Stichting De Kunstraad Groningen

Voorzitter Bestuur

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Bezoldigde functie | Groningen | Groningen
Sluit 1 maart 2023


Omschrijving Vacature

 

De Kunstraad Groningen is op zoek naar een enthousiaste en visierijke

Voorzitter bestuur

 

Wat is de Kunstraad Groningen?
De Kunstraad Groningen, opgericht in 2006, is het onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente én de provincie Groningen op het gebied van kunst en cultuur. Daarmee is zij is uniek in Nederland. De Kunstraad heeft als doel om het culturele klimaat in Groningen te versterken. Dit doet zij enerzijds door de gemeente en de provincie gevraagd en ongevraagd te adviseren over het kunst- en cultuurbeleid en anderzijds door het verstrekken van incidentele subsidies namens beide overheden. De Kunstraad Groningen is een zelfstandige stichting met een kleine vaste bezetting en een breed netwerk aan inhoudelijk adviseurs daar omheen.

 

Huidige thema’s binnen de Kunstraad

Het adviseren over de meerjarige subsidies in het kader van de cultuurnota’s 2025-2028 van de gemeente en de provincie Groningen is een belangrijke en omvangrijke opgave. De voorbereidingen hiervan worden op korte termijn al opgestart. Daarnaast ligt er een opdracht voor de doorontwikkeling van de Kunstraad en dit vanuit verbinding met alle betrokken partijen vorm te geven.

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf tot zeven leden, ieder met een specifiek aandachtsgebied en een voorzitter. Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van de huidige voorzitter, komt de functie van voorzitter vacant.

Functie
De voorzitter geeft in samenspraak met de directeur invulling aan de volgende taken:

 • het ontwikkelen van een strategisch cultuurbeleid met provincie- en gemeentebestuurders en de culturele sector;
 • het toezicht houden op de realisatie van de vastgelegde organisatiedoelen;
 • het voorbereiden en leiden van de bestuursvergaderingen en de zorg voor zorgvuldige besluitvorming.

Profiel en vaardigheden bestuursleden algemeen
Leden van het bestuur beschikken over:

 • kennis van de bestuurlijke organisatie van het cultuurveld;
 • affiniteit met kunst en cultuur en met het cultuurbeleid van Groningen en de veranderingen die daarbinnen plaatsvinden;
 • een onafhankelijke, oorspronkelijke en gezaghebbende inbreng op het werkterrein van de Kunstraad in een specifieke discipline;
 • oog voor de uitvoerbaarheid van adviezen;
 • leden zijn bij voorkeur woonachtig in Groningen c.q. Noord-Nederland.

Specifieke eisen voorzitter

De voorzitter die we zoeken

 • heeft relevante bestuurlijke ervaring in een politieke omgeving en weet zich goed te bewegen binnen bestuurlijke verhoudingen;
 • begrijpt het dynamische krachtenveld en het functioneren van een onafhankelijk adviesorgaan daarbinnen;
 • is gericht op het voeren van de dialoog met de culturele sector, overheden en andere stakeholders;
 • heeft oog voor de interactie met de directeur en andere bestuursleden;
 • is in staat om diverse en mogelijk tegengestelde belangen te verbinden en is oplossingsgericht;
 • heeft ervaring met advies- en organisatieprocessen;
 • beschikt over goede representatieve en contactuele vaardigheden.

Vergaderfrequentie en zittingstermijn
Het bestuur komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen en neemt daarnaast deel aan debat en bezoekt activiteiten. In bepaalde periodes, zoals tijdens de cultuurnota-advisering, is de frequentie van de vergaderingen fors hoger. In de rol als sparringpartner wordt ook van de voorzitter verwacht dat hij/zij soms aanwezig is bij culturele activiteiten of bij het voeren van externe gesprekken.

De zittingstermijn bedraagt drie jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming van drie jaar.

Wat wij bieden
Een levendig en interactief debat over de culturele sector binnen het betrokken en deskundige bestuursteam en met de partijen uit het culturele veld zelf, bestuurders en politiek.
Voor de werkzaamheden ontvangt de voorzitter een passende vergoeding.

Onafhankelijkheid
In verband met de onafhankelijkheid van de Kunstraad is deze functie niet verenigbaar met hoofd- en nevenfuncties bij instellingen die subsidie ontvangen van de gemeente of de provincie Groningen. Ook andere hoofd- en nevenfuncties worden getoetst op mogelijke ongewenste (schijn van) belangenverstrengeling.

De voorzitter wordt benoemd door het college van B&W van de gemeente en het college van GS van de provincie Groningen.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Interesse?
Heeft u belangstelling voor het voorzitterschap, dan roepen wij u van harte op te reageren. Reacties in de vorm van een CV met korte motivatie kunt u vóór 1 maart a.s. mailen naar Robine de Koff, directeur a.i. van de Kunstraad Groningen, robine.de.koff@kunstraadgroningen.nl.

Gesprekken zijn voorzien op 6 en 7 maart 2023.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de directeur a.i. Robine de Koff. Dit kan via e-mail robine.de.koff@kunstraadgroningen.nl of telefoon 06 52570353. Ook kunt u terecht op www.kunstraadgroningen.nl.


Sluit 1 maart 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland heeft vacature voor bestuurslid PR en Communicatie.
Stichting De Hond Kan De Was Doen zoekt een Bestuurslid.
Vereniging NLT heeft vacature voor een Voorzitter Bestuur.
Voorzitter Bestuur gezocht bij de Nederlandse Vechtsportbond in oprichting.
Algemeen Bestuurslid gezocht bij de Nederlandse Vechtsportbond in oprichting.
Penningmeester gezocht bij de Nederlandse Vechtsportbond in oprichting.

"Naar begin pagina"