Stichting Conexus

Bestuurssecretaris

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Betaalde baan | Nijmegen | Gelderland
Sluit 22 mei 2021


Omschrijving Vacature

Wie zoeken wij?

Voor Stichting Conexus, met 31 scholen voor primair onderwijs, zoeken wij een bestuurssecretaris. Deze functie maakt onderdeel uit van het functiebouwwerk van Conexus. Deze functie is momenteel niet ingevuld en wordt tijdelijk waargenomen door verschillende functionarissen. Raad van toezicht en bestuur vinden het invullen van de functie met alle daarbij behorende taken en in samenhang op korte termijn noodzakelijk.

Je rol binnen Conexus

Bestuurssecretaris

Als bestuurssecretaris ondersteun je het bestuur bij besluitvorming en heb je een coördinerende rol binnen besluitvormingsprocessen in zowel zeggenschap als medezeggenschap. Deze coördinatie ziet er op toe dat de agendering, de workflow van besluitvormingsdocumenten en de uitvoering van de besluiten optimaal verloopt. Je vervult daarmee een spilfunctie in zowel het organiseren van (voorgenomen) besluitvorming over het beleid als in een zorgvuldige communicatie over voorgenomen en genomen besluiten. In deze spilfunctie onderhoud je primair de contacten met het toezichthoudend bestuur en de GMR. Je draagt zorg voor een goede voorbereiding (opstellen agenda en aanleveren van de juiste voorbereidende documenten) en verder ben je belast met de algemene ondersteuning van het bestuur, bijvoorbeeld in relatie tot onder andere medezeggenschapsaangelegenheden, juridische zaken, algemene inspectie zaken en klachtafhandeling. Je ondersteunt de processen en het beleid van zowel de zeggenschap als medezeggenschap. Je neemt tevens deel aan overleggen met de RvT en de GMR en zo nodig het directieberaad en draagt zorg voor efficiënte verslaglegging alsmede voor de (ondersteuning bij) opvolging van de acties volgend uit het overleg.

Werkzaamheden zijn:

 • Het zijn van een ambtelijk secretaris van het bestuur en RvT.
 • Het ondersteunen van de besluitvorming in zeggenschap en medezeggenschap in een coördinerende rol binnen de diverse besluitvormingsprocessen en het optreden als sparringpartner op (beleids) inhoudelijke, organisatorische, procedurele en beheersmatige aangelegenheden.
 • Het toezien op de optimalisering van agendering, workflow van besluitvormingsdocumenten en de consistentie van en binnen de uitvoering cq de implementatie van genomen besluiten.
 • Het inrichten van procedures en communicatiestromen.
 • Het op verzoek verrichten van nader onderzoek naar bepaalde onderwerpen, procedures, etc. die het gehele werkingsgebied van de stichting omvatten en hierover verslag uitbrengen.
 • Het zorgdragen voor het opstellen van de agenda’s en het (laten) aanleveren van alle benodigde vergaderstukken/ voorbereidende notities/ enzovoorts. Beoordelen van besluitvormingsrijpheid van stukken.
 • Het algemeen en inhoudelijk ondersteunen, adviseren en namens het bestuur uitvoeren van taken in relatie tot medezeggenschapaangelegenheden, juridische zaken, algemene inspectiezaken en klachtafhandeling.
 • Het analyseren van de implicaties van (veranderde) wet- en regelgeving en het realiseren van nieuwe regelingen en (uitvoerings)voorschriften.
 • Het zorgdragen voor correcte verslaglegging, acties en besluitenlijsten van CvB, RvT en mogelijk van directieberaad. De GMR heeft een ambtelijke secretaris.
 • Het zorgdragen voor de interne nieuwsbrief.

Wat zijn je vaardigheden, competenties en ervaring?

Je hebt affiniteit met onderwijs en wet en regelgeving en je bent in staat om vanuit een proactieve houding analyses te maken en voorstellen te doen. Je kunt vanuit het onafhankelijk denken een impactvolle bijdrage leveren en je bent een sparringpartner voor het bestuur en wanneer aan de orde ook de Raad van Toezicht. Je levert een bijdrage aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht, college van bestuur en de GMR. Je hebt goede communicatieve vaardigheden.

Je ondersteunt het bestuur beleidsmatig, bestuurlijk en juridisch, waarbij je overzicht en structuur weet aan te brengen in complexe situaties en je levert indien aan de orde tevens beheersmatige ondersteuning. Je werkt in grote mate zelfstandig en bent zowel zorgvuldig, nauwkeurig, flexibel als dienstverlenend.

Je bewaakt de planning en processen en brengt daarin de verschillende beleidsterreinen samen. Je bent analytisch, denkt en handelt strategisch en bent organisatiesensitief. Daarnaast ben je een goede beleidsadviseur, die als kritisch geweten voor de bestuurder en de toezichthouders kan fungeren. Je sluit waar het functioneel is aan bij externe gesprekspartners, waarbij je oog hebt voor veranderende omstandigheden en de belangen van de diverse partijen van en rondom Conexus.

 

Kennis, kunde en ervaring:

 • Je beschikt over aantoonbaar academisch werk- en denkniveau. Je bent analytisch en kunt hoofd en bijzaken goed onderscheiden.
 • Je hebt een brede en theoretische (juridische) kennis inzake onderwijs, bestuur en beleid.
 • Je bent zeer flexibel qua werktijden (’s avonds vergaderen).
 • Je bent ICT vaardig.
 • Je hebt inzicht in en bent sensitief t.a.v. organisatorische belangen en gevoeligheden in bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen.
 • Je kan goed schakelen in contacten met uiteenlopende niveaus.
 • Je bent zelfstandig en proactief.
 • Je werkt gestructureerd, snel en kunt prioriteiten stellen.
 • Je communiceert helder en je bent taalvaardig (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Je bent integer, kan goed met vertrouwelijke informatie omgaan en bent op de hoogte van wet- en regelgeving rondom privacy.
 • Je bent accuraat en stressbestendig.
 • Je vindt het een uitdaging om mee te bouwen aan de organisatie met de focus op onderwijs.
 • Je beschikt over relativeringsvermogen.
 • Je straalt plezier uit in je werk en vindt het leuk om een bijdrage te leveren aan een cultuur van leren.

 

Wie zijn wij?

De scholen van Conexus bieden passend primair onderwijs voor kinderen in Nijmegen en Heumen en vormen een divers onderwijskundig palet, bestaande uit regulier en speciaal onderwijs, grote en kleine scholen en openbare en bijzondere scholen. De ruim 900 medewerkers op de 31 scholen verzorgen goed onderwijs aan ongeveer 8.000 leerlingen binnen een schoolomgeving die bij hen past. Binnen de stichting is een stafbureau met expertise op alle beleidsterreinen zoals onderwijs, financiën, HR en huisvesting.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Wat bieden wij jou?

Wij bieden jou een interessante en veelzijdige functie voor 32 uur tot 40 uur per week, 0.8 –1.0 fte. Je komt te werken op het bestuursbureau aan de Panovenlaan:

 • Een functie met maatschappelijke relevantie.
 • Een uitdagende functie met veelzijdige taken, ruimte en verantwoordelijkheden. Groei en ontwikkeling: we investeren in opleidingen, coaching en training.
 • Goede arbeidsvoorwaarden: salaris in schaal 12 OOP, conform cao primair onderwijs. Bij gebleken geschiktheid bieden wij je na een jaar een vast contract.
 • Sollicitatieprocedure

Je kunt je sollicitatiebrief richten aan het CvB t.a.v. Luciënne van den Brand, Voorzitter College van Bestuur. Graag ontvangen wij je CV en motivatiebrief uiterlijk vrijdag 21 mei via celine.nadimi@conexus.nu.

De gesprekken met de sollicitatiecommissie vinden plaats in week 21 en 22 te Nijmegen. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor vragen of meer informatie over de procedure kun je contact opnemen Maike Hubers, Hoofd Personeelszaken, via maike.hubers@conexus.nu of tel. 06-11952925.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Luciënne van den Brand, Voorzitter College van Bestuur, via lucienne.vandenbrand@conexus.nu of tel. 06-54397249.


Sluit 22 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Humanitas DMH te Nieuwegein zoekt Bestuurssecretaris - Strategisch Bestuursadviseur.
Coöperatie ParkeerService te Amersfoort zoekt Bestuurs- en directiesecretaris.

"Naar begin pagina"