot advisering en sparring met de bestuurder en oog heeft voor actuele politieke, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen in de regio
 • bereidheid heeft tot het afleggen van verantwoording en transparant opereren
 • kennis heeft van algemeen geldende regels voor Governance, binnen de bestuurlijke context en deze kan onderschrijven
 • bereidheid heeft tot evaluatie over het eigen handelen en het handelen van de RvT in zijn geheel
 • onafhankelijk is en geen onverenigbare belangen, posities of relaties (functies en nevenfuncties) heeft
 • voldoende kennis heeft van en ervaring met de onderwijsinstelling om haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen
 

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Geinteresseerd?

Stuur dan voor 01-11-2021 je motivatiebrief en CV aan secretariaat@stichtingcambium.nl. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen via dit mailadres. Gesprekken zullen plaatsvinden op woensdagavond 10 november.


Sluit 1 november 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Welzijn De Meierij heeft vacature voor Voorzitter van nieuwe Raad van Toezicht.
Voorzitter Raad van Commissarissen met juridisch profiel
Stichting Corridor te Rotterdam heeft vacature voor Lid RvT,
Forte GGZ heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
SWZP wonen Purmerend heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht voor de auditcommissie Financin.
Verbindion Nieuwegein heeft vacature voor Lid RvC met als profiel sport, marketing en externe betrekkingen.
Careander heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht met specifiek profiel voor Clintenzorg.
Cavent heeft vacature voor Voorzitter Raad van Toezicht.
STWT onderwijsorganisatie in Amsterdam heeft vacature voor Lid RvT.
Raad van Toezicht Stichting Primair Onderwijs Achterhoek zoekt Toezichthouder met juridische achtergrond.
De Vriezenhof heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht.
OPOZ te Zoetermeer heeft vacature voor lid Raad van Toezicht.
SKPOEL te Ettenleur heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht.
Maritiem Museum Rotterdam heeft vacature lid RvT.
Maritiem Museum Rotterdam heeft vacature lid RvT, profiel stadsonwikkeling.
Fries Museum | Keramiekmuseum Princessehof zoekt Lid RvT.
Museum De Voorde zoekt lid Raad van Toezicht met politiek bestuurlijk profiel.
Museum De Voorde zoekt lid Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsleven.
Museum De Voorde zoekt lid Raad van Toezicht met profiel Participatie en Inclusie.
Sportfondsen-Hillegom

"Naar begin pagina"