Stichting CODA

Lid Raad van Toezicht ( RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Apeldoorn | Gelderland
Sluit 1 december 2021


Omschrijving Vacature

 

CODA wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht-model waarbij de directeur-bestuurder verantwoordelijk is voor de strategie en sturing en waarbij de Raad van Toezicht (RvT) toeziet op het strategisch beleid en op de algemene gang van zaken. De RvT staat de directeur-bestuurder met raad terzijde en fungeert tevens als sparringpartner. Bij het vervullen van haar taak richt de RvT zich naar het belang van de stichting, waarbij de inhoudelijke missie en visie van Stichting CODA onderschreven worden. Hierbij geldt de Governance Code Cultuur als leidraad.

De RvT bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, allemaal generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De RvT komt zesmaal per jaar in vergadering bijeen; daarnaast zijn er audit- en remuneratiecommissievergaderingen, openingen en speciale evenementen waar je als toezichthouder voor wordt uitgenodigd. Uiteraard zijn alle leden onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban.

Jouw rol binnen de Raad van Toezicht

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van één van de leden zijn we op zoek naar een nieuw lid met als specifiek aandachtsgebied financiën. Ook maak je deel uit van de auditcommissie. Met tijd, kennis, kunde en aandacht controleer en stimuleer je op adequate wijze het beleid en de algemene gang van zaken binnen CODA, zowel in de voorbereiding als de uitvoering.

 

Profiel Lid Raad van Toezicht

  • hbo/academisch werk- en denkniveau en een scherp analytisch vermogen;
  • sterke affiniteit met en interesse in de culturele sector in het algemeen en daar waar CODA voor staat in het bijzonder: kunst en cultuur
  • ervaring met het toetsen van financiële stukken waaronder het jaarplan, de jaarrekening, begrotingen en risico’s, bij voorkeur in de non-profitsector;
  • ruime kennis van en ervaring met bestuurlijke, toezichthoudende en/of besluitvormingsprocessen;
  • inzicht in strategische afwegingsprocessen;
  • brede maatschappelijke betrokkenheid en een aantoonbaar relevant netwerk;
  • in staat om organisatie en eigen functioneren op afstand te bekijken: je weet een goede balans aan te brengen tussen betrokkenheid en distantie en bent integer;
  • besluitvaardig, resultaatgericht, communicatief sterk en in staat discussies collegiaal te voeren;
  • actuele kennis van Governance Code Cultureel, wet- en regelgeving.
  • in staat als klankbord te functioneren voor de directeur-bestuurder.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Meer informatie over het DNA van CODA en bijbehorende competenties zijn te vinden op www.coda-apeldoorn.nl/dna. Bij inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Arjen Woudenberg, voorzitter van de Raad van Toezicht, arjen@kmuitgevers.nl. Bij vragen over de sollicitatieprocedure met Simone Hofstee (Personeel & Organisatie), tel. 055 5268532.

Sollicitatie

Je kunt je sollicitatie met motivatiebrief en cv tot en met dinsdag 30 november 2021 mailen naar vacatures@coda-apeldoorn.nl t.a.v. Simone Hofstee (Personeel & Organisatie). Het eerste gesprek vindt plaats op vrijdag 10 december 2021. Een referentiecheck kan deel uitmaken van onze procedure.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 1 december 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Toezicht - RvT - Vacature bij de Nederlandse Kampeerauto Club.
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel financin - fondswerving
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel diversiteitsbeleid.
Gezondheidscentrum De Rubenshoek te Den Haag heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht, ervaring met achterstandswijkproblematiek.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Monton zoekt een Lid Raad van Toezicht met expertise op het gebied van onderwijs.

"Naar begin pagina"