Stichting Christelijke Scholengroep De Waard

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Oud-Beijerland | Zeeland
Sluit 16 september 2021


Omschrijving Vacature

Stichting Christelijke Scholengroep De Waard wil graag in contact komen met

LEDEN

VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

 

Stichting Christelijke Scholengroep De Waard heeft zestien scholen onder haar bestuur, bestaande uit veertien scholen voor basisonderwijs, één school voor SBO en één school voor ZML.

De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. Eén school, een dependance van de school voor SO, bevindt zich in Middelharnis. De scholen worden door ca. 2800 leerlingen bezocht. Er werken 350 personeelsleden. De leiding van CSG De Waard ligt bij het College van Bestuur, dat wordt ondersteund door het bovenschools managementteam en het bestuurskantoor.

De Raad van Toezicht van CSG de Waard houdt toezicht op het College van Bestuur volgens het Policy Governance model. Zij onderschrijft hierbij de Code Goed Bestuur 2021.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. In de Raad van Toezicht ontstaan vacatures. Daarnaast maakt de Raad van Toezicht alvast ruimte voor een aspirant lid. We zijn op zoek naar inspirerende en verbindende kandidaten die voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van deze nevenfunctie bij een mooie organisatie. De Raad van Toezicht opereert vanuit een collegiale, integrale verantwoordelijkheid. Er wordt gestreefd naar diversiteit en een spreiding van maatschappelijke achtergronden en deskundigheden.

De Raad van Toezicht heeft ten minste zes reguliere vergaderingen per jaar. Daarnaast zijn er tussentijdse vergaderingen over specifieke onderwerpen. Leden van de Raad van Toezicht bezoeken jaarlijks een aantal scholen en zij spreken met belangrijke stakeholders binnen (en zo nodig) buiten de organisatie.

De Raad van Toezicht zoekt kandidaten die:

  •       De waarden, visie en grondslag van CSG De Waard onderschrijven;
  •       Breed maatschappelijk georiënteerd zijn;
  •       Binding met de Hoeksche Waard hebben;
  •       Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring hebben;
  •       Bereid zijn tot het volgen van scholing op het gebied van Policy Governance.

De profielschets kunt u hier inzien.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Uw interesse kan kenbaar gemaakt worden door uw motivatiebrief en cv uiterlijk 15 september 2021 te mailen naar bestuur@csgdewaard.nl. De gesprekken met de renumeratiecommissie zullen in september plaatsvinden.

Indien u meer inhoudelijke informatie wenst over deze vacature, kunt u via het e-mailadres bestuur@csgdewaard.nl contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw M. Nobel-van Dienst of met de voorzitter van de Holding de heer W.M.C. Vroegop.

Benoeming van leden in de Raad van Toezicht geschiedt door de Holding.


Sluit 16 september 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
RvT Lid gezocht door Xpect Primair Onderwijs te Tilburg.
RvC Lid vacature bij Woningcorporatie in Edam-Volendam
RvT Extern Lid vacature bij Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten.
RvT lid vacature bij Interzorg Thuiszorg BV te Oss.
Voorzitter RvT vacature bij Bibliotheek Achterhoekse Poort in Terborg.
RvC lid Vacature bij Stichting OpMaat.
RvT vacature bij Centrum voor Jeugd en Gezin te Capelle aan de IJssel.
RvT lid vacature bij Allvo te Goes.
Bestuurssecretaris vacature bij Stichting Juridisch Loket.

"Naar begin pagina"